Testing av Covid-19/koronavirus

Utlevering av PCR-testar og huritgtestar:

Det blir utlevering av PCR-testar og hurtigtestar ved Volda samfunnshus onsdagar kl. 15.30-17.00 i ei periode framover

Det er tenkt at kvar husstand kan ha nokre testar liggande, men at ein ikkje treng å ha ein til kvar.  

Det er viktig at ein tek ein PCR-test dersom ein har symptom. Ved å ha PCR-testar heime håper vi det blir lettare å ta test og at vi da får ein betre moglegheit for å bremse smitten.

 

Det er ellers tilgjengeleg PCR-testar ved følgande plassar:  teststasjonen i Hovdebygda, Rådhuset, Folkestadtun, Hornindal legesenter, Coop Lauvstad og  Circle K i Volda.

Hugs at dersom ein er sjuk skal ein ikkje møte opp sjølv ved anna enn teststasjonen. Få ev. nokon andre til å hente dersom ein brukar ein av dei andre utleveringsstadane.  

 

 

PCR-test

Utstyr til PCR-testing med bruksrettleiing kan du hente på koronateststasjonen i Hovdebygda, Hornindal legesenter, rådhuset i Volda, på Folkestadtun, Coop Lauvstad og på Circle K i Volda .

Det er fint om ein kjem innom og hentar seg PCR-test til å ha liggande heime.

Innbyggarane i Volda vert oppfordra til å teste seg sjølv med PCR-test, som er den same testen som har blitt tatt på teststasjonen i Hovdebygda. Denne testen utfører ein på same måte som ein hurtigtest, men ein må levere prøven inn for sending til laboratoriet. (Sjå under kvar du leverer testen.)

Det er framleis mogleg å møte på teststasjonen for rettleiing og hjelp til testing.

 

Innlevering av PCR-test

Når du skal levere inn PCR-test, kan du velje om du vil levere testen enten

  • på Teststasjonen i Hovdebygda i opningstida til teststasjonen, eller
  • på Volda samfunnshus: Det er sett opp ei kasse til innlevering av prøver ved inngangen til det vesle testlokalet i Volda Samfunnshus (adr Storgata 14, 6100 Volda). Inngangen er mot Storgata (andre sida av bygget i forhold til inngangen til kinoen). Denne kassa blir tømt tre gangar pr dag, måndag til fredag framover. 

Droppunkt for PCR-test i Volda: Storgata 14/Volda samfunnshus - Klikk for stort bileteDroppunkt for PCR-test i Volda: Storgata 14/Volda samfunnshus   

Hurtigtestar

Det vert levert ut hurtigtestar igjen. Kommunen har fått påfyll av hurtigtestar, slik at det igjen vert utlevering av slike. 

Det blir utlevering av hurtigtestar og PCR-testar ved Volda samfunnshus onsdagar kl. 15.30-17.00 ei periode framover. Vi deler ut så langt lageret rekk.

Dersom ein får positiv hurtigtest skal ein ta ein PCR-test og levere inn. Meld frå om positiv test.

 

TESTLOKALE FOR VOLDA KOMMUNE:

Koronatestinga for Volda kommune vil halde fram på koronateststasjonen i Hovdebygda inntil vidare. Ein treng ikkje tinge time på førehand for å få tatt test, hente utstyr til PCR-test, levere PCR-test eller hente hurtigtestar.

OPNINGSTIDER:

Koronateststasjon i Hovdebygda: Opningstid: Mån. - fre. kl 08.30 - 15.00. 

Adresse: Langemyra 3, Hovdebygda

Koronatelefon for Volda kommune (tlf. 70 05 89 60): mån. - fre. kl 10 - 12.

 

OM PCR-TESTAR OG HURTIGTESTAR:

Kommunen vil oppfordre til at ein i hovudsak vel å ta ein PCR-test når ein skal teste seg for koronavirus, då dette er den mest følsomme testen. Forskning syner at hurtigtestane er positive hjå 44 - 95% av dei smitta. Kor god testen er vil vere avhengig av testtidspunktet og kor mykje virus ein har i luftvegane. Det er størst sjanse for å få eit rett svar på ein hurtigtest dersom ein testar seg same dag som symptoma startar. Det vert arbeidd med å analysere kor nøyaktig hurtigtestane er ved omikron-virus.

 

Når bør ein ta ein PCR-test?

  • Tydelege symptom (feber, hovudpine, sår hals, hoste, influensakjensle).

  • Nærkontakt med symptom (gjeld óg ved milde symptom).

  • Test for å avslutte innreisekarante.

Jamfør FHI er hovudbruksområda for antigen-hurtigtestar tatt som sjølvtest:

  • Milde symptom (ved negativt resultat og vedvarande symptom, kan ein ta ein ny test).

  • Testing av nærkontakter utan symptom.

 

Hovudbruksområda for antigen-hurtigtestar tatt på teststasjon:

  • Gruppene som nemnt over.

  • Testing til koronasertifikat (svaret kjem på helsenorge.no)

 

Positiv hurtigtest?

Dette skal du gjere om du har tatt ein hurtigtest og den er positiv.

 

1.  Meld inn positiv hurtigtest til kommunen

2. Varsle nærkontaktar.

3. Gå i isolasjon.

4. Du må ta ein PCR-test for stadfesting. 

 

FHI sine råd til nærkontakter:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/?term=&h=1

 

Råd til deg med nyoppståtte luftvegssymptom

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/?term=&h=1


Råd til barn og unge:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/barn-og-unge/?term=&h=1

 

TESTING FØR UTANLANDSREISER:

Vi ber om at ein kontaktar ein privat aktør dersom ein treng koronatest med dokumentasjon til bruk i samband med utanlandsreise.