Råd og informasjon til befolkninga om koronavirus

Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015

Dersom du har behov for å samtale med jordmor, helsesjukepleiar eller psykolog ringer du: 70 05 88 20 kvardagar.

Her ei ei god side med oppdaterte nasjonale anbefalingar og reglar: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

NAV har laga eigne sider med relevant informasjon om korona.

Her finn du Nav sin koronarettleiar.

Treng du å kontakte NAV Ørsta Volda finn du kontorinformasjon her.

Unngå nærkontakt med andre

Følg smittevernråda som er gitt. Pass på at arbeidsgjevar legg til rette for gode hygienetiltak.

Følg med på oppdatert informasjon

Situasjonen endrar seg raskt  og det kjem stadig nye føringar frå nasjonalt hold. Ber difor om at alle tek ansvar og følger med på Folkehelseinstituttet sine sider.

Viktige telefonnummer for koronavirus:
Kontakt Telefonnummer Open
Bestille test Covid-19/koronavirus 70 05 89 60
Jordmor/ helsesjukepleiar/ psykolog 70 05 88 20 Kvardagar
Kontakttelefon rus og psykisk helse 915 98 370 Kvardagar 09.00-14.00 (09-12 sommartid)
Volda kyrkje, samtaletilbod 70 07 40 90 Kvardagar
Frivilligsentralen Hornindal 415 12 813
Frivilligsentralen Volda 917 25 639
Barnevernvakt 915 76 020
Hornindal helsesenter 57 87 98 70
Volda legesenter 70 05 89 00
Legevakt 116 117
Akutt medisinsk hjelp 113
Brann 110
Politi 112
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015