Råd og informasjon til befolkninga om koronavirus

Kommunalt telefonnummer betent av kyndig helsepersonell for spørsmål om koronasmitte:

Telefon 970 11 773 - Ope 11.00-13.00 kvardagar.

Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015

Dersom du har behov for å samtale med helsesjukepleiar ringer du: 70 05 88 20

NAV har laga eigne sider med relevant informasjon om korona.

Her finn du Nav sin koronarettleiar.

Treng du å kontakte NAV Ørsta Volda finn du kontorinformasjon her.

Alle bør tenkje som om dei set i heimekarantene

Alle bør gjere alt dei kan for å redusere smittespreiinga.

Elles oppmodar kommuneoverlegen i Volda kommune til at alle bør tenkje som om dei set i heimekarantene, sett vekk i frå at ein kan gå på jobb.

Det betyr hald deg heime i størst mogleg grad og unngå nærkontakt med andre enn nærmaste familie. Gå på jobb om det ikkje er mogleg å legge til rette for heimekontor.

Pass på at arbeidsgjevar legg til rette for gode hygienetiltak.

Følg med på oppdatert informasjon

Situasjonen endrar seg raskt  og det kjem stadig nye føringar frå nasjonalt hold. Ber difor om at alle tek ansvar og følger med på Folkehelseinstituttet sine sider.

Viktige telefonnummer for koronavirus:
Viktige telefonnummer for koronavirus:
Kontakt Telefonnummer
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015
Koronatelefon for Volda kommune 970 11 773
Volda legesenter 70 05 89 00
Hornindal helsesenter 57 87 98 70
Legevakt 116 117
Jordmor/helsesjukepleiar/psykolog 70 05 88 20
Barnevernvakt 915 76 020
Frivilligsentralen Hornindal 415 12 813
Frivilligsentralen Volda 917 25 639
Brann 110
Politi 112
Akutt medisinsk hjelp 113