Siste nytt om koronasituasjonen

 

Status 17.09.20

Det er testa 148 personar siste veka. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 11.09.20

 

Frå måndag 14.09.20 vert det ny oppmøtestad for koronatesting.

Langemyra 3 i Hovdebygda. Lokalet er i samme bygg som Glasverkstaden.

Klikk for stort bilete

Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune.

Timebestilling:

Ta kontakt med Volda legesenter: tlf. 70 05 89 00

Status 10.09.20

Totalt er det testa 2151 personar i Volda. Det er testa 117 personar siste veka. Dette utgjer 1,6 % av befolkninga. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar på Covid-19.

Status 03.09.20

Totalt er det testa 1979 personar i Volda. Det er testa 223 personar siste veka. Dette utgjer 2,1 % av befolkninga. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar på Covid-19.

Status 31.08.20

Totalt er 1831 personar er testa i Volda, av desse er heile 303 testa siste veke. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 27.08.20

Totalt er 1755 personar testa i Volda, og berre dei tre siste dagane har heile 2,8% av innbyggjarane i Volda blitt testa. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 26.08.20

Onsdag 26. august fekk ein student ved Høgskulen i Volda stadfesta Covid-19 smitte. Smittekjelda er kjent og har tilknyting til smitteutbrotet hos studentar i Bergen. Smitteoppsporing er gjennomført. Studenten er isolert. Det er 4 nærkontaktar i Volda og 12 i Bergensområdet. Alle desse er kontakta og set no i karantene. Vi har god kontroll på den lokale situasjonen i Volda, og er derfor ikkje uro over lokal spreiing i Volda frå dette tilfellet.

Status 20.08.20

Sidan sist torsdag, 13. august, er det testa 170 personar. Totalt er 1434 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 17.08.20

Det blei testa totalt 125 personar i perioden måndag 10. august til fredag 15. august. Fredag var det stor pågang på testing, og heile 54 personar blei testa.Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19. Dersom Volda kommune får melding om nye positive prøvesvar vert det lagt ut informasjon om det så snart som mogleg. 

Logg inn på Helsenorge og sjekk dine prøvesvar

Dersom du har blitt testa for covid-19, vil du finne resultatet av prøvane på Helsenorge når du har logga inn.

På grunn av ein teknisk feil er imidlertid prøvesvara for enkelte personar ikkje tilgjengeleg på Helsenorge. Dersom dette gjeld deg, vil du sjå ei feilmelding i tenesten. Du må då kontakte din fastlege eller rekvirerande lege for å få svar på dine prøver. Helsenorge.no melder om at dei jobber for å rette feilen så raskt som råd.

Auke i testkapasitet

Volda kommune har auka testkapasiteten, slik at det no er mogleg å teste seg alle kvardagar mellom kl 9:45 og kl 12.00. Teststasjonen er UTE på parkeringsplassen bak bygget, Hamna 20.  Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00. Det blir også arbeidd med å utvide testkapasiteten ytterlegare, slik at det blir mogleg å få tatt covid-19-test laurdag og søndag. Vi vil legge ut ny informasjon når dette er på plass.

 

Status 06.08.20

Sidan sist torsdag, 30. juli, er det testa 90 personar. Totalt er 1159 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19. Neste oppdatering på testing kjem 13. august. Dersom Volda kommune får melding om nye positive prøvesvar vert det lagt ut informasjon om det så snart som mogleg.

Status 03.08.20

Volda kommune har innført nye retningsliner for besøk ved institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre. Frå og med 3. august må pårørande som har vore i utlandet vente i 10 dagar etter heimkomst før dei kan kome på besøk. 

Her finn du dei nye rettleiarane for besøk.

Status 30.07.20

Sidan 23. juli er det testa 74 personar. Totalt er 1069 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 23.07.20

Sidan 16. juli er det testa 81 personar. Totalt er det testa 995 personar i Volda kommune. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 11. mai. 

Status 16.07.20

Sidan 9. juli er det er testa 77 personar. Hittil er det totalt testa 914 personar i Volda kommune. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 10.07.20

Siste veke er det testa 62 personar. Totalt er det testa 836 personar. 

Det er faste dagar for testing måndag, onsdag og fredag. Ved spesielle tilfelle vert det også testa tysdag, onsdag og kveld. Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00 - På kveld tlf: 116 117.

Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar sidan 11. mai. Dersom det ikkje kjem inn nye positive prøvesvar vert det lagt ut oppdaterte tal på koronatesting torsdag 17. juli,

Status 07.07.20

Det er hektisk på teststasjonen, men stadig ingen nye med påvist koronavirus i Volda.  

Status 03.07.20

Det er testa 20 personar. Hittil 788, ingen nye positive prøvesvar.

Status 01.07.20

I dag er det testa 11 personar. Hittil 766 personar testa til no i Volda. Det er ingen nye positive testresultat sidan 11. mai. Neste testdag som er sett opp er 3. juli

Status 29.06.20

Det er testa 12 personar. Hittil 755 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 26.06.20

Det er testa 9 personar i dag. Hittil er det utført 743 testar i Volda. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar.

Status 24.06.20

Det er testa 10 personar i dag. Hittil 730 utførte testar. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar.

Status 22.06.20

Det er testa 6 personar. Hittil 718 testar utført. Ingen nye positive prøvesvar. Neste testdag er 24. juni. 

Status 19.06.20

Det er testa 5 personar. Hittil 711 testar utført. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 18.06.20

Det er testa 9 personar i dag. Hittil er det utført 705 testar i Volda kommune. Det er ingen med påvist Covid-19 i Volda.

Status 17.06.20

Det er testa 5 personar i dag. Hittil er det utført 695 testar i Volda. Det er ingen "aktive" med påvist koronavirus/Covid-19 i Volda kommune.

Status 16.06.20

Det er testa 17 personar. Hittil er det utført 687 testar i Volda. Ingen "aktive" med påvist koronavirus/Covid-19 i Volda kommune.

Status 15.06.20

Det er testa 14 personar. Hittil er det utført 670 testar i Volda. 0 "aktive".

Status 12.06.20

Det er testa 4 personar i dag. Hittil 653 utførte testar. Ingen nye positive prøvesvar.

Det har kome mange nye føringar frå nasjonalt hald. Sjå regjeringen.no eller fhi.no for meir informasjon.

Status 11.06.20

Det er testa 13 personar i dag. Hittil 650 personar er testa i Volda kommune. Det er ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai. Ingen med påvist Covid-19 i Volda.

Status 10.06.20

Ingen testa i dag, ingen nye positive prøvesvar.

Status 09.06.20

Det er testa 12 personar i dag. Hittil 637 utførte testar i Volda. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 08.06.20

Testa 6 personar i dag. Hittil 624 utførte testar i Volda. Ingen nye positive sidan 11. mai.

Status 05.06.20

Testa 12 personar. Hittil 618 utførte testar. Ingen med påvist koronasmitte i Volda kommune.

Status 03.06.20

Testa 8 personar. Hittil 603 utførte testar i Volda. 

Status 02.06.20

Testa 5 personar. Hittil 595 utførte testar i Volda. Ingen nye positive tilfelle.

Status 28.05.20

Det er testa 11 i dag. Hittil 582 utførte testar i Volda. Ein person med positivt prøveresultat den 11. mai. Ingen nye positive prøve svar sidan 11. mai.

Status 27.05.20

Ingen nye prøver er tatt i dag. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 26.05.20

Det er testa 5. Hittil 570 utførte tester i Volda. Totalt 6 positive. Siste positive prøvesvar 11. mai, framleis 1 "aktiv".

Status 25.05.20

Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar. Totalt testa 549 personar. Personen som testa positivt på korona 11. mai er framleis i isolasjon. 

Status 22.05.20

Det er testa 10 personar. Hittil er det testa 549 personar i Volda. Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar sidan 11. mai. Det er ein person med påvist Covid-19 i Volda. 

Status 20.05.20

Det er testa 8 personar. Hittil er det utføt 538 testar i Volda kommune. Ingen nye positive sidan 11. mai.

Status 19.05.20

Testa 14 personar. Hittil 530 utførte testar i Volda. Totalt 6 positive prøver, ein aktiv påvist smitta peson. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 18.05.20

Testa 22 personar. Hittil 516 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 15.05.20

Testa 14 personar i går. Hittil 494 utførte testar i Volda. Totalt 6 positive prøver mottatt. Ein "aktiv", resten friske.

Status 14.05.20

I går 13.05.20 vart det testa 13 personar. Hittil 459 personar som er testa i Volda.

Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar. Alle dei som det vart tatt prøve av den 12. mai har det kome svar på. Det vil seie at dei tilsette i Volda kommune som har vore nærkontakter til den koronasmitta har testa negativt. Den 12.05.20 vart det testa 30 personar.

Status 13.05.20

Det vert pressekonferanse 14. mai kl 11.00 på Volda samfunnshus. Det er opna for at kvar redaksjon møter med ein person. Konferansen vert strauma på: https://volda.kommunetv.no/

Pressemelding frå helse og omsorg 13.05.20. (PDF, 407 kB)

I dag 13.05.20 er det testa 13 personar. Hittil 459 personar som er testa i Volda. Prøvesvar frå 12. mai er framleis ikkje mottatt kl 15.00.

Status kl 10.00:

I går 12.05.20 vart det testa 30 personar. Hittil 446 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11.05.20. 

Utfordring - Folk leitar etter testteltet og nokon kjem utan å ha avtale. 

Teststasjonen er UTE på parkeringsplassen bak bygget, Hamna 20. Det er viktig at ingen går inn i butikkar eller andre bygningar og leitar etter teststasjonen. Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00 - På kveld tlf: 116 117

Klikk for stort bilete 

Status 12.05.20

Volda kommune hadde pressekonferanse kl 12.00 i samband med melding om ny person med påvist koronavirus.

Personen har vore innlagt på Volda sjukehus med uoppdaga koronasmitte. Denne personen har også motteke heimetenester frå Volda kommune. Volda kommune har 13 tilsette som er sett i karantene. Nærkontaktene til den smitta personen er kontakta og sett i karantene. Det vert arbeidd med smittesporing.

De kan sjå opptak av pressekonferansen her: https://volda.kommunetv.no/

Status 11.05.20

Kl 16.15 - melding om nytt smittetilfelle av Covid-19 i Volda. Det er iverksett smittesporing og nærkontaktene er kontakta og sett i karantene. Personen har ikkje tilknyting til barnehage, skule eller institusjon.

Det vart testa 13 personar på fredag. Hittil er det testa 398 personar i Volda. 

Ny plassering av teststasjonen er ute på parkeringsplassen i telt bak Hamna 20. Ingen som er sjuke skal inn på butikkar eller inn i andre bygningar. 

Status 08.05.20

Det vart testa 13 personar i går. Hittil 385 utflørte testar i Volda. Ingen nye positive prøveresultat sidan 26. mars.

Prøveteltet vert flytta til Hamna 20 ved Coop Mega, det vil vere godt skilta. Dette vert den nye staden for dei som skal ta test for korona frå og med måndag 11. mai.

Status 07.05.20

Det vart testa 5 personar i går. Hittil 372 utflørte testar i Volda. Ingen nye positive prøveresultat sidan 26. mars.

Møte i kriseleiinga kl 09.00. 

Status 06.05.20

Det vart testa 13 personar i går. Hittil 368 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 26.03.20. Ta kontakt med Volda legesenter på tlf 70 05 89 00 for å få koronatest. 

Status 05.05.20

Det vart testa 18 personar i går. Hittil 355 utførte testar i Volda. Ingen nye positive sidan 26.03.20. Det er opna for å teste alle med symptom på forkjøling og luftvegsinfeksjon. Ta kontakt med Volda legesenter, tlf 70 05 89 00. Viktig å ta kontakt tidleg på dag. Prøvene vert kjørt seinast kl 13.30 til Molde for å rekke å bli analysert samme dag. 

Status 04.05.20

 • Det vart testa 32 personar på torsdag. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar i løpet av helga. Totalt er det testa 334.
 • Kriseleiinga held fram med møte to gongar i veka, måndag og torsdag. 
 • Sektor oppvekst førebur opning av skule for eldre elevar.
 • Det er ikkje planar om å opne for besøke på institusjonane i Volda før det vert opning for det nasjonalt. Vi fyl dei nasjonale retningslinene.
 • Det vert førebudd auka testkapasitet og flytting av prøveteltet som er plassert ved ungdomsskulen.
 • Mulig opning av kinoen til helga. Det er opna for inntil 50 personar på kino i nasjonale føringar. Kinosjefen utarbeider retningsliner og tiltak. Kriseleiinga skal vurdere desse og om kinoen skal få opne på møte torsdag 7. mai.

Status 30.04.20

Det er testa totalt 305 personar i Volda. Ingen med positivt prøvesvar. 

Det vert pressekonferanse med ordførar og kommuneoverlege 30. april kl 14.00. Pressemelding 30.04.20. (PDF, 274 kB)

Status 24.04.20

Pressekonferanse 24. april kl 13.00. Ei av hovudsakene er opning av skulane. Her kan du lese pressemeldinga (PDF, 313 kB). Den vart strauma på: https://volda.kommunetv.no/ 

Det er tatt 6 testar i dag, totalt 298. Ingen nye positive prøvesvar. 

Status 23.04.20

Det vart testa 5 personar i går. Det er til no testa  293 personar i Volda. Det er for tida ingen med påvist koronavirus i Volda, men det kan likevel vere personar her som har koronasmitte.

Volda kommune har invitert til pressekonferanse fredag 24. april kl 13.00. Ei av hovudsakene er opning av skulane. Det vert strauma på: https://volda.kommunetv.no/ 

Status 20.04.20

Ingen nye med positivt prøvesvar. Det vart tatt 12 nye prøver på fredag, desse har det kome svar på. Alle som har testa positivt er no friskmeldt etter retningslinene til Folkehelseinstituttet.

Status 17.04.20

I går vart det ikkje tatt nye prøver. Det har ikkje kome inn nye positive prøveresultat.

Det har vore ekstramøte i tenesteutval for oppvekst og kultur, kl 13.00. Strauma på Webex.

Sak til møtet: 12/20 Orientering kring opning av barnehagar og skular. 

Pressemelding  (PDF, 368 kB)og pressekonferanse kl 14.15. Den vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Status 16.04.20

I går vart det ikkje tatt nye prøver. 

Det vert arbeidd med førebuing til oppstart av barnehagar. Det skal vere møte med kommuneoverlegen i morgon kl 11.00 der det vert tatt stilling til om barnehagane kan opne. I denne samanheng vert det pressekonferanse, fredag 17. april kl 14.15. Denne vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Status 15.04.20

Det vart testa 10 personar i går. Ingen nye prøvesvar.

Til no har det blitt testa 258 personar i Volda. Etter korrigering (sjå pressemelding under) er totalt tal på positive prøveresultat 5.

Pressemelding 15.04.2020: Endring i statistikken på smittetilfelle

Ørsta og Volda kommunar har i dag endra statistikken sin for smittetilfelle.

 • Ørsta kommune går frå 5 til 6 tilfelle.
 • Volda kommune går fra 6 til 5 tilfelle

Det betyr at det ikkje er noko nytt smittetilfelle i Ørsta, men at ein i statistikken flyttar eit tilfelle frå Volda kommune over til Ørsta kommune. Smittetilfellet går 3 veker tilbake i tid.

Tilfellet som no har blitt overflytta frå Volda kommune til Ørsta kommune sin statistikk, er folkeregistrert i Ørsta kommune, men har fastlege i Volda. Kommunane ligg geografisk nære kvarandre og det er fleire som har fastlege på tvers av kommunegrensene. Dette tilfellet vart altså testa i Volda, fulgt opp i høve alle dei same retningslinjene som i Ørsta og det er gitt den same gode oppfølginga der. Vedkomande har difor feilaktig kome på Volda kommune sin statistikk fram til no. Vi understrekar nok ein gong at dette smittetilfellet ikkje er nytt, men går 3 veker tilbake i tid. Det er likevel viktig å få kommunestatistikken riktig, og difor gjer vi rettinga no.

Status 14.04.20 Status i Volda

Det er teke 8 nye prøver i påska. Totalt er det testa 244 personar. Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar.  

Status 07.04.20 Status i Volda

I påska blir det testing i dag, og på fredag 10. april dersom det er behov. 

06.04.20 Status i Volda

 • Det vart testa 7 personar på fredag
 • Totalt er 224 testa
 • 6 har testa positiv totalt
 • Status legevakt – er godt budde til påske

Skulane opnar ikkje tysdag etter påske. Den 14. april er barnehagar og skular stengt. Dette uavhengig kva regjeringa kunngjer onsadag 8. april. Kva som skjer vidare etter den 14. april vil verte bestemt etter at ein har høyrt kva nye førignar som kjem frå nasjonalt hald. 

02.04.20 Status i Volda

Det er ikkje kome nye positive prøvesvar. Det vert pressekonferanse kl 12.30 med ordførar, Sølvi Dimmen, og kommuneoverlege, Inger Lise Kaldhol. Pressemelding 02.04.20 (PDF, 206 kB)

01.04.20 Staus i Volda

I går blei dette tatt 13 nye  prøver. Det har ikkje kome melding om nye positive i dag.

31.03.20 Status i Volda 

Det vart tatt 13 nye testar i går. Ingen nye positive svar.

30.03.20 Status i Volda

Volda kommune har fått eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus. Den smitta er i nær kontakt med ein tidlegare smitta og ein har god kontroll på smittesituasjonen. Det er no testa 177 personar til saman og 6 av desse har testa positivt for koronavirus. Det er ikkje testa nokon i helga.

Det var pressekonferanse kl 13.00. Den vart strauma: https://volda.kommunetv.no/ 

Pressemelding 30.03.20. (PDF, 295 kB)

27.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 13.15. Den vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Pressemelding 27.03.20. (PDF, 216 kB)

Volda kommune fekk eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus i går kveld (26.03.20). Det er god kontroll på smitta. Personen er truleg smitta i utlandet. Det er ingen samanheng mellom denne og den førre personen som testa positivt. Samla er det 5 som har teste positivt i Volda kommune til no. Det finns ikkje godt nasjonalt system for å registrere friskmeldte personar. Dei som har testa positivt i Volda har ikkje vore alvorleg sjuke eller innlagt. Det er krav til at ein må vere frisk i ei heil veke før ein kan friskmelde nokon som har teste positivt på koronavirus. Dei som testar positivt blir fulgt opp av fastlegen dagleg eller oftare ved behov.

Ikkje ver redd for å ta kontakt med  lege for andre helseutfordringar. Legetenesta er organisert slik at det ikkje er fare for smitte mellom dei med luftvegsinfeksjon og dei med andre helseutfordringar. Det er viktig at innbyggjarane veit at dei kan vere trygge på at legetenesta har stort fokus på og gode tiltak for å gje trygge legetenester til dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn. Det er også muleg å få legekonsultasjon gjennom video. Pasienten får då ei tekstmelding med ein link. Når ein trykker på denne linken må ein logge seg inn med «MinID». Ein kjem vidare til eit virtuelt venterom dersom legen ikkje er klar til å ta imot.

Status på registrerte frivillige personar 26.03.20 kl 15.00

 • Tal på frivillige som har meldt seg: 83
 • Tal på helsepersonell som har meldt seg: 120
 • Tal på registreingar av verneutstyr: 4

26.03.20 Staus i Volda

Møte i Formannskapet 26. mars kl  13.00 vert strauma på Webex:

Media og publikum må nytte denne lenka: https://ssikt.webex.com/ssikt/onstage/g.php?MTID=eed9dad8c0897e60e7d5595cb88dfad6c

Volda kommune fekk svar på ei positiv prøve i går. Smitte kom frå utlandet. Det er god kontroll på smitteoppsporinga på denne. Det blei tatt 12 nye prøver i går som det ikkje har kome svar på. 

Det har kome nye nasjonale føringar (25.03.20) som Volda kommune fyl. Her er ei god side der informasjonen er samla: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?fbclid=IwAR1rW6i9W0Fij4lVm9ux3jxH8ALFpbFZMmpGaZQPz7mgPpl6g9s8HDi5WKM

25.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 12.00

Den vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Still gjerne spørsmål: info@volda.kommune.no

Pressemelding 25.03.20 (PDF, 382 kB). Vi har ikkje mottatt nye positive prøveresultat. 
 

24.03.20 Status i Volda

Pressemelding 24.03.20 (PDF, 282 kB)

Pressekonferanse kl 13.00.

Ingen nye med positivt prøvesvar. alle må gjere ein innsats for å unngå å smitte andre eller seg sjølv.

23.03.20 Status i Volda

 • 2 nye personar har testa positivt for koronavirus i Volda. Totalt 3 med positiv test i Volda pr 23.03.20.
 • Den eine er knytt til den første personen som testa positivt.
 • Den andre som har testa positivt er smitta innlands.
 • Volda kommune kjem ikkje til å gjere vedak om eigne karantenegrenser. Alle må opptre på ein slik måte at ein sjølv ikkje vert smitta og ikkje smittar andre.

Det er skrive pressemelding (PDF, 278 kB)og det er pressekonferanse kl 13.00. Den kan du sjå her: https://volda.kommunetv.no/

20.03.20 Pressekonferanse kl 13.00

Pressemelding 20.03.20 (PDF, 274 kB)

19.03.20 Ein person med påvist smitte i Volda

Koronaviruset er no påvist i Volda, og vedkomande har vorte smitta innanlands.

Helsetenesta lokaliserer kontaktpersonar til den smitta og gjer tiltak for å unngå smittespreiing. Ein må likevel vere budd på at smitta er i lokalsamfunnet.

Det er ein uoversiktleg situasjon på landsbasis da viruset er smittsamt, og at mange kan ha det utan å kjenne særlege symptom.

Følg råda

Det er svært viktig at du følgjer råda frå helsemyndigheitene for å hindre at du vert smitta og smittar andre. Tiltaka er sett i verk for å unngå smitte og forsinke smittespreiinga.

Du finn råd på kommunen si heimeside og Folkehelseinstituttet sine sider og i dei lokale media.

Du kan lese heile pressemeldinga her.(PDF, 140 kB) (PDF, 140 kB)

Pressekonferansen kan du sjå her.

 

Det blir pressekonferanse 18.03.20 kl 15.00

Volda kommune vel å halde pressekonferanse regelmessig for å oppdatere media og innbyggjarane om koronasituasjonen. Pressekonferansen vert strauma på kommunen sitt nett: https://volda.kommunetv.no/

Dersom du har spørsmål til pressekonferansen kan du sende inn spørsmål til: info@volda.kommune.no

 

 

Pressemelding 17.03.20

Frivillig innsats

Heile 90 personar har meldt seg for å stille opp og dekkje opp helsepersonellfunksjonar dersom det vert behov, noko vi er svært takknemlege for.

Fakturering

Volda kommune vil ikkje fakturere for tenester vi ikkje leverer, som SFO og barnehage. 

Les heile pressemeldinga her for meir informasjon.(PDF, 184 kB)

Registrering av andre frivillige

16.03.20: Vi ber om at frivillige, også utan helsefagleg kompetanse registrerar seg. Det vil verte behov for frivillige framover. Vi er glade og takksame for at over 60 har meldt seg i løpet av søndagen som ekstra helsepersonell.   

Legetenester - adgangskontroll og eksterne lokale

STATUS 16.03.20: Det er innført adgangskontroll på legekontora, samt bruk av videokonsultasjon og telefon der det er mogleg. Dette er for å sikre at ein ikkje sprengjer kapasiteten ved legekontora. Det vert oppretta eksternt legekontor ved helsestasjonslokalet på Øyra skule for undersøking av dei som kan ha smitten. Nattlegevakta er flytta til Myrvåg helsesenter for å skilje det ut frå sjukehuset sine pasientar.

 

Registrering av helsepersonell

15.03.20: Vi kjem til å trenge ekstra helsepersonell

Vi ber no alle som har helsefagleg utdanning og som jobbar utanfor helsevesenet eller har ledig kapasitet, om å registrere seg. Les meir og registrer deg her.

Kva gjer du om du føler deg sjuk?

14.03.20: Dersom du føler deg sjuk, bør du halde deg heime. Har du alvorlege symptom kan du ringe legevakta på telefon 116117. Les meir her.

Volda kommune sine helseinstitusjonar er stengt for besøk inntil vidare 

14.03.20: Dette gjeld også pårørande. Eventuelle unntak må avtalast med seksjonsleiar. Besøksforbodet gjeld også for bufellesskap. Les meir på Folkehelsedirektoratet si heimeside.

 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kome med nye føringar 14. mars

Det er nye retningsliner om m. a.: 

Ber om at alle følger med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine heimesider for oppdatert informasjon.

 

Presisering 14. mars – Tilbod i barnehage og skule for barn til foreldre der begge jobbar i samfunnskritisk funksjon

Volda kommune gjekk før helga ut med at det var tilstrekkeleg at den eine har samfunnskritisk funksjon. Med dei forsterka tiltaka som regjeringa har innført i dag, og behovet for å redusere kontakt mellom folk mest mogleg, varslar kommunen at det med umiddelbar verknad skal tilbodet berre gjelde dersom begge har samfunnskritisk funksjon. Kommunen skal legge til rette for eit tilbod til barn av foreldre som har kritiske samfunnsfunksjonar. Myndigheitene har vidare presisert at det er eit krav at det er kritisk personell.

Helsedirektoratet har definert dette som kritiske funksjonar innan:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vatn og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satelittbaserte tenester
 • Apotek

Myndigheitene har varsla at det kan kome presiseringar innanfor gruppa samfunnskritisk personell. Helsedirektoratet får foreldre til å halde barna heime. Dei strenge tiltaka er for å unngå smitte og spreiing av smitte.

 

Tilbodet som vart gjort kjent fredag 13. mars er reversert.

"Inntil vidare lempar Volda kommune på kravet om at begge foreldra må ha samfunnskritiske oppgåver for at Volda kommune gir tilbod om tilsyn av barn/elevar.

Viss den eine forelderen har samfunnskritiske funksjonar innan eitt av dei områda Helsedirektoratet har definert, vil barnehagen/skulen gje tilbod om tilsyn. For dei dette gjeld: Ta kontakt med styrar/rektor. Tilbodet gjeld frå måndag 16. mars.

Finn ein det naudsynt, vil Volda kommune stramme inn dette til å gjelde begge foreldra på eit seinare tidspunkt."


Telt for prøvetaking er på plass 13. mars

Det er sett opp telt på baksida av ungdomskulen for prøvetaking. 

Teltet er sett opp slik at dei som skal ta test kan kjøre gjennom det. Personane som blir testa sit dermed berre inne i bilane sine. Det har fram til no i dag, kl 14.00, blitt testa om lag 12 personar i dette teltet.