Retningsliner for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre

Klikk for stort biletePersonar som har vore utanlands eller i Noreg i områder med mykje smitte, bør vente i 10 dagar før dei kjem på besøk. Eventuelt må dei ha ein nyare negativ koronatest.

Smittesituasjonen lokalt og regionalt er oversiktleg med siste rapporterte tilfelle frå 19. august 20 i Volda. Det har heller ikkje vore påvist smitte hjå bebuarar eller tilsette ved kommunen sine sjukeheimar.

I nye reviderte retningslinjene opnar vi  opp for bilturar og besøk heim om det vurderast som viktig for den einskilde bebuar, vi ønsker vidare at besøka skal avtalast seinast dagen før.

Ytterdører vil framleis vera låste då vi må ha streng besøkskontroll for å redusere risiko for Covid-19 infeksjon i institusjonane.

Dersom lokal smittesituasjon endrar seg kan disse reglane verte endra.

Vi oppmodar framleis om flest mogleg besøk ute!

  1. Besøket skal skje ute eller på rommet til bebuaren. De kan gå tur i lag ute rundt sjukeheimen  eller ta ein biltur, men ikkje vere i fellesareala på sjukeheimen.
  2. Du må avtale besøket i god tid på førehand, seinast dagen før.  
  3. Du må vere frisk når du kjem.
  4. Ha god handhygiene og unngå å klemme.
  5. Hald ein meters avstand.
  6. Bebuaren bør ha få på besøk om gongen.
  7. Besøka skal helst vere korte, og i tråd med nasjonale retningslinjer.
  8. Besøkstider er satt opp i tråd med planlagde aktivitetar og rutinar i bugruppene. Vi tilrår at ein bestiller besøk i dei oppsette tidsroma. Det kan gjerast individuelle tilpassingar i særskilde høve. (Ta då kontakt med seksjonsleiar mandag- fredag mellom kl 9-14)

Retningsliner og kontaktinformasjon:

Retningsliner for Hornindal omsorgssenter (PDF, 283 kB)

Retningsliner for Volda omsorgssenter (PDF, 282 kB)

Retningsliner for bemanna omsorgsbustader (PDF, 634 kB)

Gjeldande retningsliner for besøk på institusjonar, gjeldande frå 22. september og inntil vidare.