Testing av Covid-19/koronavirus

 

 • Her kan du bestille test elektronisk
 • Telefon til teststasjonen: 700 58 960
 • Telefontid: 09.00-12.00 
 • Teststasjon: Langemyra 3 i Hovdebygda

Dersom du bestiller test elektronisk fordi du er tilreisande, ber vi om at du oppgir kvar du kjem ifrå og kva tid du kom i bestillinga.

Viktig å teste seg

Vi minner om at det framleis er viktig å teste seg ved symptom uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Når bør ein ta ein koronatest?

 • Ungdom over 12 år bør ta ein koronatest ved nyoppståtte symptom på covid-19. Dette gjeld uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Uvaksinerte over 12 år bør ta ein koronatest dersom ein har vore i nærkontakt med nokon med covid-19, samt ha låg terskel for å bestille ein ny test dersom dei skulle få symptom i løpet av dei første 10 dagane etter nærkontakta.
 • Fullvaksinerte som har vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19, treng ikkje å ta test dersom dei ikkje har eller får symptom på covid-19.
 • Barn under 12 år treng ikkje lenger ta koronatest ved nyoppståtte luftvegssymptom, med mindre dei har vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19.

Les meir her (fhi.no).

Timebestilling:

 • Bestill time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947 (Det er kun dei fire neste dagane som viser til ei kvar tid.)
 • Eller på telefon: 700 58 960
 • Telefonen er open kvardagar kl 09.00-12.00 
 • Testing foregår i tidrommet 09.00-11.00
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

Tips: Det er mogleg å kjøpe hurtigtestar på t.d. apoteket. Dersom du er sjuk bør du få ein annan person til å kjøpe testen for deg.

Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune.

Folkehelseinstituttet om testkriterie.

Sjekk prøvesvaret ved testing av covid-19 på nett

Dersom du har blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet av prøvene her: 

Når kan ein vende tilbake til skule eller jobb?

Voksne og ungdom over 12 år bør i utgangspunktet ha negativt svar på ein koronatest og kjenne seg frisk, før ein vender tilbake til skule eller arbeid.

 • Unnataket er dersom symptoma forsvinn heilt i løpet av eit døgn. Då kan ein vende tilbake til skule eller arbeid, sjølv om ein ikkje har fått svar på koronatesten.
 • Barn under 12 år bør haldast heime til dei har vore utan feber i 24 timar, allmenntilstanden er god og symptoma er i betring. Dei treng ikkje ta ein koronatest med mindre dei har vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19.

Har du vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19?

 • Uvaksinerte over 12 år bør ta ein koronatest så snart som råd etter nærkontakta, samt ha låg terskel for å bestille ein ny test om ein får symptom dei første 10 døgna etter nærkontakta.
 • Fullvaksinerte og barn under 12 år treng ikkje ta ein koronatest, med mindre dei får symptom. Dei bør ha låg terskel for å bestille ein test om ein får symptom dei første 10 døgna etter nærkontakta.
 • For husstandsmedlem og tilsvarande nære gjeld eigne reglar.

Les meir her (fhi.no).

Hurtigtest for korona

Dersom du treng ein hurtigtest i forkant av eit arrangement, må du ringe til koronatelefonen for å bestille på tlf. 700 58 960. Det er ikkje mogleg å bestille dette på nettet. Svaret på testen vil du få ca. 1 time seinare på Helsenorge, og det skal verte registrert i ditt koronapass automatisk.

Test før utanlandsreise

Teststasjonen prioriterer testing av folk med symptom og nærkontakter. Det er difor ikkje kapasitet for reisetestar akkurat no.

Vi ber difor om at dei som treng ein koronatest før utanlandsreise tek kontakt med private aktørar. Dersom ein treng ein antigentest og kan reise med koronasertifikatet som dokumentasjon er denne testen gratis også hjå private aktørar