Retningsliner for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre

Klikk for stort bilete

Pårørande må ta kontakt med avdelinga for å gjere avtale om besøk.

 

Heimebaserte tenester i Volda er i normal drift.

Alle besøk til bebuarar på sjukeheimane må avtalast med avdelinga på førehand. Kontaktinformasjon til avdelingane finn de her under. Hugs at du må vere heilt frisk når du kjem på besøk, hald avstand og sørg for god handhygiene.

Personar som har vore utanlands eller i Noreg i områder med mykje smitte, bør vente i 10 dagar før dei kjem på besøk, og halde minst to meter avstand til folk i risikogruppe. Dette gjeld både for sjukeheimar og omsorgsbustadar. 

Vi må ta høgde for at det kan vere smitte i befolkninga som vi ikkje kjenner til. Det er svært viktig at innbyggjarane våre har låg terskel for å ta teste seg. Kjenner du på luftvegssymptom skal du straks bestille time til koronatest og halde deg i heimekarantene til prøvesvaret ligg føre og du har god allmenntilstand. 

Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester


Vi minner alle om å følgje smitteverntiltaka:

  • Hald deg heime og ta koronatest om du har luftvegssymptom
  • Vask hender og hald avstand
  • Avgrens tal på nærkontaktar
Retningsliner og kontaktinformasjon for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre
Tittel Publisert Type
Besøk ved Hornindal omsorgssenter pr 22.09.20

26.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Besøk ved Hornindal Omsorgssenter pr 22.09.20.pdf
Retningslinjer for besøk ved Volda omsorgssenter frå 19.01.21

19.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for besøk ved Volda Omsorgssenter frå 19.01.21.pdf
Retningsliner for besøk ved bemanna omsorgsbustadar for eldre

25.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer omsorgsbustadar 250121.pdf

Ytterdører vil framleis vere låste ved institusjonane då vi må ha streng besøkskontroll for å redusere risiko for Covid-19 infeksjon.

Vi oppmodar om flest mogleg besøk ute ved institusjonane!

Dersom lokal smittesituasjon endrar seg kan reglane verte endra.