Retningsliner for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre

Klikk for stort bilete

Pårørande må ta kontakt med avdelinga for å gjere avtale om besøk.

  • Pårørende og andre som reiser til Volda frå eit område med høg smitterisiko, skal ved samvær med ein bebuar i ein kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følgje dei smittevernråda som er frå det området med høgast smitterisiko. Dette gjeld både ved besøk i og utanfor institusjon
  • Personar som kjem frå område med høg smitterisiko skal ta med og nytte eige munnbind ved besøk. Ein må kunne halde 2 meters regelen, og ein kan ha maks 2 besøkande i gongen.
  • Ber personar som kjem frå område med høg smitterisiko, vurdere om ein kan utsetje besøket.   

Heimebaserte tenester i Volda er i normal drift.

Alle besøk til bebuarar på sjukeheimane må avtalast med avdelinga på førehand. Kontaktinformasjon til avdelingane finn de her under. Hugs at du må vere heilt frisk når du kjem på besøk, hald avstand og sørg for god handhygiene.

Vi må ta høgde for at det kan vere smitte i befolkninga som vi ikkje kjenner til. Det er svært viktig at innbyggjarane våre har låg terskel for å ta teste seg. Kjenner du på luftvegssymptom skal du straks bestille time til koronatest og halde deg i heimekarantene til prøvesvaret ligg føre og du har god allmenntilstand. 

Kontaktinformasjon helse- og omsorgstenester


Vi minner alle om å følgje smitteverntiltaka:

  • Hald deg heime og ta koronatest om du har luftvegssymptom
  • Vask hender og hald avstand
  • Avgrens tal på nærkontaktar
Retningsliner og kontaktinformasjon for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre
Tittel Publisert Type
Retningsliner for besøk ved bemanna omsorgsbustadar for eldre

26.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer omsorgsbustadar 26.03.21.pdf
Besøk ved Hornindal omsorgssenter gjeldande frå 26.04.21

27.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for besøk ved Hornindal Omsorgssenter frå 26.04.21.pdf
Retningslinjer for besøk ved Volda omsorgssenter gjeldande frå 26.04.21

27.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for besøk ved Volda Omsorgssenter gjeldande frå 26.04.21.pdf

Ytterdører vil framleis vere låste ved institusjonane då vi må ha streng besøkskontroll for å redusere risiko for Covid-19 infeksjon.

Vi oppmodar om flest mogleg besøk ute ved institusjonane!

Dersom lokal smittesituasjon endrar seg kan reglane verte endra.