Testing av Covid-19/koronavirus

 

 • Her kan du bestille test elektronisk
 • Telefon til teststasjonen: 700 58 960
 • Telefontid: 09.00-12.00 (sommartid f.o.m. 28.06.21)
 • Teststasjon: Langemyra 3 i Hovdebygda

Dersom du bestiller test elektronisk fordi du er tilreisande, ber vi om at du oppgir kvar du kjem ifrå og kva tid du kom i bestillinga.

Er du tilreisande?

Dersom du bestiller test elektronisk fordi du er tilreisande, ber vi om at du oppgir kvar du kjem ifrå og kva tid du kom i bestillinga.

Tilreisande til kommunane på nødvendig fritidsreise kan bestille koronatest 2 - 4 dagar etter at dei har kome hit. Du bør vente nokre dagar før du testar deg etter reise fordi koronaviruset har ei gjennomsnittleg inkubasjonstid på 4 - 5 dagar. Dersom ein får symptom før, bør ein teste seg snarast råd.

Kva betyr inkubasjonstid?
Inkubasjonstid er tida det tek frå ein er smitta til ein får symptom, eller viruset kan påvisast med ein koronatest. Inkubasjonstida kan vere heilt opp til 10 dagar, så dersom ein får symptom etter ein negativ test, bør ein difor teste seg igjen. 

Det er svært viktig at alle som har luftvegssymptom held seg heime og tek kontakt for å bestille time til koronatest. Dette gjeld sjølv om du berre har ei lett forkjøling.

 • For at vi skal klare å oppdage smittetilfelle og hindre vidare smitte, er det svært viktig at folk testar seg.  
 • Du kan få SMS eller e-post når svaret er klart. Då slepp du å logge inn på helsenorge for å sjekke om svaret har kome. Les meir her.

Meir skånsam test for barn 

FHI oppdaterte anbefalingane sine for testing av barn førre veke. Tidlegare kunne ein gjerne sjå ann barn med lette symptom i 48 timar før ein testa dei. No er anbefalinga at barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast, i samråd med føresette. 

FHI anbefaler også at barn i barneskulealder og yngre no kun vert testa i fremre nase og hals, i staden for djup naseprøve, då dette er mindre ubehagelig for barnet. For ungdom og vaksne anbefaler ein framleis djup naseprøve, då dette er den mest følsame testen.

Timebestilling:

 • Bestill time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947 (Det er kun dei fire neste dagane som viser til ei kvar tid.)
 • Eller på telefon: 700 58 960
 • Telefonen er open kvardagar kl 09.00-12.00 (Sommaropningstid på koronatelefonen f.o.m. måndag 28.06.21)
 • Testing foregår i tidrommet 09.00-11.00
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

.Klikk for stort bilete

Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune.

Folkehelseinstituttet om testkriterie.

Hurtigtest for korona

Dersom du treng ein hurtigtest i forkant av eit arrangement, må du ringe til koronatelefonen for å bestille på tlf. 700 58 960. Det er ikkje mogleg å bestille dette på nettet. Svaret på testen vil du få ca. 1 time seinare på Helsenorge, og det skal verte registrert i ditt koronapass automatisk.

Test før utanlandsreise

Dersom du treng ein koronatest for å reise utanlands, vert dette ikkje dekka av HELFO. Teststasjonen tilbyr no både PCR-testar og hurtigtestar i forkant av reise, men ein må sjølv betale for dette.

Prisar:

PCR-test: 800,-

Hurtigtest: 300,-

Dersom ein treng dokumentasjon ut over det som står på Helsenorge, må ein gi beskjed om dette og ein slik attest kostar 100,- uavhengig av om det er ein hurtigtest eller PCR-test ein har tatt. Ein må sjølv hente denne attesten på teststasjonen. Ein må ringe til teststasjonen for å bestille ein slik reisetest. Rekninga kan du få på SMS eller i posten.

Ein er sjølv ansvarleg for å sjekke kva type test det er krav om for å kome inn i det landet du skal reise til. Du må også sjekke om kravet er test innan 24, 48 eller 72 timar før innreise. Nokre land krev også at passnummeret står på attesten, så det kan vere lurt om ein har passet klart når ein ringer og bestiller time til test.

Sjekk prøvesvaret ved testing av covid-19 på nett

Dersom du har blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet av prøvene her: 

Alle som får symptom som kan vere covid-19 , skal halde seg heime medan ein ventar på prøvesvar. Viss svaret på prøva er negativ, kan ein gå på skule og jobb igjen når allmenntilstanden er god. Viss svaret på testen er positiv, skal den som er testa isolerast, og det vert sett i gong smittesporing. Alle som er nærkontakter til den smitta skal setjast i karantene.