Siste nytt om koronasituasjonen

Her finn du oppdatert status for smitte i Volda kommune. Status vert oppdatert kvar torsdag føremiddag, og elles ved behov dersom kommunen skulle få positive prøvesvar.

Her er si god side med oppdaterte nasjonale anbefalingar og reglarNasjonal rettleiar med oppdaterte tiltak (helsedir.no).

Status 06.05.21

Det vart testa 356 personar sist veke. Hittil denne veka er det testa 218 personar. 

Ingen nye smitta i Volda, men det er nokre få i smittekarantene relatert til utbrotet i Ålesund.

Status vaksinering

Vaksinasjondagen torsdag 6. mai har gått fint i nye vaksinelokale. Systemet i Voldahallen fungerer fint og det har vore god flyt i vaksineringa.

Ein del personar har møtt opp på Volda samfunnshus då fleire ikkje har fått med seg at vaksinelokalet vart flytta frå mai månad, eller at dei har fått SMS frå helsenorge der det er oppgitt feil oppmøtestad. Det gjekk heldigvis fint og vart ordna seg slik at alle kom fram til Voldahallen og fekk vaksinen sin. 

2814 har fått første vaksinedose fram til denne veka.

Denne veka er det personar i prioriteringsgruppe 5 som får første dose. Vi har kun motteke vaksiner frå Pfizer.

I veke 19 vert det vaksinering onsdag 12. mai frå kl 14.00. Denne veka får resten av gruppe 5, gruppe 6 og ein del av gruppe 7 første dose.

Veke 20 startar vi å gi 2. dose til dei som tidlegare har fått Astra Zeneca.

 

Oppdatert status 29.04.21, kl 09.00

Volda kommune fekk i går kveld, 28.04.21, melding om ei ny positiv koronaprøve. Det viser seg at denne personen høyrer til i Ørsta, men har fastlege i Volda, difor skjedde denne feilmeldinga. Volda har difor ingen personar i isolasjon med påvist korona pr. 29.04.21.

Førre veke vart det testa 421 personar i Volda og Ørsta, hittil denne veka (måndag- onsdag) 237 personar.

Status 28.04.21

Volda kommune fekk i kveld, 28.04.21, melding om ei ny positiv koronaprøve. Personen var i karantene, no sett i isolasjon.

Til deg som har tatt AstraZeneca-vaksinen:

Regjeringa har no tatt stilling til kva tilbod dei som har fått første dose med  AstraZeneca-vaksine skal få vidare. Det er bestemt at du som har fått AstraZeneca-vaksine skal få tilbod om mRNA-vaksine som dose nr. 2.

Når tidspunktet for andre dose nærmar seg, vil du få innkalling gjennom helsenorge.no med vaksinetid. Det skal vere 12 veker mellom første dose av AstraZeneca og andre dose, som vert Pfeizer-vaksine. Du treng ikkje å ta kontakt, du vil få innkalling. Hugs å stadfest timen når du får innkalling.

Du kan lese meir i informasjonsbrevet frå Folkehelseinstituttet (link til PDF-dokument).(PDF, 147 kB)

Status 22.04.21

Volda kommune har ikkje fått melding om nye smittetilfelle. Førre veke, i veke 15, vart det testa 1128 personar. Hittil denne veka er det testa 251 personar. 

Det vert vaksinert personar i gruppe 4, også i veke 17. Nokre av dosane vi får tildelt i veke 17 vil gå til dose nr.2. Sidan ein ikkje veit kor mange dosar som kjem i veke 18, og kor mange av desse vaksinene som skal vere dose nr. 2, er det usikkert om ein kjem i gang med gruppe 5 denne veka. 

Status 15.04.21

Sist veke vart det testa 1217 personar i Volda og Ørsta. Hittil denne veka er det testa 715 personar. Det er no 3 personar i isolasjon i Volda. Desse er i same husstand. Det er fleire personar i karantene karantene både i Volda og i nabokommunane grunna utbrotet i Ørsta. Det ser ut til at smittesporerane har nådd igjen smittekjelda for utbrotet i Ørsta. Smitten hadde opphav frå annan del i landet, og kom til Ørsta frå ytre Søre Sunnmøre. 

Det kjem nye nasjonale tiltak frå midnatt, fredag 16. april

Vaksine

Vi vaksinerar personar i gruppe 4 (alder 65-74)  t.o.m. veke 16. Om det går etter planen kan vi i veke 17 starte med prioriteringsgruppe 5 (alder 55-64 år). 

Vi skal få tildelt 288 vaksinedosar i veke 16 og 426 vaksinedosar i veke 17 (oppdatert 16.04.21, kl 17.00)

Status 13.04.21

Ei klasse ved Volda VGS er sett i karantene som følge av utbrotet i Ørsta. Vi fekk nyleg meldt om at 3 av dei 28 tilfella som er meldt i Ørsta kommune, hører til i Volda. Den eine personen er alt meldt om, frå 7. april. I tillegg så er det eitt tilfelle den 8. april og eitt 12. april. Personen som fekk stadfesta positiv koronaprøve i går kveld, 12.04.21, var i smittekarantene. Det er ingen nye nærkontaktar til dette tilfelle.

Smittesporingsteamet melder om at alle i klassen ved Volda VGS som skal i karantene har fått beskjed både skriftleg og munnleg. 
 
Vi minner om den forsterka TISK, og korleis ein skal forholde seg til nærkontakter, karantene og testing:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/
 

Status 08.04.21

Ein av dei som var meldt som smittetilfelle i Ørsta 07.04.21 bur i Volda kommune. Nokre personar i Volda er sett i smittekarantene som nærkontaktar til denne personen.

I veke 13 vart det testa 685 personar i Volda og Ørsta. Dette utgjer 3,2% av innbyggjarane. Hittil i veke 14 (tysdag 6. og onsdag 7. april) er det testa 267 pesronar. 

Det er eit forholdsvis stort utbrot i Ørsta. Smittekjelda er kjent og det er håp om at ein klarer å ta igjen smitterekka ved smittesporing, testing, karantenesetting og isolasjon. Det vert utført forsterka TISK.

Vaksinering

Volda kommune er i gang med å vaksinere prioriteringsgruppe 4. Dette er ei stor gruppe i alderen 65-74 år, i tillegg til personar med underforliggande sjukdom/tilstand som kan medføre høg risiko. Det er venta at vi vert ferdige med dei som har høg risiko i veke 15. 

I veke 15 er det kalla inn 335 personar til vaksinering.  

Vaksinelokala i Volda er på Volda samfunnshus ut april månad. Frå og med mai vert vaksinelokala flytta til Voldahallen.

Status 07.04.21, kl 23.45

Ørsta kommune har i alt fått meldt om 14 nye smittetilfelle siste døgnet. Teststasjonen i Hovdebygda ber om at dei som er i ventekarantene og ikkje har symptom, ikkje bestiller test i morgon. Dette er fordi teststasjonen ventar stor pågong, og det er no svært viktig at vi får testa nærkontaktene, samt øvrige innbyggarar som har symptom.

Status 07.04.21

Volda kommune fekk 07.04.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var nærkontakt til eit smittetilfelle ein annan stad i landet, var i karantene og har ingen nærkontakter i Volda eller Ørsta kommunar.

Status 27.03.21, kl 15.00

Kommunen har fått informasjon om at personen som fekk påvist koronasmitte i går kveld var passasjer på flyet som gjekk frå Bergen til Ørsta/Volda lufthavn Hovden 24.03. kl 19.45 - 20.30, flightnr. WF178. Dei som har tatt dette flyet vert ikkje rekna som nærkontakter, og vert ikkje pålagt karantene. Kommunen ber likevel dei som har tatt dette flyet og no oppheld seg i Volda eller Ørsta kommune, om å bestille seg ein test på teststasjonen i Hovdebygda 29.03.21. Dei aktuelle passasjerane skal også få varsling på SMS frå flyselskapet.

(Dersom det er nokon med koronasmitte på fly vert det publisert på FHI; https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/koronavirus-og-covid-19-pa-offentlig-kommunikasjon/ ). Denne flyruta er ikkje publisert enno, men vi reknar med at den vil kome på lista ved neste oppdatering, då det er meldt til FHI

Status 27.03.21, kl 09.00

Volda kommune fekk melding om eit nytt smittetilfelle seint fredag kveld, 26.03.21. Personen kom tilreisane den 24.03.21. Vedkomande testa seg utan å ha symptom. Smittevegen er truleg kjent. Smittesporing pågår.

Vedkomande tok test slik det vert oppmoda om, noko som har gjort at vi raskt kunne kome i gang med smittesporing, isolering og karantenesetting.

Vi minner om dei oppdaterte smitteverntiltaka frå regjeringa.

Råd til dei som likevel vel å reise på ferie til Volda

 • Ha få kontaktar siste tida før ferien
 • Vurder å teste deg ved ankomst
 • Hald deg med få kontaktar medan du er i Volda
 • Unngå større folkeemengder

Råd til dei som likevel reiser vekk på ferie

 • Vurdere kvar de reiser
 • Nødvendigheita av reisa
 • Hald deg med få kontaktar medan du er på ferie
 • Unngå handlesenter, folkesamlingar, m.m.

Råd til studenten som vender tilbake

 • Få kontaktar på ferie
 • Gå i sjølvpålagt "karantene" den siste tida før retur
 • Test deg ved retur dersom du er usikker på eigen situasjon
 • Hald deg med få kontaktar den første tida etter retur
 • Kanskje komme tilbake i god tid før skulen startar opp.

Vi minner om dei generelle reglane, hald avstand, reine hender, bli heime og test deg om du er sjuk.

Informasjon om koronatiltak til påska 2021

Status 26.03.21, kl 18.00

Smittetilfellet som vart meldt i går, 25.03.21, hadde 23 nærkontakter som er sett i karantene. Av desse oppheld 22 seg i Ørsta eller Volda kommune. Den siste oppheld seg i ei anna kommune. Alle har tatt første test, dei fleste i går, og nokre i dag. Vi har fått svar på 14 av desse, som var negative. Vi reknar med at det kjem svar på resten i løpet av helga eller morgondagen. 

Viktig melding til dei som har fått tid til vaksinasjon i påska:

Vaksinetelefonen 70 05 89 65 har desse opningstidene i påska:

 • Måndag 29. og tysdag 30. mars – vanleg opningstid kl. 12.00-16.00.
 • Onsdag 30. mars – 09.00-12.00.
 • På helg/høgtidsdagar er telefonen stengt.

Til dei som har fått time til koronavaksinering onsdag 30. mars og torsdag 8. april - husk å bekrefte timen.

Oppdaterte retningsliner for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre

 • Pårørende og andre som reiser til Volda frå eit område med høg smitterisiko, skal ved samvær med ein bebuar i ein kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følgje dei smittevernråda som er frå det området med høgast smitterisiko. Dette gjeld både ved besøk i og utanfor institusjon
 • Personar som kjem frå område med høg smitterisiko skal ta med og nytte eige munnbind ved besøk. Ein må kunne halde 2 meters regelen, og ein kan ha maks 2 besøkande i gongen.
 • Ber personar som kjem frå område med høg smitterisiko, vurdere om ein kan utsetje besøket.   

 Her finn du dei nye retningslinene

Vi minner om dei oppdaterte smitteverntiltaka frå regjeringa.

Råd til dei som likevel vel å reise på ferie til Volda

 • Ha få kontaktar siste tida før ferien
 • Vurder å teste deg ved ankomst
 • Hald deg med få kontaktar medan du er i Volda
 • Unngå større folkeemengder

Råd til dei som likevel reiser vekk på ferie

 • Vurdere kvar de reiser
 • Nødvendigheita av reisa
 • Hald deg med få kontaktar medan du er på ferie
 • Unngå handlesenter, folkesamlingar, m.m.

Råd til studenten som vender tilbake

 • Få kontaktar på ferie
 • Gå i sjølvpålagt "karantene" den siste tida før retur
 • Test deg ved retur dersom du er usikker på eigen situasjon
 • Hald deg med få kontaktar den første tida etter retur
 • Kanskje komme tilbake i god tid før skulen startar opp.

Vi minner om dei generelle reglane, hald avstand, reine hender, bli heime og test deg om du er sjuk.

Status 25.03.21, kl 15.00

Volda kommune fekk i dag 25.03. melding om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande har testa seg pga. symptom og har heldt seg heime i påvente av testsvar. Smittesporingsarbeidet pågår, og nærkontaktar som skal i karantene vil bli kontakta i løpet av dagen. Det er førebels ukjent om dette tilfellet kan ha tilknytning til tidlegare smittetilfeller i Volda/Ørsta kommune.

 

Status 25.03.21, kl 11.30

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver. Siste meldte tilfellet var 19.03.21 (tidlegare varsla om). I Volda og Ørsta er testa 472 personar denne veka (mån-ons). I veke 11 vart det testa 1095 personar. Dette utgjer 5,1% av befolkninga. Det er ein person som er i isolasjon i Volda.

Vi har siste veke gått ut med denne informasjonen:

Opningstider for teststasjonen i Hovdebygda i påskeveka 2021:
Opningstider for teststasjonen i Hovdebygda i påskeveka 2021:
Dato Klokkeslett Telefon: 700 58 960
29.-31. mars 09.00-11.00 09.00-14.00
01. april Stengt
02. april 09.00-12.00 09.00-12.00
03. april Stengt
04. april 09.00-12.00 09.00-12.00
05. april Stengt
06. april 09.00-11.00 09.00-14.00
Bestill time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947

Status 20.03.21, kl 10.00

Volda kommune fekk seint i går kveld, 19.03.21, melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande har vore på treningssenter i Ålesund i samme tidsrom som ein som testa positivt tidlegare denne veka. Vedkomande testa seg og holdt seg heime med ein gang han fekk besked om dette. Det er ingen nærkontaktar i Volda og Ørsta.

Status 19.03.21, kl 16.30

Teststasjonen har fått negative prøvesvar på 69 elevar og tilsette på Volda VGS. Denne testen er tatt over 7 døgn etter siste kontakt med den smitta, og dei er no ute av karantene.

Framleis sit det 46 elevar og tilsette frå Volda VGS i karantene i Ørsta og Volda kommune. Dei fleste av desse vart testa 19.03. og får truleg svar i løpet av morgondagen. Kryssar fingrane for at alle testar negativt.
 

Status 18.03.21, kl 10.30

 Det er ikkje meldt om nye positive prøveresultat. Til no er det testa 627 personar denne veka i Ørsta og Volda (mån-ons). I dag er det mange av nærkontaktane til tilfellet som vart meldt 12. mars som skal ta 2. test. 

Kriseleiinga i volda har hatt møte i dag og kan konstantere at vi har vore heldige. Kriseleiinga rosar eleven som gjorde akkurat det han/ho skulle. Eleven vart sjuk, holdt seg heime og tok test. Ungdomane og andre som har vore i relasjon til dette smittetilfellet har alle gjort ein framifrå innstats. Tala på gjennomførte testar viser at folk er flinke til å teste seg, noko som er svært viktig. Særskilt no når det er mykje smitte i samfunnet. Vi ynskjer å oppmode om at folk unngår unødige reiser og har få nærkontaktar (dette er også eit nasjonalt råd). Før gjerne dagbok over kven du har vore i lag med. Husk å halde avstand og ha reine hender.  

Video - oppdatering og råd frå kommuneoverlege og ordførar etter den mest spennande veka vi har hatt dette koronaåret.

Status 17.03.21, kl  13.00

Volda kommune har ikkje fått melding om fleire positive prøvesvar. 

Etter at Volda kommune fekk melding om ein smitta person fredag 12.03 (tidlegar meldt) har det vore intens smittesporing i helga. Alle nærkontaktar vart oppringt og sett i karantene. Den smitta var ein elev ved Volda VGS, busett i Volda som framleis er i isolasjon. 

I alt har vi 154 elevar og tilsette tilknytt Volda VGS i karantene. 115 av dei bur i Volda eller Ørsta, og får oppfølging her. Alle desse skal no ha fått ein oppfølgingssamtale og tilbod om test nr. 2 når det har gått meir enn 7 døgn sidan siste eksponering. Alle desse hadde negativ 1. test.

39 av elevane og tilsette ved Volda VGS sit i karantene i andre kommunar. Dei er meldt til smittesporingsteamet i aktuell kommune og vil få oppfølging lokalt der dei oppheld seg. Alle desse fekk tilbod om å ta test nr. 1 i Hovdebygda i helga, og av dei som nytta seg av dette har 2 testa positivt (også tidlegare meldt), dei andre negativt.

2. test for dei på Volda VGS blir 18.03. og 19.03. (Pga. ulikt tidspunkt for siste eksponering).

Dei som har tatt ekstra test i karanteneperioden pga. symptom, har til no testa negativt.

Status 16.03.21

Volda kommune har ikkje fått meldt fleire positive prøveresultat. Prøvasvara kjem inn heile døgnet og det vil bli lagt ut oppdatering så snart vi kan om det kjem inn nye positive prøvesvar.
 
Vi har mottatt negativt prøvesvar på dei alle fleste av første runde med testar på nærkontaktane til tilfella som var meldt 12. og 13. mars. Det betyr at vi har nådd igjen smitterekka, men ikkje at faren for at fleire blir positive er over.
 
Nærkontaktane som er i karantene skal testast igjen på dag 7. Dersom dei held seg friske og den andre testen er negativ, og dei i tillegg er symptomfrie, kan dei avslutte karantena. Om dei får symptom, skal dei testast med ein gong. Husstandsmedlemmane skal då vere i karantene til det er avklart om symptoma skuldast koronainfeksjon.
 

Status 15.03.21, kl 13.00

Kriseleiinga hadde ekstra møte i dag kl 08.30. Det vart bestemt at sjølv om smittesituasjonen i Volda framleis er usikker, vert det ikkje innført lokale tiltak. Dei nasjonale råda er omfattande og dersom alle følger desse vi dei ha god smitteførebyggande effekt. 

I helga vart det testa 300 personar. Førre veke vart det testa 1123 personar i Volda og Ørsta.

Det er sett 158 personar i karantene i samband med smittetilfellet 12. og 13. mars (40 i nabokommunar). Husstandmeldlemane til desse er i ventekarantene  inntil negativ 1. test ligg føre på nærkontaktane.  Vi har ikkje fått svar på alle prøvene av første test enno. Sjølv om smittekjelda truleg er funne, kan smittesituasjonen snu fort. 

Det er vurdert at det ikkje er grunnlag for å gjere strengare tiltak i skular, barnehagar, idrett og arrangement. Vi rår til at alle følger dei nasjonale råda, men er ekstra flinke med smittevern og gjer nøye vurderingar om enkelte arrangement bør utsetjast eller ikkje.  

Her har vi oppsummert informasjon om dei nasjonale anbefalingane og reglane

Vaksinering

Torsdag 18. mars held vi fram med Pfizer-vaksinering. Det er kalla inn 138 personar. Vi kallar inn etter alder og vi er komne ned på alder 81 år.

Det vert  vidare kalla inn ned til 75 år. Dette inkuderer også personar med underliggande sjukdomar i denne aldersgruppa.

Deretter kjem prioritere grupper med underliggande sjukdom med høg risiko.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: 

 • Gruppe 1: Bebuarar i sjukeheim
 • Gruppe 2: Alder 85 år og eldre
 • Gruppe 3: Alder 75-84 år 
 • Gruppe 4: Alder 65-74 år og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp
 • Gruppe 5:  Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 7:  Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 8: Alder 55-64 år 
 • Gruppe 9: Alder 45-54 år

Gruppe 1 og 2 vert ferdigvaksinert i påskeveka om alt går etter planen.

Vaksinering av gruppe 3 pågår.

Gruppe 4: Først vert alle med høg risiko i alderen 18-74 år kalla inn, før vi startar på øvrige i alderen 74 år og nedover.

Vi vil også minne om at etter den 15. mars skal gå 6 veker mellom 1. og 2. dose med Pfizer, og at dosene vi får tilsendt også må settast av til 2. dose.

Status 14.03.21, kl 21.00

Det har blitt meldt ytterlegare ein elev ved Volda VGS som har testa positivt i kveld. Eleven var sett i karantene og bur i ein annan kommune. Det har kome svar på ein god del prøver, men vi ventar framleis svar på mange. Volda VGS har heimeskule frå måndag til situasjonen er meir avklara. 26 nye ved Volda VGS vart sett i karantene i dag.

Vi trur no at vi har lukkast i å finne smittekjelda til utbrotet i Volda og det er veldig gode nyheiter. Vi vil påpeike at det i tilfelle kan tyde på at dette viruset er svært smittsamt.

I Ørsta har det ikkje blitt meldt fleire positive.

Framleis uoversikteleg situasjon

Vi vurderer framleis situasjonen i Volda og Ørsta som uoversiktleg, men det er ikkje grunnlag for å gjere strengare tiltak i skular, barnehagar, idrett og arrangement. Vi rår til at alle følger dei nasjonale råda, men er ekstra flinke med smittevern og gjer nøye vurderingar om enkelte arrangement bør utsetjast eller ikkje.  

 

Status 14.03.21, kl 11.00

Delar av kriseleiinga har hatt møte i dag kl 10.00. Det er ikkje meldt om fleire positive prøvesvar men vi ventar svar på nærkontaktane i løpet av dagen. Husstandmedlemane til nærkontaktane er i ventekarantene inntil svar på 1. test er mottatt. 

Det tek noko tid før vi får svar på kva type mutant det er snakk om, men ut frå hurtigtest som er gjort i Molde er klarlagt at det muterte viruset kan vere sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon. 

Kommuneoverlegen i Vanylven ber dei som tok bussen fra Lauvstad til Syvde kl 14.45 fredag den 12. mars om å teste seg. Dei som var inne på 14.20 ferga Volda- Lauvstad fredag 12. mars bør også teste seg dersom dei får symptom.

Ukjend smittekjelde

Vi har enno ikkje lykkast med å finne smittekjelda til dei to smittetilfella vi fekk meldt 12.03.21. Det betyr at vi har ein potensielt meir alvorleg situasjon med ukjend smitte.

Vi vil minne om at koronaviruset kan gi svært svake symptom, og at alle med nyoppståtte symptom må ha svært låg terskel for å teste seg. Dersom ein er smitta av koronavirus, vil ein kunne smitte vidare sjølv om ein kun har svake symptom.

Symptom på koronavirus kan vere:

 • Sår hals
 • Hoste
 • Tett eller rennande nase
 • Hovudverk
 • Feber
 • Influensafølelse eller sjukdomsfølelse
 • Kroppsverk
 • Tungpust
 • Tap av smak- eller luktesans

FHI oppdaterte anbefalingane sine for testing av barn førre veke. Tidlegare kunne ein gjerne sjå ann barn med lette symptom i 48 timar før ein testa dei. No er anbefalinga at barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast, i samråd med føresette. 

FHI anbefaler også at barn i barneskulealder og yngre no kun vert testa i fremre nase og hals, i staden for djup naseprøve, då dette er mindre ubehagelig for barnet. For ungdom og vaksne anbefaler ein framleis djup naseprøve, då dette er den mest følsame testen.

Vi oppmodar alle innbyggjarar om å ha låg terskel for å teste seg. Vi har god kapasitet på teststasjonen i Hovdebygda. Om du er usikker på om du bør teste deg kan du ringe koronatelefonen 700 58 960.

Bestill time til koronatest på nett.

 

Status 13.03.21, kl 22.00

Volda

Volda fekk i kveld meldt eit nytt smittetilfelle av covid-19. Tilfellet er knytt til Volda Vgs. Vedkomande var nærkontakt med tilfellet som vart meldt 12.03.21. Smittekjelda er framleis ukjend og vi fekk i kveld beskjed om at det dreier seg om anten sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon, men det er ikkje stadfesta kva for ein av dei.

Til no er 129 personar sett i karantene i samband med dette tilfellet. 40 av personane som er sett i karantene bur i nabokommunar (Vanylven, Hareid, Sande, Ulstein, Herøy, Stryn og Stad). Smittesporingsarbeidet held fram utover kvelden og morgondagen og fleire vil bli sett i karantene.

Ørsta:

Det er ikkje meldt fleire positive prøvesvar knytt til utbrotet i Ørsta. Alle tilsette og bebuarar på Bakketun har testa negativt på første test. Vi har fått bekrefta at det dreier seg om den britiske mutasjonen. 58 personar er i karantene i samband med dette. 

Ha gode smittevernrutinar

Vi har no ein uoversiktleg situasjon med ukjend smittekjelde i både Volda og Ørsta og det er snakk om to ulike mutasjonar. Teststasjonen har tatt 271 testar laurdag og vil teste fleire nærkontaktar søndag. Vi vil be alle om å ha få nærkontaktar dei neste dagane og unngå folkemengder. No er det viktigare enn nokon gang at vi følger smittevernreglane.

Status 13.03.21, kl 18.30

Alle som skal i karantene vert oppringt, informert og dei får tilbod om test. Husstandmedlemmane til nærkontaktane vert sett i ventekarantene til det er svar på  første testen. Dei som har testa seg i dag vil truleg få svar på testen i morgon.  

Det er hittil registrert 246 testa personar i dag 13.03.21. Hittil denne veka er det testa 1036 personar i Volda og Ørsta.

Status 13.03.21:

Smittesporingarbeidet pågår framleis. Vi testar elevar og tilsette i klassene på Musikk, dans og drama, Medium og kommunikasjon på Volda vgs. og andre som var på Ørsta kulturhus 10.03. Dei som blir rekna som nærkontaktar vil bli kontakta og sett i karantene.

 • Teststasjonen er openi dag, laurdag 13. mars.
 • Telefon open til kl 12.00: tlf. nr:  700 58 960
 • Testinga held fram så lenge folk vil teste seg. Ein kan også bestille time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947 

Status 12.03.21

Volda kommune fekk melding om eit nytt smittetilfelle i kveld 12.03.21. Uvisst om det er mutert virus. Smittesporing pågår og nærkontaktar vert kontakta og sett i karantene. Det kjem meir informasjon i morgon.

Status 11.03.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver sidan 09.03.21. Det vart testa 301 personar i Volda og Ørsta i veke 9. Hittil denne veka, tom. onsdag er det testa 300 personar.

Ørsta kommune fekk meldt om to positive koronatestar 10.03.21. Det er bekrefta at det er mutert virus, men ikkje kva for mutant det er snakk om. 

Vi minner om at det er viktig å teste seg for å førebygge lokale utbrot. Ha låg terskel for å ta ein test, det er heilt gratis, her kan du bestille. 

Status 09.03.21, kl 12.55

Volda kommune fekk melding om eit nytt smittetilfelle med Covid-19 i dag 09.03.21.

Smittevegen er kjent og skriv seg frå ein annan del av landet, der denne personen også har tatt testen. Personen oppheld seg no i Volda men har ingen nærkontaktar i Volda eller Ørsta kommune. Det er framleis ukjent om det er mutert virus.

Smittetilfellet i dag, 09.03.21, har ikkje samband med tilfellet kommunen fekk meldt i går kveld 08. mars. Smittetilfellet den 8. mars hadde opphav frå Stad kommune. Det er ikkje mutert variant.

Status 08.03.21

Volda fikk i kveld meldt eit nytt smittetilfelle av COVID-19. Smitta skriv seg frå pågåande utbrot i anna kommune. Det er ikkje avklart om det er snakk om mutert virus. Førebels er 10 personar sett i karantene. Smittevegen kom frå Stad kommune.

Status 04.03.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen i karantene og ingen i isolasjon i Volda. Sist vi fekk meldt om positiv prøve var 19.02. Det vart testa 233 personar i Volda og Ørsta i veke 8, dette utgjer 1.1% av befolkninga. Hittil denne veka, tom. onsdag er det testa 206 personar. Vi minner om at det er viktig å teste seg for å førebygge lokale utbrot. Ha låg terskel for å ta ein test, det er heilt gratis, her kan du bestille.

Denne veka vert det vakinsert ca 100 personar med AstraZeneca-vaksinen. Denne gjekk til helsepersonell som fekk vaksinen på onsdag 3. mars. Personar i gruppe 2 (85 år og eldre) får 2. dose og vi vert dermed nesten ferdige med denne gruppa. Det gjenstår nokre få personar som av ulike årsaker ikkje fekk tatt vaksina då første runde gjekk. 

I veke 10 skal vi få 100 dosar av AstraZeneca-vaksinen. Denne skal bli gitt til helsepersonell, tannlegar og fysioteraputar.

I Hornindal skal dei som fekk vaksine i veke 7 få 2. dosa si.  I tillegg skal nokre personar i Hornindal i aldersgruppa 85-74 år få 1. dose med Pfizer-vaksine.

Status 21.02.21

Volda kommune har fått svar på analysen av koronaprøven som vart tatt 19.02.21. Det er ikkje påvist mutert variant av koronavirus.

Status 19.02.21, kl 21.45

Volda kommune har i kveld fått meldt om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Personen var i reisekarantene etter retur frå utlandet 12. februar. Personen hadde ikkje symptom då testen vart tatt i dag 19. februar. Det er valt skjerpa tiltak inntil avklart mutasjonsanalyse. Nærkontaktar er sett i karantene. Samtlige er lokalisert i Volda. Situasjonen ser førebles ut til å vere under kontroll, men den blir følgt tett. 

Kontaktperson for media: Ordførar Sølvi Dimmen, tlf.: 996 27 876, e-post: solvi.dimmen@volda.kommune.no

Status 18.02.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen i karantene og ingen i isolasjon i Volda. Det vart testa 286 personar i Volda og Ørsta i veke 6, dette utgjer 1.34% av befolkninga. Hittil denne veka, tom. onsdag er det testa 198 personar.

Volda kommune vaksinerer i Hornindal denne veka, gruppe 2. Har også starta å vaksinere gruppe 3, dvs dei som er under 85 år. I Volda vert det vaksinsert dose nr 2 på personar 85 år og eldre som bur i omsorgsbustad.

Status 11.02.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøver. Det er testa 361 personar i Volda og Ørsta sist veke. Dette utgjer 1,7% av befolkninga og viser ein liten nedgang i tal på testa personar. Hittil denne veka, måndag-onsdag, er det testa 191 personar. Det er ingen personar i karantene, heller ikkje i isolasjon. 

Vaksineringa held fram i dag på samfunnshuset i Volda. I Volda er det framleis gruppe 2 som vert vaksinert i tillegg til 20 % kritisk helsepersonell. Gruppe 2 er dei som er 85 år og eldre. I tillegg vert det i dag vaksinert nokre få personar som er 84 år. Totalt skal vi vaksinere 120 personar i dag. Neste veke skal vi vaksinere gruppa på 85 år og eldre på Hornindal legekontor. I løpet av neste veke vil vi truleg komme i mål med dose nr 2 til alle som bur på sjukeheim.

Vi har fått spørsmål om kvifor vi ikkje set opp vaksinedagar rundt om i bygdene. Dette har med type vaksine å gjere. Den vaksinen vi har tilgjengeleg er svært sårbar for temperaturendringar så det er vanskeleg å frakte vaksinen  på ein sikker måte. 

Status 04.02.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøveresultat. Det er ingen personar i isolasjon i Volda men nokre få personar er i karantene.

Nærkontaktane til smittetilfellet i Ørsta den 27. januar tok test nr 2 onsdag 3. februar. Det har ikkje kome svar på alle. Dei som får negativt svar på testen er ute av karantene jamfør nye reglar. Karantene varer i 10 døgn, men kan forkortast dersom du testar negativt tidlegast 7 døgn etter ankomst eller etter siste kontakt med den som er smitta jf. covid-19 forskrifta §4c

Det vart testa 472 personar i Ørsta og Volda i veke 4, til no denne veka er det testa 260.

Det er tid for årsmøter. Dette er å sjå som arrangement. Etter nasjonale smitteverntiltak så er det tillatt med 10 personar innandørs og 200 om det er fastmonterte seter. 

Status 02.02.21

Volda og Ørsta kommune har ikkje fått melding om fleire positive smittetilfelle etter dei to som vart meldt i Ørsta 27. og 28. januar.

Smittetilfellet meldt 28. januar hadde ingen nærkontaktar. I samband med smittetilfellet meldt onsdag 27.januar vart over 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene og testa. Alle prøvesvara frå første test var negative. Personane sit framleis i karantene og skal testast på nytt i morgon, onsdag 3.februar.

Oppdatering 28.01.21, kl 11.00:

Ørsta melder at dei fekk meldt om positiv prøve i går kveld. Som følgje av dette er 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene. Smittesporingsteamet melder at dei har god oversikt over situasjonen.

Status 28.01.21 kl 10.00

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøvesvar for covid-19 og har ingen personar i isolasjon. Det vart testa 280 personar i førre veke, noko som er eit lågt tal. Denne veka har det hittil blitt testa 292 personar i Ørsta og Volda. Denne auken heng saman med at Ørsta fekk meldt om 6 nærkontaktar til ein person som har testa positivt i Sunnfjord kommune. Vi har felles tal på testa personar då vi har felles teststasjon med Ørsta kommune.

Status 25.01.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøvesvar for covid-19.

Vi har derimot fått mange spørsmål kring råd som gjeld her lokalt i samband med dei nye tiltaka som har kome på austlandet.

Vi vil difor forsøke å kome med tydelegare informasjon, særskilt for dei som har vore på reise.

Ørsta og Volda kommunar har ikkje innført eigne lokale tiltak, men vi følger dei nasjonale råda som regjeringa har kome med. 

Slik situasjonen er no anbefaler ikkje Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet at kommunane innfører eigne reglar om karantene. Heller ikkje for personar som reiser ut frå kommunane på austlandet som er omfatta av dei nye tiltaka i samband med det muterte viruset. 

Råd for deg som har reist frå affiserte kommunar på austlandet

 • Hald avstand til andre
 • Ikkje oppsøk stadar der det er vanskeleg å halde avstand
 • Ha svært låg terskel for å teste deg

Elevar kan gå på skulen, barn kan gå i barnehagen og ein kan gå på arbeid sjølv om ein har vore i kommunane på austlandet som har fått innført nye tiltak (24.01.21). Det er ikkje lurt å invitere vennane dine heim på besøk rett etter at du har kome heim frå reise i desse områda. Dei som har vore nær nokon som har vore sjuke må vere ekstra varsame og teste seg. 

Råd som gjeld for alle

 • Gjennomfør berre nødvendige reiser
 • Ha få nærkontakter
 • Unngå å gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien dersom du har vore utanlands eller i områder i Norge med mykje smitte. Vent i 10 dagar og hald minst 2 meter avsand frå folk i risikogruppe. Det vert gjort unntak ved alvorlig sjukdom og i livets sluttfase i samråd med sjukeheimen

Det vart innført ei rekkje nasjonale tiltak 4. januar og nye råd 18. januar som medførte lettelsar for barn og unge. Det er desse råda som framleis gjeld her lokalt.

Kommunane som har fått eigne tiltak 24.01.21 er: 

Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden, Vestby. Dei som har vore i desse kommunane bør vere ekstra forsiktig, men er ikkje pålagt å følgje eigne reglar.

Randsonekommunane som også har fått eigne tiltak, men ikkje like omfattande som dei over er:  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Timebestilling til koronatest

Bestill time på nett eller på telefon 700 58 960. Telefonen er open måndag-fredag kl.09-14.

Teststasjonen er i Langemyra 3 i Hovdebygda. Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

Ta gjerne i bruk appen Smittestopp. 

 

Status 21.01.21

Volda kommune har ikkje mottatt fleire positive prøvesvar sidan tilfellet som alt er meldt om den 19. januar. Denne veka t.o.m. onsdag er det testa 187 personar i Ørsta og Volda. Dette viser ein nedgåande trend, færre har oppsøkt teststasjonen denne veka. Det er 3 personar som er i isolasjon og 2 nærkontaktar i karantene i kommunen.  

Vi får totalt 72 doser i veke 5, 12 doser går til helsepersonell og 60 doser går til heimebuande eldre over 85 år.

Helsepersonell startar å ringe personar som er 85 år og eldre som bur heime. Gjennom telefonsamtalen vil dei eldste få informasjon om vaksina og helsepersonell vil registrere om dei ynskjer å takke ja til å få vaksine. Når dei seinare får tildelt tid for vaksine vil vi kunne fange opp dei som ikkje svarar og vi vil då ta kontakt med dei på telefon. Det er venta at vi kan starte vaksinering av denne gruppa i veke 5, med oppstart torsdag 4. februar.

Det vert sendt ut informasjonsbrev til personar som er 75 år og eldre om vaksinering mot koronavirus.

Frå og med fredag 22. januar vert det opna for alkoholservering i samband med matservering i Volda.  

Status 19.01.21

Volda kommune fekk i dag ettermiddag meldt om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande er definert som nærkontakt, og var alt i karantene, og no sett i isolasjon. Det skal ikkje vere fleire nærkontaktar til denne personen som har fått påvist covid-.19.

Dei nye nasjonale råda som vart kunngjort av regjeringa 18.01.21 medfører lettelsar for barn og unge. Dei får igjen lov til å trene og er unntatt frå rådet om å halde 1 meter avstand. Det er framleis nasjonalt råd om å utsette eller avlyse cupar og kampar. Toppidretten må utsette kampar ei stund, men dei er unntatt frå regelen om 1 meter avstand under trening. Ungdomskulen går tilbake til gult nivå f. o.m. onsdag 20. januar.

Vi har frå og med i dag letta på restriksjonane for besøk på institiusjonar for eldre, slik at vi er tilbake til nivået som var før jul. 

Volda kommune følger dei nasjonale råda, vi har ikkje lokale tiltak.

Status 18.01.21

Fredag kveld, 15.01.21, fekk vi meldt om ei ny positiv koronaprøve. Personen som fekk stadfesta covid-19 var alt i karantene og er no sett i isolasjon. Det er ikkje ytterlegare nærkontaktar til dette tilfellet.

I veke 2 vart det testa 437 personar i Ørsta og Volda.

Status 15.01.21

I går kveld, 14.01.21, fekk vi meldt om ei ny positiv koronaprøve. Ein person testa seg 13. januar etter innreise frå eit nordisk land.

Personen som no har fått stadfesta covid-19 var difor i reisekarantene, og er no sett i isolasjon. Det er berre ein nærkontakt til dette smittetilfellet som også  var i karantene etter innreise .

Status 14.01.21

Volda kommune fekk i går kveld meldt om eit nytt smittetilfelle. Personen tok test 12. januar etter reise frå utlandet og var i reisekarantene, no sett i isolasjon. Personen har svært avgrensa nærkontaktar.

Det vart tatt 629 testar i veke 1, så langt denne veka er det tatt 297 testar i Ørsta og Volda.

Volda kommune har mottatt 25 vaksiner denne veka. I dag skal 20 pasientar på sjukeheimen ved Hornindal omsorgssenter få vaksine. I morgon skal 5 vaksiner bli gitt til kritisk helsepersonell. 

I veke 3 vert resten av bebuarane som vil  ha vaksine vaksinert på sjukeheim på Volda omsorgssenter vaksinert og vi skal starte å vaksinere dei som bur i omsorgsbustad.

Status 13.01.21

Volda kommune har ikkje mottatt fleire positive prøvesvar. Vi har no fått svar på prøvene til alle nærkontaktane til personen som testa positivt den 08.01.21. Nærkontaktane har fått tilbod om å ta ny prøve på torsdag 14. januar. Smittekjelda er ikkje kjent og vi oppmodar alle om å ha gode smittevernrutinar.  

Status 11.01.21

Volda kommune har ikkje mottatt fleire positive prøvesvar, men vi har heller ikkje fått svar på alle nærkontaktar. Vi håper å få svar på alle nærkontaktane i morgon. 

Status 09.01.21

Personen som har testa positivt på Covid-19 var på Family Sport Club om kvelden 5. og 6. januar. 8 deltakarar på ein gruppetime er sett i karantene. Alle som har vore på treningssenteret på tidspunkta som er nemt over, må følge ekstra nøye med på mulige symptom og ha låg terskel for å teste seg.

Det er no 58 personar i karantene. Smittekjelda er ukjent og ein arbeider med å finne smittekjelda. Fordi det er ukjent smittekjelde må alle vere ekstra på vakt og ha låg terskel for å teste seg.

Status 08.01.21

Volda kommune har fått stadfesta eit nytt smittetilfelle i kveld 08.01.21. Personen som har testa positivt for covid-19 er tilsett ved Øyra skule. Elevane og tilsette som skal i karantene får melding om det direkte frå Volda kommune. Smittesporing og kartlegging pågår. 

Denne veka vart det testa 576 personar i Ørsta og Volda. 

Status 07.01.21

Det er testa 391 så langt denne veka. Ingen nye positive prøver er mottat. Det er to personar i isolasjon på grunn av påvist covid-19 i Volda.

Dei første 40 vaksinene som Volda kommune mottok onsdag 6. januar er gitt til bebuarar på sjukeheimen ved Volda omsorgssenter. Neste veke får Volda 25 vaksinedoser. 20 av desse skal gå til pasientar på sjukeheimen ved Hornindal omsorgssenter og 5 til kritisk helsepersonell.

Status 06.01.21

I går kveld fekk vi meldt om eit nytt smittetilfelle i Volda. Smittevegen er kjent, det skriv seg frå utbrotet i Sula/Ålesund. Fire nærkontaktar er sett i karantene.

Sist veke vart det testa 335 personar i Ørsta og Volda. 

Status 03.01.21

Volda kommune har i kveld 03.01.21 fått melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var allereie i karantene som nærkontakt i samband med smitteutbrot i Ålesund. Den smitta er no i isolasjon, og nærkontaktar held fram i karantene.

Til "Siste nytt" i 2020