Nødnummer

I nødstilfelle kan følgjande telefonnummer vere nyttige å ha tilgjengeleg.

Nødnummer i beredskap
Teneste Telefonnummer
Brann og redning 110
Politi 112
Akutt medisinsk hjelp 113
Legevakt 116 117