Siste nytt 2020

Status 30.12.20 

Volda kommune fekk meldt om ei positiv koronaprøve i dag. Prøva var tatt i dag på ein tilreisande person utan nækontaktar lokalt. Personen er sett i isolasjon.

I veke 52 vart det tatt 647 prøver i Ørsta og Volda. Denne veka, dvs. måndag, tydag og onsdag er det tatt 253 prøver.

Vi minner om at dei som skal gå julebukk bør fylgje same råd som vart gitt ved Halloween:

 Alle som deltek må vere friske, også dei som tek imot julebukkar.

 • Hald to meter avstand til andre.
 • Gå i små grupper, og med dei du er saman med til vanleg.
 • Hald avstand til andre grupper, til dømes dersom det er kø utanfor enkelte hus.
 • Alt godteri som blir delt ut, skal handsamast med reine hender, hanskar eller reiskap, og vere emballert (innpakka).
 • Vent med å ete snopet til du er ferdig med runden, og til du har vaska/sprita hendene.
 • Bruk refleks i mørket og ha gjerne med ein vaksen.
 • Dersom du har luftvegssymptom eller av andre grunnar ikkje ønsker at nokon ringer på døra, heng opp ein lapp på døra eller ringeklokka, der det for eksempel står: «Velkomne tilbake på julebukk i 2021».

Status 24.12.20 

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har meldt frå til Fylkesmannen om at vi er klare til å ta imot første levering av vaksiner i veke 1. Dei første vekene vil alle dosene vi får gå til bebuarar på sjukeheim. Vi får 40 doser første veka. Vi ønsker at alle får ei fin julefeiring.

Status 23.12.20 

Seint i går kveld fekk Volda kommune to nye positive prøvesvar på covid-19. Begge var nærkontaktar til tidlegare tilfelle og er no sett i isolasjon. Smittevegen er kjent.

Teststasjonen opplever litt forseinking på koronasvar denne veka. Telefonen stenger kl 12.00 i dag, 23. desember. Etter dette kjem vi til å sende ut SMS med prøvesvar dei neste dagane slik at vi sikrer at alle får svar. Denne SMS-en kjem i tilfelle i tillegg til svaret på helsenorge for dei som får svar der.

 • Opningstider på teststasjonen i jula, i veke 52 og 53:
 • Måndag og tirsdag: 09.00-13.00
 • Onsdag: 09.00-12.00
 • Torsdag og fredag: Stengt
 • Laurdag: 09.00-13.00

Det kan bli endringar i desse tidene.

Status 21.12.20 

Det vart testa 778 personar på teststasjonen i førre veke. Det har ikkje kome fleire positive prøvesvar. 

Status 19.12.20 

I dag 19.12.20 fekk Volda kommune stadfesta eit nytt positivt prøvesvar. Personen var i karantene som nærkontakt til tidlegare smittetilfelle og er no sett i isolasjon. Smittevegen er kjent.

Status 18.12.20 

Vi har fortsatt 5 smittetilfelle i isolasjon i Ørsta / Volda. Vi fekk ingen meldingar om fleire smitta i går, men det kom svar på 75 negative testar.

Status 17.12.20 

Status er ingen nye smittetilfeller. Det vart testa 128 personar i går og 472 totalt denne veka. Volda og Ørsta ligg på høg testprosent. 

Status 16.12.20 

Status er fortsatt 5 smittetilfelle i isolasjon. Vi fekk ingen meldingar om nye smittetilfelle i går, det kom svar på 167 negative testar. 

Status 15.12.20 

Oppdatering om koronasituasjonen i Ørsta/Volda 15.12.20 kl.12

Vi har per no ikkje fått melding om fleire positive tilfelle knytt til smitteutbrotet. Vi forventar likevel at det kan kome fleire tilfelle, men at dette då vil vere hjå personar som sit i karantene og derfor gir mindre ringverknader.

Status for utbrotet er dette: 5 smittetilfelle i isolasjon og over 150 personar i karantene. Nokre av nærkontaktane er tilknytt andre kommunar og blir testa og fylgt opp der. Det er smittesporingsteamet som avgjer kven som skal i karantene.

Dei to siste dagane har 360 personar blitt testa på teststasjonen i Hovdebygda. Vi har motteke svar på om lag 280 av desse, og nærkontaktar har vore prioritert. Smittesporingsteamet vil dei nærmaste dagane gå igjennom og sjekke at alle prøvesvara har kome og ta kontakt igjen med alle nærkontaktane for vidare oppfølging.

Vi har no god oversikt over situasjonen. Det betyr at skulane i Ørsta og Volda etter nasjonale retningslinjer skal vere opne og driftast på gult nivå. På Dalane skule i Ørsta er 1.-5. trinn tilbake på skulen i dag, medan 6.-7. trinn er i karantene og har heimeskule. På Volda VGS er dei som skal vere det i karantene medan skulen elles held fram som normalt.

Det er ikkje grunnlag for å leggje ytterlegare restriksjonar på aktivitetar i lokalsamfunnet enn dei nasjonale retningslinjene.

Hugs at du ikkje kan kjenne forskjellen på ei vanleg forkjøling og symptom på korona. Får du luftvegssymptom, må du halde deg heime og teste deg. Hald hovudet kald og hjertet varmt.

Unni Natås, kommuneoverlege i Ørsta - Inger Lise Kaldhol, kommuneoverlege i Volda

Status 14.12.20 

OPPDATERING OM SITUASJONEN I ØRSTA / VOLDA

Vi har så langt fått svar på 118 av dei 170 personane som vart testa på teststasjonen i går. 1 av 118 testar var positiv.

Det nye smittetilfellet er ein elev ved Volda VGS, busett i Volda kommune. Den smitta er nærkontakt til det første smittetilfellet ved Volda VGS. Seint i går kveld vart 39 nye nærkontaktar kontakta og sett i karantene. Nye nærkontaktar har blitt testa i dag. Totalt sett er det no 157 personar i karantene i knytt til smitteutbrotet.

Vi ventar fortsatt på fleire prøvesvar, og vil kome tilbake meir informasjon om resultatet av desse etter kvart. Det vil truleg kome fleire positive prøvesvar i dagane framover.

Dalane skule i Ørsta held fram med heimeskule til vi har fått prøvesvara vi ventar på.

Vi minner om at alle som har forkjølingssymptom må halde seg heime og bestille koronatest. Alle som har fått beskjed frå smittesporingsteamet om å vere i karantene skal halde fram med det. Dei som har testa negativt vil få tilbod om ny test på slutten av karantenetida og før dersom dei skulle få symptom. Dersom personar som sit i karantene får symptom, skal dei gå rett i isolasjon og husstandsmedlemmer i karantene.

Status 10.12.20 

Det vart testa totalt 510 personar sist veke. I går, 09.12.20, kom det ei positiv prøve på ein nærkontakt. Denne personen var alt i karantene og er no sett i isolasjon.

Frå måndag 14. desember går teststasjonen tilbake til normal drift. Det er det transport av prøvene 12.30 og svar etter 1,5-2 døgn.

Status 04.12.20 kl 09.00

I går, 03.12.20,  fekk vi meldt eit nytt positivt smittetilfelle. Det pågår smittesporing og nærkontaktar er sett i karantene. Smittekjelda er kjent.

Vi har fått spørsmål om tal på smitta no. Det er i dag 5 positive i isolasjon og 11 i karantene som nærkontaktar. Dette er oppdaterte tal frå smittevernlege fredag 04.12.20 kl 14.00.

Status 03.12.20 kl 09.00

Det er testa 535 personar i Volda og Ørsta i veke 48. Denne veka, måndag-onsdag, er det testa 354 personar. Som tidlegare meldt har det kome to positive prøvesvar denne veka (veke 49), den 30. november og 1. desember. Begge desse tilfella var alt i karantene som nærkontaktar og førte ikkje til at fleire måtte i karantene.  

Status 02.12.20 kl 08.00

I går kveld, 01.12.20,  fekk Volda kommune stadfesta eit nytt positivt prøvesvar. Personen er husstandmedlem til tidlegare påvist smittetilfelle og har difor vore i karantene. Det er ingen nye nærkontaktar som ikke er i karantene frå før.

Status 01.12.20

I går kveld, 30.11.20,  fekk Volda kommune stadfesta eit nytt positivt prøvesvar. Personen er nærkontakt til tidlegare smittetilfelle og har difor vore i karantene. Smittevegen er kjent for dette tilfellet.

Status 30.11.20

Det er ikkje rapportert om nye smittetilfelle i Volda pr 30.11.20.

Grunna aukande smitte i Ørsta og Volda siste tida, samt smittetilfelle utan sikker smittekjelde (det siste meldt 27.nov), gjer vi no grep for å få så raske svar på koronatestane som råd i ein periode framover.

Sjølve testinga vil skje kl. 09.15- 11.00 på teststasjonen i Hovdebygda. Prøvesvara frå mikrobiologen i Molde vil i hovudsak kome same kveld som prøvene er tekne. Om svara ikkje ligg på helsenorge.no innan kl. 22, vil dei kome neste dag. Dei som ikkje finn svaret på helsenorge.no, kan ringe teststasjonen.

Det er svært viktig at alle som har luftvegssymptom held seg heime og tek kontakt for å bestille time til koronatest. Dette gjeld sjølv om du berre har ei lett forkjøling.

For at vi skal klare å oppdage smittetilfelle og hindre vidare smitte, er det svært viktig at folk testar seg.

Time til koronatest kan bestillast på nett (https://helseboka.app/helseboka/booking/staff/189947)

eller på telefon (700 58 960) måndag-fredag kl.09-14.

Statusoppdatering  27.11.20 kl 16.00

Volda kommune har fått stadfesta eit nytt smittetilfelle 27.11.20. Dette er ikkje knytt til pågåande utbrot. Smittesporing og kartlegging pågår. 

Pga aukande smitte siste tida i Ørsta/Volda innfører vi etter råd frå FHI føre-var tiltak for å beskytte sårbare eldre.
Tilsette som jobbar med pasientnært arbeid på sjukeheimane, i HBO og bufellesskap for eldre skal frå i ettermiddag bruke munnbind på jobb.

Det vil bli gjort ei ny vurdering av situasjonen mot slutten av neste veke når vi veit meir om korleis situasjonen utviklar seg dei nærmaste dagane. Det vi innfører no er føre-var tiltak for å beskytte sårbare.

Elles i samfunnet held vi fram med å følgje dei nasjonale retningslinjene med barnehagar og skular på gult nivå og nasjonale reglar for aktivitetar for barn og unge, arrangement m.m.
Vi minner alle om å følgje smitteverntiltaka:

 • Hald deg heime og ta koronatest om du har luftvegssymptom
 • Vask hender og hald avstand
 • Avgrens tal på nærkontaktar

Status 27.11.20 kl 11.00

Helsestasjonen har opna att og er i normal drift. Den tilsette som har vore nærkontakt og er i karantene, har testa negativt.

Status 26.11.20 kl 09.00

Tal på testa denne veka, månd-torsd, 264 personar i Volda og Ørsta. Førre veke 423 personar. To personar som er busett i Volda kommune har testa positivt for covid-19 sist veke. Eitt smittetilfelle den 25.11.20 (husstandmedlem av person som kom frå raudt land og testa positivt 17.11.20) og eitt den 26.11.20 (leiar i helse og omsorg som fekk positivt prøvesvar morgonen den 26.11.20). Dei tre andre leiarane er ikkje busett i Volda kommune.

Ytterlegare ein leiar har testa positivt for covid-19. Denne personen var sett i karantene som nærkontakt til dei andre leiarane ved helse og omsorg som har testa positivt og er no sett i isolasjon. Arbeid med kartlegging av nærkontaktar pågår. Vi kjenner ikkje til at leiaren har hatt pasientnært arbeid. Nærkontaktar vert sett i karantene fortløpande.

Helsestasjonen har valt å halde stengt i dag i påventa av testresultat og avklaring av situasjon. Dette som eit føre-var tiltak. Planlagde oppdrag er utsett.

Førebygging og rehabilitering på omsorgssenteret i Volda har stoppa inntak av pasientar som eit føre-var tiltak.

Heimebasert teneste har sett i verk beredskapsplan der dei avgrensar tenestene og ikkje tek besøk der det ikkje er nødvendig. Dette er også eit føre-var tiltak.

Smitten vart spreidd på eit møte der smittevernrutinane vart følgt nøye. No har kommunen fått på plass databehandleravtale for sensitive personopplysningar og kan difor i større grad nytte nettmøter i den administrative drifta.

Det vert stengt for besøk på Volda omsorgssenter. Pasientar som er dårlege vil få tilrettelagt for besøk. Dette er av omsyn både for bebuarane, tilsette og besøkande. Pårørande må ta kontakt med avdelinga for å gjere avtale om besøk.

Vi oppmodar om at besøk på Fjordsyn og Barstadmarka også vert sterkt redusert.

Minner alle om å følgje smitteverntiltaka:

 • Hald deg heime og ta koronatest om du kjenner på luftvegssymptom
 • Vask hander og hald avstand
 • Avgrens tal på nærkontaktar

Kontaktperson for media er ordførar Sølvi Dimmen, tlf. 996 27 876

E-post: solvi.dimmen@volda.kommune.no

Status 25.11.20 - kl 15.50

Volda kommune har fått eitt nytt smittetilfelle i dag, 25.11.20 kl 15.50. Personen var i karantene etter at hustandsmedlem testa positivt for Covid 19 etter opphald i raudt land. Personen er no i isolasjon. Det er ikkje venta smittespriing frå dette tilfellet.

Status 25.11.20 - kl 10.00

I går testa 3 leiarar i helse- og omsorgssektoren i Volda kommune positivt på Covid 19. Smittesporingsteamet melder at smittekjelda er kjent og at nærkontakter er sett i karantene og vert testa. Det er ikkje registrert at desse leiarane har hatt kontakt med pasientar. Til saman er det sett 10 nærkontaktar i karantene.

Det eine smittetilfellet frå 17. november har ikkje kjent smittekjelde. Alle må ha svært låg terskel for å halde seg heime og teste seg om dei kjenner på luftvegssymtom. Sjølv om symptoma er små kan det vere covid-19.

Kontaktperson for drift av helse- og omsorgstenestene er:

Smittevernlege:

 • Bent Ingebrigtsen
 • Pga arbeidssituasjonen ber han om at de tek kontakt på e-post og legg igjen telefonnummer slik at han kan ringe tilbake. Skriv gjerne også kva spørsmålet er. E-post: bent@ingebrigtsen.me

Tal på testa personar i Volda og Ørsta 

I veke 47 (førre veke) vert det testa 423 personar. Hittil denne veka, dvs. måndag 23. og tysdag 24. november er det testa 201 personar.

Status 19.11.20 kl. 16.50

Volda kommune har i dag fått svar på alle prøvene som blei tatt av nærkontaktar av dei positive tilfella på tysdag. Fire nærkontaktar har testa positivt. Smittesporing har ikkje avdekt nye personar som må i karantene i lokalområde. Kommuneoverlegen ber alle som har luftvegssymptom om å teste seg. Vi har framleis eit smittetilfelle med ukjent smittekjelde.

Status 19.11.20 

I veke 46 vart det testa 380 personar i Volda og Ørsta. Denne veka, det vil sei måndag, tysdag og onsdag, vart det testa 266 personar. Volda kommune har mottok 3 nye positive prøver den 17. november. Ein kom frå raudt land, ein har vore på reise i innlandet på stad med høgt smittetrykk og ein person har framleis ukjent smittekjelde. Det pågår framleis smittesporing og ein ventar prøvesvar på nærkontaktar i kveld og i morgon. Vi kjem tilbake med ny statusoppdatering dersom vi får fleire positive prøvesvar.

Test deg om du kjenner på luftvegssymtom. Det er det viktigaste vi kan gjere, i tillegg til å følgje reglane om avstand, vaske hender og vere heime om vi er sjuke.

Karantenehotell 

For å avgrense importsmitte (smitte som kjem til Norge frå utlandet) har regjeringa innført ordning med karantenehotell. Utanlandske passasjerar skal kontrollerast ved første grensepassering, og handterast i karantenehotell nært innreisepunktet. Det er politiet i grensekontrollen som vurderer vilkåra for innreise til Norge og informerer om plikta til å opphalde seg på karantenehotell.

Vigra lufthamn er for tida den einaste flyplassen i fylket som har internasjonale rutefly og det er difor Ålesund og Giske kommunar som i Møre og Romsdal har karantenehotell. Volda kommune har såleis ikkje karantenehotell.

Kommunane har ikkje høve til å gje dispensasjon i høve desse reglane. Her kan du lese meir om reglane  for innreise til Noreg på regjeringa.no.

Svar på prøveresultat , status 19.11.20

Løysinga der ein sjølv kan sjekke resultatet av koronatesten på Helsenorge.no fungerer ikkje. Vi vil difor sende ut svar på SMS til dei som er testa frå og med onsdag 18.11. Dei som var testa før dette og framleis ikkje har fått svar kan ringe teststasjonen (700 58 960) for å få svaret.

Status 18.11.20 

Smitteoppsporingsteamet i Volda og Ørsta vil minne alle på at om du får luftvegssymptom, må du halde deg heime og avtale test med teststasjonen. Dette er heilt naudsynt, sjølv om du trur du berre er litt forkjøla. For mange kan koronasjukdom vere nettopp det, som ei forkjøling.

Volda kommune fekk i går kveld melding om to nye positive koronaprøver. Ingen av desse er knytt til utbrotet vi har hatt, og den eine personen har ukjent smittekilde. Alle nærkontaktar er varsla, men smittesporinga vil halde fram i håp om at vi finn kjelda. 13 nærkontaktar er sett i karantene. Nærkontaktane vil bli testa, og vi kjem tilbake med meir informasjon når resultata av desse prøvene er klare. Det vil tidlegast skje på kvelden torsdag melder kommuneoverlegen.

Ingen av dei smitta er tilsett i kommunen. Det var tilsaman tre nye positive prøvesvar 17.11.20, ein på etttermiddagen og to på kvelden.

Status 17.11.20 

Volda kommune har i dag fått melding om ei positiv koronaprøve. Personen var i karantene etter opphald i raudt land og er no sett i isolasjon. Det er to nærkontaktar som er sett i karantene. Det er ikkje forventa smittespreiing i lokalsamfunnet av dette tilfellet. Smittesporinga er avslutta.

Status 12.11.20 

Det har vore møte i kriseleiinga. Kommuneoverlegen melde om at det var testa 581 personar i Volda og Ørsta sist veke. Til no denne veka 274 personar, dvs. måndag-onsdag. Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar i Volda. Ein innbyggjar i Ørsta fekk påvist covid-19. Denne personen har tilknyting til utbrotet som har vore i Volda, og har difor vore i karantene. Smitten har skjedd i heimen. 

Status 10.11.20 

Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 04.11.20 (som tidlegare meldt). Så lenge det ikkje kjem nye positive prøvesvar eller situasjonen endrar seg, så vert det berre lagt ut statusoppdatering ein gang i veka. Kriseleiinga har møte kvar torsdag med mindre det oppstår endringar i situasjonen. 

Det har kome spørsmål om smitteverntiltak og om det er lokale tiltak i Volda. Volda kommune har ikkje innført lokale tiltak då dette er meint for bu- og arbeidsregionar med stort smittetrykk. 

Status 05.11.20 kl 11.00

Denne veka, det vil sei måndag, tysdag og onsdag, vart det testa 415 personar i Volda og Ørsta. Vi fekk inn to nye positive prøvesvar 04.11.20. Begge er tilknytt pågåande utbrot og har vore i karantene. Desse nye positive prøveresultata har difor ikkje konsekvens for smittesituasjonen i Volda.

Status 03.11.20 kl 17.00

Kommuneoverlege Inger-Lise Kaldhol seier at vi har god oversikt over det lokale utbrotet gjennom smittesporinga.  Fleire kan teste positivt, men vi forventar at det er folk som allereie er sett i karantene. Dette betyr ikkje at folk skal slappe av når det gjeld nasjonale smitteverntiltak. Smitten aukar i Norge og vi kan få nye lokale utbrot.

Alle som set i karantene skal gjere det i ti dagar, det gjeld også lærarar og elevar uavhengig av testresultat. Vi tilbyr alle nærkontaktar testing. Mange av nærkontaktane blir også testa to gonger.

Folkestad skule

Per Ivar Kongsvik, kommunalsjef oppvekst, melder om at vi vil ha drift på gult nivå på Folkestad skule frå måndag 9. november. Gult nivå er det nivået vi har vore på heile hausten.

Status 03.11.20 kl 11.00

Det kom i går ettermiddag melding om ei ny positiv prøve i Volda. Vedkomande er nærkontakt til ein av dei to som testa positivt på koronavirus 27.10.2020. Denne personen har difor vore i karantene.

Status 02.11.20 kl 12.00

Det vart testa 668 personar i førre veke. Som tidlegare meldt var det 8 personar som testa positivt for covid-19.

Til no er det totalt 120 personar i karantene i Volda. 

Personar som er i karantene og som får symptom skal gå rett i isolasjon, resten av husstanden skal då rett i karantene. Dette er jamfør nye nasjonale råd og reglar frå Regjeringa 30. oktober.

Alle som får symptom som kan vere covid-19 , skal halde seg heime medan ein ventar på prøvesvar. Viss svaret på prøva er negativ, kan ein gå på skule og jobb igjen når allmenntilstanden er god. Viss svaret på testen er positiv, skal den som er testa isolerast, og det vert sett i gong smittesporing. Alle som er nærkontakter til den smitta skal setjast i karantene.

 

Her kan du lese meir om reglane om kva det vil seie å vere karantene og isolasjon.

Alle må vere med på den nasjonale dugnaden og halde talet på nærkontaktar så lågt som mogleg. Ein nærkontakt er ein person du har vore nærare enn 2 meter i meir enn 15 minutt

Volda kommune presiserer at i Volda gjeld dei nasjonale tiltaka, det ikkje er sett i verk lokale tiltak. Regelen om å ha meir enn 2 meter avstand om du skal vere saman med nokon i meir enn 15 minutt for å unngå å bli nærkontakt er ein nasjonal regel som du kan lese meir om her.

Folkestad barnehage er frigitt og den er opna i dag. Det er avtalt tilbod med heimane. 

Status 01.11.20 kl 14.40

 

Volda ungdomsskule:

Til no er det sett 47 elevar i karantene, 3 lærarar og 7 studentar.

Heile 9. klassesteg vil få heimeundervisning frå og med måndag. Dei er informert og får den informasjonen dei treng frå skulen. 

Fleire elevar frå andre klasser på dette årssteget er i karantene sidan den smitta eleven har hatt undervisning i ei elevgruppe samansett av elevar frå fleire klasser. I samråd med smitteteamet vel ein difor heimeundervisning for heile årssteget.

8. og 10. klassesteg har ordinær undervisning på skulen. Skulen er på gult nivå.

Status 31.10.20 kl 17.00

Volda kommune har det siste døgnet fått melding om to nye personar som har testa positivt på Covid-19. Begge sat i karantene då smitten blei påvist, men smittesporing går tilbake i tid og det vil derfor føre til at fleire  må i karantene. Ein av dei som testa positivt er elev ved Volda ungdomskule. Smitteoppsporingsarbeidet pågår.

Elevane som skal i karantene vil få melding om det.

 

Ekstra opningstid - teststasjon og koronatelefon for Volda og Ørsta

Telefonen og teststasjonen vert open på søndag 1. november frå kl 10-14.

 • Ring 700 58 960 for å gjere avtale om test før du kjem
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Om du ikkje kjem deg til teststasjonen finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt!

Har du behov for hjelp med innkjøp? Ta kontakt med frivilligsentralane.

Status 30. oktober kl 13.00

I etterkant av at Volda kommune fekk svar på 4 positive prøvesvar 29. oktober er det utført omfattande smittesporing. 

Sidan i går har det blitt sett ytterlegare 19 personar i karantene. I alt er det no 63 personar i karantene i Volda og Ørsta i samband med smittesporinga. Det er også avdekt nokre nærkontaktar i nabokommunar.

Dei 4 personane som har testa positivt er alle nærkontaktar til dei to personane som fekk stadfesta covid-19  den 27.10. 20.

Resten av prøvene frå nærkontaktar frå smittesporinga så langt har vore negative, men det vil bli gjennomført fleire testar i dag og dei komande dagane.

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol seier at det varierar kva symptom dei smitta har, men det er luftvegssymptom som sår hals, hoste, lhovudverk og feber. Vidare seier ho at dei har blitt sjuke kort tid etter nærkontakt med smitta person. 

Smittekjelda

Ålesund kommune har skrive på sine heimesider at:

«Ein person har fått påvist smitte etter at han var definert som nærkontakt i samband med det utbrotet i Volda denne veka. Vedkommande er i isolasjon og smittekartlegging pågår vidare.»

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har tidlegare gått ut med at smittekjelda har vore ukjent. Etter kartlegginga som har pågått siste dagane er det grunn til å tru at smittekjelda kjem frå Ålesund.

Folkestad skule og barnehage

Komande veke blir det «heimeskule» for elevane ved Folkestad skule. Fleire tilsette er sett i karantene pr i dag, då dei er nærkontaktar. Ingen av elevane er karantene, og for elevane gjeld difor nasjonale råd for sosial omgang.

Informasjon frå kontaktlærar til elevane kjem i Showbie eller Classroom. Elevane vil få arbeidsplanar og møtepunkt med sine kontaktlærarar/lærarar måndag morgon kl. 09.00.

Dersom det er behov for avklaringar ta kontakt med kontaktlær, rektor eller avdelingsleiar skule.

Folkestad barnehage held stengt til over helga i påvente av prøveresultat.

Det er kontroll på nærkontaktane til dei tre andre som har fått stadfesta covid-19.

Teststasjonen og koronatelefonen for Volda og Ørsta

Telefonen og teststasjonen vert open på søndag frå kl 10-14.

Ring 700 58 960 for å gjere avtale om test.

 

Status 29.10.20,  kl 20.45

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol melder om at Volda kommune i kveld har fått melding om fire positive koronaprøver. Alle desse er knytt til dei to positive prøvene frå tysdag. Ein av dei som har testa positivt er tilsett på Folkestad skule. For at kommunen skal få betre tid til å få ei god oversikt over situasjonen vil skulen og barnehagen på Folkestad i morgon vere stengt. Smittesporingsarbeid pågår.

Status 29.10.20

I veke 43 vart det til saman testa 313 personar i Ørsta og Volda. I går, 28.10.20, vart det testa 170 personar. Vi ventar å ha svar på desse i testane i morgon. Siste positive prøvesvar var, som tidlegare meldt 27.10.20, då mottok kommunen melding om at to personar hadde testa positivt for covid-19. 

Mange i kommunen er berørte av koronasituasjonen, det er 44 personar som er sett i karantene etter smittesporing rundt dei to positive prøvesvara som kom den 27.10.20. I denne samanheng har vi laga eit informasjonsskriv om koronasituasjonen i Volda der vi også har oppsummert gjeldande nasjonale råd og retningsliner. (PDF, 130 kB) Volda kommune følgjer dei nasjonale råda som er gitt. Det er ikkje behov for lokale tiltak slik situasjonen er no, men alle må ta ansvar og følge dei nasjonale råda.

Status 27.10.20 kl. 13.15

Smittesporinga for dei to tilfella i går er avslutta, og det blei totalt 44 personar som blei sett i karantene. Klassa på Volda vgs. skal ikkje vere i karantene, dei er ikkje rekna som nærkontakter.

Vi testar mange av nærkontaktane i dag, men ventar ikkje svar på desse prøvene før i morgon kveld.

Om det ikkje kjem nye tilfeller i dag, har vi ikkje meir informasjon i dag.

Status 27.10.20 kl 17.00

Smittekjelda til dei to som testa positivt på koronavirus 27.10.2020 er ukjent. Alle i lokalmiljøet må difor vere ekstra på vakt og teste seg dersom nokon kjenner på symptom. 

Dei to som fekk påvist koronasmitte har ein relasjon, men smittekjelda er ukjent. Smittesporingsarbeidet held fram og kl. 14.00 var 36 personar sett i karantene. Årsaka til at så mange personar er sett i karantene er fordi eit kor er sett i karantene.  

Førre smittetilfelle i Ørsta, registrert 21. oktober, har også ukjent smittekjelde.

Fordi smittekjelda er ukjent, ber vi alle i lokalmiljøet som har symptom om å halde seg heime og teste seg.  

Vi ber alle følgje dei nasjonale råda, også innstrammingane som kom i går.

Timebestilling:

 • Koronatelefon for Volda og Ørsta: tlf. 700 58 960
 • Åpningstid: kvardagar kl 09.00-14.00
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar med å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du kan få tatt testen

Dei to som har testa positivt for koronavirus 27.10.20 er ikkje tilsett i Volda kommune.

Status 27.10.20

Volda kommune har i dag, 27.10.2020, fått melding om to nye positive koronaprøver.

Smitteoppsporinga er i gang. Vi ber alle følgje dei nasjonale råda, også innstrammingane som kom i går. Vi kjem tilbake med meir informasjon om lag kl. 16.00.

Status 22.10.20

I veke 42 vart det til saman testa 248 personar i Ørsta og Volda. Det er ingen nye som har testa positivt i Volda.  

Status 15.10.20

Det er testa 186 personar i veke 41. Tala gjeld både Ørsta og Volda. Det er ingen nye positive prøvesvar. 

Det har også kome svar på prøvene som vart tatt av nærkontaktene til personen som testa positivt for Covid-19 den 10. oktober. Ingen av dei har fått positivt prøvesvar. At testane var negative, betyr at det ikkje er påvist smitte hjå den einskilde på noverande tidspunkt. Karantenebestemmelsane gjeld likevel, det vil sei at den einskilde må vere i karantene slik som bestemt uavhengig dette testresultatet.

Neste statusoppdatering kjem torsdag 22. oktober, om det ikkje oppstår endringar i situasjonen.

Oppdatering 11.10.20, kl 19.00

 - om personen som fekk positivt prøvesvar på Covid-19 laurdag kveld den 10.10.20.

Situasjonen er under kontroll så langt vi veit no. Den smitta kom frå utlandet og vart testa på Vigra. Vedkomande er sett i isolasjon. Personen han reiste saman med og dei andre han bor saman med er sett i karantene. Dei vert testa i morgon.

Den smitta kom frå utlandet for å arbeide. Dei han bor saman med er også i Norge for å arbeide.

Status 10.10.20

Det er i kveld kome svar på ein person som har testa positivt for Covid-19 som oppheld seg i Volda. Smittevernsvakta held på med smittesporing. Til no er fem personar i karantene. 

Det er no ekstra viktig at alle er forsiktige og følger smittevernråda.

Hald avstand, ha god handhygiene og bli heime om du har symptom.

Meir informasjon kjem etterkvart som situasjonen vert kartlagt. 

Status 09.10.20

Det er testa 129 personar siste veka. Det er ikkje kome nye positive prøvesvar på koronavirus i Volda kommune.

Det er møte kvar torsdag i kriseleiinga i Volda kommune. Denne sida blir oppdatert etter kvart møte. Dersom det kjem nye prøvesvar vert dette kunngjort gjennom pressemelding og oppdatering på heimesida og kommune sine sosiale kanalar.

Status 06.10.20

Det er ingen nye i Volda kommune med positivt prøvesvar. Det var ein Volding som oppheld seg i ei anna kommune som testa positivt. Denne personen har ikkje vore i Volda.   

Testresultata frå veke 38 er felles for Volda og Ørsta, då det er felles teststasjon. 

Tal på testa i veke 38 er 302 personar.

Tal på testa i veke 39 er 251 personar

Ein Volding busett i ei anna  kommune har testa positivt.

Status 22.09.20

Frå 23. september vert det nytt telefonnummer for å bestille time for koronatest.

 • Koronatelefon for Volda og Ørsta: tlf. 700 58 960
 • Åpningstid: kvardagar kl 09.00 - 14.00
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda i Ørsta

Status 17.09.20

Det er testa 148 personar siste veka. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 11.09.20

 

Frå måndag 14.09.20 vert det ny oppmøtestad for koronatesting.

Langemyra 3 i Hovdebygda. Lokalet er i samme bygg som Glasverkstaden.

Klikk for stort bilete

Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune.

Timebestilling:

Ta kontakt med Volda legesenter: tlf. 70 05 89 00

Status 10.09.20

Totalt er det testa 2151 personar i Volda. Det er testa 117 personar siste veka. Dette utgjer 1,6 % av befolkninga. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar på Covid-19.

Status 03.09.20

Totalt er det testa 1979 personar i Volda. Det er testa 223 personar siste veka. Dette utgjer 2,1 % av befolkninga. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar på Covid-19.

Status 31.08.20

Totalt er 1831 personar er testa i Volda, av desse er heile 303 testa siste veke. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 27.08.20

Totalt er 1755 personar testa i Volda, og berre dei tre siste dagane har heile 2,8% av innbyggjarane i Volda blitt testa. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 26.08.20

Onsdag 26. august fekk ein student ved Høgskulen i Volda stadfesta Covid-19 smitte. Smittekjelda er kjent og har tilknyting til smitteutbrotet hos studentar i Bergen. Smitteoppsporing er gjennomført. Studenten er isolert. Det er 4 nærkontaktar i Volda og 12 i Bergensområdet. Alle desse er kontakta og set no i karantene. Vi har god kontroll på den lokale situasjonen i Volda, og er derfor ikkje uro over lokal spreiing i Volda frå dette tilfellet.

Status 20.08.20

Sidan sist torsdag, 13. august, er det testa 170 personar. Totalt er 1434 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 17.08.20

Det blei testa totalt 125 personar i perioden måndag 10. august til fredag 15. august. Fredag var det stor pågang på testing, og heile 54 personar blei testa.Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19. Dersom Volda kommune får melding om nye positive prøvesvar vert det lagt ut informasjon om det så snart som mogleg. 

Logg inn på Helsenorge og sjekk dine prøvesvar

Dersom du har blitt testa for covid-19, vil du finne resultatet av prøvane på Helsenorge når du har logga inn.

På grunn av ein teknisk feil er imidlertid prøvesvara for enkelte personar ikkje tilgjengeleg på Helsenorge. Dersom dette gjeld deg, vil du sjå ei feilmelding i tenesten. Du må då kontakte din fastlege eller rekvirerande lege for å få svar på dine prøver. Helsenorge.no melder om at dei jobber for å rette feilen så raskt som råd.

Auke i testkapasitet

Volda kommune har auka testkapasiteten, slik at det no er mogleg å teste seg alle kvardagar mellom kl 9:45 og kl 12.00. Teststasjonen er UTE på parkeringsplassen bak bygget, Hamna 20.  Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00. Det blir også arbeidd med å utvide testkapasiteten ytterlegare, slik at det blir mogleg å få tatt covid-19-test laurdag og søndag. Vi vil legge ut ny informasjon når dette er på plass.

 

Status 06.08.20

Sidan sist torsdag, 30. juli, er det testa 90 personar. Totalt er 1159 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19. Neste oppdatering på testing kjem 13. august. Dersom Volda kommune får melding om nye positive prøvesvar vert det lagt ut informasjon om det så snart som mogleg.

Status 03.08.20

Volda kommune har innført nye retningsliner for besøk ved institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre. Frå og med 3. august må pårørande som har vore i utlandet vente i 10 dagar etter heimkomst før dei kan kome på besøk. 

Her finn du dei nye rettleiarane for besøk.

Status 30.07.20

Sidan 23. juli er det testa 74 personar. Totalt er 1069 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 23.07.20

Sidan 16. juli er det testa 81 personar. Totalt er det testa 995 personar i Volda kommune. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 11. mai. 

Status 16.07.20

Sidan 9. juli er det er testa 77 personar. Hittil er det totalt testa 914 personar i Volda kommune. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 10.07.20

Siste veke er det testa 62 personar. Totalt er det testa 836 personar. 

Det er faste dagar for testing måndag, onsdag og fredag. Ved spesielle tilfelle vert det også testa tysdag, onsdag og kveld. Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00 - På kveld tlf: 116 117.

Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar sidan 11. mai. Dersom det ikkje kjem inn nye positive prøvesvar vert det lagt ut oppdaterte tal på koronatesting torsdag 17. juli,

Status 07.07.20

Det er hektisk på teststasjonen, men stadig ingen nye med påvist koronavirus i Volda.  

Status 03.07.20

Det er testa 20 personar. Hittil 788, ingen nye positive prøvesvar.

Status 01.07.20

I dag er det testa 11 personar. Hittil 766 personar testa til no i Volda. Det er ingen nye positive testresultat sidan 11. mai. Neste testdag som er sett opp er 3. juli

Status 29.06.20

Det er testa 12 personar. Hittil 755 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 26.06.20

Det er testa 9 personar i dag. Hittil er det utført 743 testar i Volda. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar.

Status 24.06.20

Det er testa 10 personar i dag. Hittil 730 utførte testar. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar.

Status 22.06.20

Det er testa 6 personar. Hittil 718 testar utført. Ingen nye positive prøvesvar. Neste testdag er 24. juni. 

Status 19.06.20

Det er testa 5 personar. Hittil 711 testar utført. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 18.06.20

Det er testa 9 personar i dag. Hittil er det utført 705 testar i Volda kommune. Det er ingen med påvist Covid-19 i Volda.

Status 17.06.20

Det er testa 5 personar i dag. Hittil er det utført 695 testar i Volda. Det er ingen "aktive" med påvist koronavirus/Covid-19 i Volda kommune.

Status 16.06.20

Det er testa 17 personar. Hittil er det utført 687 testar i Volda. Ingen "aktive" med påvist koronavirus/Covid-19 i Volda kommune.

Status 15.06.20

Det er testa 14 personar. Hittil er det utført 670 testar i Volda. 0 "aktive".

Status 12.06.20

Det er testa 4 personar i dag. Hittil 653 utførte testar. Ingen nye positive prøvesvar.

Det har kome mange nye føringar frå nasjonalt hald. Sjå regjeringen.no eller fhi.no for meir informasjon.

Status 11.06.20

Det er testa 13 personar i dag. Hittil 650 personar er testa i Volda kommune. Det er ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai. Ingen med påvist Covid-19 i Volda.

Status 10.06.20

Ingen testa i dag, ingen nye positive prøvesvar.

Status 09.06.20

Det er testa 12 personar i dag. Hittil 637 utførte testar i Volda. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 08.06.20

Testa 6 personar i dag. Hittil 624 utførte testar i Volda. Ingen nye positive sidan 11. mai.

Status 05.06.20

Testa 12 personar. Hittil 618 utførte testar. Ingen med påvist koronasmitte i Volda kommune.

Status 03.06.20

Testa 8 personar. Hittil 603 utførte testar i Volda. 

Status 02.06.20

Testa 5 personar. Hittil 595 utførte testar i Volda. Ingen nye positive tilfelle.

Status 28.05.20

Det er testa 11 i dag. Hittil 582 utførte testar i Volda. Ein person med positivt prøveresultat den 11. mai. Ingen nye positive prøve svar sidan 11. mai.

Status 27.05.20

Ingen nye prøver er tatt i dag. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 26.05.20

Det er testa 5. Hittil 570 utførte tester i Volda. Totalt 6 positive. Siste positive prøvesvar 11. mai, framleis 1 "aktiv".

Status 25.05.20

Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar. Totalt testa 549 personar. Personen som testa positivt på korona 11. mai er framleis i isolasjon. 

Status 22.05.20

Det er testa 10 personar. Hittil er det testa 549 personar i Volda. Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar sidan 11. mai. Det er ein person med påvist Covid-19 i Volda. 

Status 20.05.20

Det er testa 8 personar. Hittil er det utføt 538 testar i Volda kommune. Ingen nye positive sidan 11. mai.

Status 19.05.20

Testa 14 personar. Hittil 530 utførte testar i Volda. Totalt 6 positive prøver, ein aktiv påvist smitta peson. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 18.05.20

Testa 22 personar. Hittil 516 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 15.05.20

Testa 14 personar i går. Hittil 494 utførte testar i Volda. Totalt 6 positive prøver mottatt. Ein "aktiv", resten friske.

Status 14.05.20

I går 13.05.20 vart det testa 13 personar. Hittil 459 personar som er testa i Volda.

Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar. Alle dei som det vart tatt prøve av den 12. mai har det kome svar på. Det vil seie at dei tilsette i Volda kommune som har vore nærkontakter til den koronasmitta har testa negativt. Den 12.05.20 vart det testa 30 personar.

Status 13.05.20

Det vert pressekonferanse 14. mai kl 11.00 på Volda samfunnshus. Det er opna for at kvar redaksjon møter med ein person. Konferansen vert strauma på: https://volda.kommunetv.no/

Pressemelding frå helse og omsorg 13.05.20. (PDF, 407 kB)

I dag 13.05.20 er det testa 13 personar. Hittil 459 personar som er testa i Volda. Prøvesvar frå 12. mai er framleis ikkje mottatt kl 15.00.

Status kl 10.00:

I går 12.05.20 vart det testa 30 personar. Hittil 446 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11.05.20. 

Utfordring - Folk leitar etter testteltet og nokon kjem utan å ha avtale. 

Teststasjonen er UTE på parkeringsplassen bak bygget, Hamna 20. Det er viktig at ingen går inn i butikkar eller andre bygningar og leitar etter teststasjonen. Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00 - På kveld tlf: 116 117

Klikk for stort bilete 

Status 12.05.20

Volda kommune hadde pressekonferanse kl 12.00 i samband med melding om ny person med påvist koronavirus.

Personen har vore innlagt på Volda sjukehus med uoppdaga koronasmitte. Denne personen har også motteke heimetenester frå Volda kommune. Volda kommune har 13 tilsette som er sett i karantene. Nærkontaktene til den smitta personen er kontakta og sett i karantene. Det vert arbeidd med smittesporing.

De kan sjå opptak av pressekonferansen her: https://volda.kommunetv.no/

Status 11.05.20

Kl 16.15 - melding om nytt smittetilfelle av Covid-19 i Volda. Det er iverksett smittesporing og nærkontaktene er kontakta og sett i karantene. Personen har ikkje tilknyting til barnehage, skule eller institusjon.

Det vart testa 13 personar på fredag. Hittil er det testa 398 personar i Volda. 

Ny plassering av teststasjonen er ute på parkeringsplassen i telt bak Hamna 20. Ingen som er sjuke skal inn på butikkar eller inn i andre bygningar. 

Status 08.05.20

Det vart testa 13 personar i går. Hittil 385 utflørte testar i Volda. Ingen nye positive prøveresultat sidan 26. mars.

Prøveteltet vert flytta til Hamna 20 ved Coop Mega, det vil vere godt skilta. Dette vert den nye staden for dei som skal ta test for korona frå og med måndag 11. mai.

Status 07.05.20

Det vart testa 5 personar i går. Hittil 372 utflørte testar i Volda. Ingen nye positive prøveresultat sidan 26. mars.

Møte i kriseleiinga kl 09.00. 

Status 06.05.20

Det vart testa 13 personar i går. Hittil 368 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 26.03.20. Ta kontakt med Volda legesenter på tlf 70 05 89 00 for å få koronatest. 

Status 05.05.20

Det vart testa 18 personar i går. Hittil 355 utførte testar i Volda. Ingen nye positive sidan 26.03.20. Det er opna for å teste alle med symptom på forkjøling og luftvegsinfeksjon. Ta kontakt med Volda legesenter, tlf 70 05 89 00. Viktig å ta kontakt tidleg på dag. Prøvene vert kjørt seinast kl 13.30 til Molde for å rekke å bli analysert samme dag. 

Status 04.05.20

 • Det vart testa 32 personar på torsdag. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar i løpet av helga. Totalt er det testa 334.
 • Kriseleiinga held fram med møte to gongar i veka, måndag og torsdag. 
 • Sektor oppvekst førebur opning av skule for eldre elevar.
 • Det er ikkje planar om å opne for besøke på institusjonane i Volda før det vert opning for det nasjonalt. Vi fyl dei nasjonale retningslinene.
 • Det vert førebudd auka testkapasitet og flytting av prøveteltet som er plassert ved ungdomsskulen.
 • Mulig opning av kinoen til helga. Det er opna for inntil 50 personar på kino i nasjonale føringar. Kinosjefen utarbeider retningsliner og tiltak. Kriseleiinga skal vurdere desse og om kinoen skal få opne på møte torsdag 7. mai.

Status 30.04.20

Det er testa totalt 305 personar i Volda. Ingen med positivt prøvesvar. 

Det vert pressekonferanse med ordførar og kommuneoverlege 30. april kl 14.00. Pressemelding 30.04.20. (PDF, 274 kB)

Status 24.04.20

Pressekonferanse 24. april kl 13.00. Ei av hovudsakene er opning av skulane. Her kan du lese pressemeldinga (PDF, 313 kB). Den vart strauma på: https://volda.kommunetv.no/ 

Det er tatt 6 testar i dag, totalt 298. Ingen nye positive prøvesvar. 

Status 23.04.20

Det vart testa 5 personar i går. Det er til no testa  293 personar i Volda. Det er for tida ingen med påvist koronavirus i Volda, men det kan likevel vere personar her som har koronasmitte.

Volda kommune har invitert til pressekonferanse fredag 24. april kl 13.00. Ei av hovudsakene er opning av skulane. Det vert strauma på: https://volda.kommunetv.no/ 

Status 20.04.20

Ingen nye med positivt prøvesvar. Det vart tatt 12 nye prøver på fredag, desse har det kome svar på. Alle som har testa positivt er no friskmeldt etter retningslinene til Folkehelseinstituttet.

Status 17.04.20

I går vart det ikkje tatt nye prøver. Det har ikkje kome inn nye positive prøveresultat.

Det har vore ekstramøte i tenesteutval for oppvekst og kultur, kl 13.00. Strauma på Webex.

Sak til møtet: 12/20 Orientering kring opning av barnehagar og skular. 

Pressemelding  (PDF, 368 kB)og pressekonferanse kl 14.15. Den vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Status 16.04.20

I går vart det ikkje tatt nye prøver. 

Det vert arbeidd med førebuing til oppstart av barnehagar. Det skal vere møte med kommuneoverlegen i morgon kl 11.00 der det vert tatt stilling til om barnehagane kan opne. I denne samanheng vert det pressekonferanse, fredag 17. april kl 14.15. Denne vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Status 15.04.20

Det vart testa 10 personar i går. Ingen nye prøvesvar.

Til no har det blitt testa 258 personar i Volda. Etter korrigering (sjå pressemelding under) er totalt tal på positive prøveresultat 5.

Pressemelding 15.04.2020: Endring i statistikken på smittetilfelle

Ørsta og Volda kommunar har i dag endra statistikken sin for smittetilfelle.

 • Ørsta kommune går frå 5 til 6 tilfelle.
 • Volda kommune går fra 6 til 5 tilfelle

Det betyr at det ikkje er noko nytt smittetilfelle i Ørsta, men at ein i statistikken flyttar eit tilfelle frå Volda kommune over til Ørsta kommune. Smittetilfellet går 3 veker tilbake i tid.

Tilfellet som no har blitt overflytta frå Volda kommune til Ørsta kommune sin statistikk, er folkeregistrert i Ørsta kommune, men har fastlege i Volda. Kommunane ligg geografisk nære kvarandre og det er fleire som har fastlege på tvers av kommunegrensene. Dette tilfellet vart altså testa i Volda, fulgt opp i høve alle dei same retningslinjene som i Ørsta og det er gitt den same gode oppfølginga der. Vedkomande har difor feilaktig kome på Volda kommune sin statistikk fram til no. Vi understrekar nok ein gong at dette smittetilfellet ikkje er nytt, men går 3 veker tilbake i tid. Det er likevel viktig å få kommunestatistikken riktig, og difor gjer vi rettinga no.

Status 14.04.20 Status i Volda

Det er teke 8 nye prøver i påska. Totalt er det testa 244 personar. Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar.  

Status 07.04.20 Status i Volda

I påska blir det testing i dag, og på fredag 10. april dersom det er behov. 

06.04.20 Status i Volda

 • Det vart testa 7 personar på fredag
 • Totalt er 224 testa
 • 6 har testa positiv totalt
 • Status legevakt – er godt budde til påske

Skulane opnar ikkje tysdag etter påske. Den 14. april er barnehagar og skular stengt. Dette uavhengig kva regjeringa kunngjer onsadag 8. april. Kva som skjer vidare etter den 14. april vil verte bestemt etter at ein har høyrt kva nye førignar som kjem frå nasjonalt hald. 

02.04.20 Status i Volda

Det er ikkje kome nye positive prøvesvar. Det vert pressekonferanse kl 12.30 med ordførar, Sølvi Dimmen, og kommuneoverlege, Inger Lise Kaldhol. Pressemelding 02.04.20 (PDF, 206 kB)

01.04.20 Staus i Volda

I går blei dette tatt 13 nye  prøver. Det har ikkje kome melding om nye positive i dag.

31.03.20 Status i Volda 

Det vart tatt 13 nye testar i går. Ingen nye positive svar.

30.03.20 Status i Volda

Volda kommune har fått eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus. Den smitta er i nær kontakt med ein tidlegare smitta og ein har god kontroll på smittesituasjonen. Det er no testa 177 personar til saman og 6 av desse har testa positivt for koronavirus. Det er ikkje testa nokon i helga.

Det var pressekonferanse kl 13.00. Den vart strauma: https://volda.kommunetv.no/ 

Pressemelding 30.03.20. (PDF, 295 kB)

27.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 13.15. Den vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Pressemelding 27.03.20. (PDF, 216 kB)

Volda kommune fekk eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus i går kveld (26.03.20). Det er god kontroll på smitta. Personen er truleg smitta i utlandet. Det er ingen samanheng mellom denne og den førre personen som testa positivt. Samla er det 5 som har teste positivt i Volda kommune til no. Det finns ikkje godt nasjonalt system for å registrere friskmeldte personar. Dei som har testa positivt i Volda har ikkje vore alvorleg sjuke eller innlagt. Det er krav til at ein må vere frisk i ei heil veke før ein kan friskmelde nokon som har teste positivt på koronavirus. Dei som testar positivt blir fulgt opp av fastlegen dagleg eller oftare ved behov.

Ikkje ver redd for å ta kontakt med  lege for andre helseutfordringar. Legetenesta er organisert slik at det ikkje er fare for smitte mellom dei med luftvegsinfeksjon og dei med andre helseutfordringar. Det er viktig at innbyggjarane veit at dei kan vere trygge på at legetenesta har stort fokus på og gode tiltak for å gje trygge legetenester til dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn. Det er også muleg å få legekonsultasjon gjennom video. Pasienten får då ei tekstmelding med ein link. Når ein trykker på denne linken må ein logge seg inn med «MinID». Ein kjem vidare til eit virtuelt venterom dersom legen ikkje er klar til å ta imot.

Status på registrerte frivillige personar 26.03.20 kl 15.00

 • Tal på frivillige som har meldt seg: 83
 • Tal på helsepersonell som har meldt seg: 120
 • Tal på registreingar av verneutstyr: 4

26.03.20 Staus i Volda

Møte i Formannskapet 26. mars kl  13.00 vert strauma på Webex:

Media og publikum må nytte denne lenka: https://ssikt.webex.com/ssikt/onstage/g.php?MTID=eed9dad8c0897e60e7d5595cb88dfad6c

Volda kommune fekk svar på ei positiv prøve i går. Smitte kom frå utlandet. Det er god kontroll på smitteoppsporinga på denne. Det blei tatt 12 nye prøver i går som det ikkje har kome svar på. 

Det har kome nye nasjonale føringar (25.03.20) som Volda kommune fyl. Her er ei god side der informasjonen er samla: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?fbclid=IwAR1rW6i9W0Fij4lVm9ux3jxH8ALFpbFZMmpGaZQPz7mgPpl6g9s8HDi5WKM

25.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 12.00

Den vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Still gjerne spørsmål: info@volda.kommune.no

Pressemelding 25.03.20 (PDF, 382 kB). Vi har ikkje mottatt nye positive prøveresultat. 
 

24.03.20 Status i Volda

Pressemelding 24.03.20 (PDF, 282 kB)

Pressekonferanse kl 13.00.

Ingen nye med positivt prøvesvar. alle må gjere ein innsats for å unngå å smitte andre eller seg sjølv.

23.03.20 Status i Volda

 • 2 nye personar har testa positivt for koronavirus i Volda. Totalt 3 med positiv test i Volda pr 23.03.20.
 • Den eine er knytt til den første personen som testa positivt.
 • Den andre som har testa positivt er smitta innlands.
 • Volda kommune kjem ikkje til å gjere vedak om eigne karantenegrenser. Alle må opptre på ein slik måte at ein sjølv ikkje vert smitta og ikkje smittar andre.

Det er skrive pressemelding (PDF, 278 kB)og det er pressekonferanse kl 13.00. Den kan du sjå her: https://volda.kommunetv.no/

20.03.20 Pressekonferanse kl 13.00

Pressemelding 20.03.20 (PDF, 274 kB)

19.03.20 Ein person med påvist smitte i Volda

Koronaviruset er no påvist i Volda, og vedkomande har vorte smitta innanlands.

Helsetenesta lokaliserer kontaktpersonar til den smitta og gjer tiltak for å unngå smittespreiing. Ein må likevel vere budd på at smitta er i lokalsamfunnet.

Det er ein uoversiktleg situasjon på landsbasis da viruset er smittsamt, og at mange kan ha det utan å kjenne særlege symptom.

Følg råda

Det er svært viktig at du følgjer råda frå helsemyndigheitene for å hindre at du vert smitta og smittar andre. Tiltaka er sett i verk for å unngå smitte og forsinke smittespreiinga.

Du finn råd på kommunen si heimeside og Folkehelseinstituttet sine sider og i dei lokale media.

Du kan lese heile pressemeldinga her.(PDF, 140 kB) (PDF, 140 kB)

Pressekonferansen kan du sjå her.

 

Det blir pressekonferanse 18.03.20 kl 15.00

Volda kommune vel å halde pressekonferanse regelmessig for å oppdatere media og innbyggjarane om koronasituasjonen. Pressekonferansen vert strauma på kommunen sitt nett: https://volda.kommunetv.no/

Dersom du har spørsmål til pressekonferansen kan du sende inn spørsmål til: info@volda.kommune.no

 

 

Pressemelding 17.03.20

Frivillig innsats

Heile 90 personar har meldt seg for å stille opp og dekkje opp helsepersonellfunksjonar dersom det vert behov, noko vi er svært takknemlege for.

Fakturering

Volda kommune vil ikkje fakturere for tenester vi ikkje leverer, som SFO og barnehage. 

Les heile pressemeldinga her for meir informasjon.(PDF, 184 kB)

Registrering av andre frivillige

16.03.20: Vi ber om at frivillige, også utan helsefagleg kompetanse registrerar seg. Det vil verte behov for frivillige framover. Vi er glade og takksame for at over 60 har meldt seg i løpet av søndagen som ekstra helsepersonell.   

Legetenester - adgangskontroll og eksterne lokale

STATUS 16.03.20: Det er innført adgangskontroll på legekontora, samt bruk av videokonsultasjon og telefon der det er mogleg. Dette er for å sikre at ein ikkje sprengjer kapasiteten ved legekontora. Det vert oppretta eksternt legekontor ved helsestasjonslokalet på Øyra skule for undersøking av dei som kan ha smitten. Nattlegevakta er flytta til Myrvåg helsesenter for å skilje det ut frå sjukehuset sine pasientar.

 

Registrering av helsepersonell

15.03.20: Vi kjem til å trenge ekstra helsepersonell

Vi ber no alle som har helsefagleg utdanning og som jobbar utanfor helsevesenet eller har ledig kapasitet, om å registrere seg. Les meir og registrer deg her.

Kva gjer du om du føler deg sjuk?

14.03.20: Dersom du føler deg sjuk, bør du halde deg heime. Har du alvorlege symptom kan du ringe legevakta på telefon 116117. Les meir her.

Volda kommune sine helseinstitusjonar er stengt for besøk inntil vidare 

14.03.20: Dette gjeld også pårørande. Eventuelle unntak må avtalast med seksjonsleiar. Besøksforbodet gjeld også for bufellesskap. Les meir på Folkehelsedirektoratet si heimeside.

 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kome med nye føringar 14. mars

Det er nye retningsliner om m. a.: 

Ber om at alle følger med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine heimesider for oppdatert informasjon.

 

Presisering 14. mars – Tilbod i barnehage og skule for barn til foreldre der begge jobbar i samfunnskritisk funksjon

Volda kommune gjekk før helga ut med at det var tilstrekkeleg at den eine har samfunnskritisk funksjon. Med dei forsterka tiltaka som regjeringa har innført i dag, og behovet for å redusere kontakt mellom folk mest mogleg, varslar kommunen at det med umiddelbar verknad skal tilbodet berre gjelde dersom begge har samfunnskritisk funksjon. Kommunen skal legge til rette for eit tilbod til barn av foreldre som har kritiske samfunnsfunksjonar. Myndigheitene har vidare presisert at det er eit krav at det er kritisk personell.

Helsedirektoratet har definert dette som kritiske funksjonar innan:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vatn og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satelittbaserte tenester
 • Apotek

Myndigheitene har varsla at det kan kome presiseringar innanfor gruppa samfunnskritisk personell. Helsedirektoratet får foreldre til å halde barna heime. Dei strenge tiltaka er for å unngå smitte og spreiing av smitte.

 

Tilbodet som vart gjort kjent fredag 13. mars er reversert.

"Inntil vidare lempar Volda kommune på kravet om at begge foreldra må ha samfunnskritiske oppgåver for at Volda kommune gir tilbod om tilsyn av barn/elevar.

Viss den eine forelderen har samfunnskritiske funksjonar innan eitt av dei områda Helsedirektoratet har definert, vil barnehagen/skulen gje tilbod om tilsyn. For dei dette gjeld: Ta kontakt med styrar/rektor. Tilbodet gjeld frå måndag 16. mars.

Finn ein det naudsynt, vil Volda kommune stramme inn dette til å gjelde begge foreldra på eit seinare tidspunkt."


Telt for prøvetaking er på plass 13. mars

Det er sett opp telt på baksida av ungdomskulen for prøvetaking. 

Teltet er sett opp slik at dei som skal ta test kan kjøre gjennom det. Personane som blir testa sit dermed berre inne i bilane sine. Det har fram til no i dag, kl 14.00, blitt testa om lag 12 personar i dette teltet.