Testing av Covid-19/koronavirus

Alle som kjenner på symptom kan bli testa.

For å få oversikt over koronasituasjonen ynskjer Folkehelseinstituttet å teste alle som har symptom på Covid-19. 

Timebestilling:

  • Koronatelefon for Volda og Ørsta: tlf. 700 58 960
  • Åpningstid: kvardagar kl 09.00-14.00
  • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
  • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

.Klikk for stort bilete

Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune.

Folkehelseinstituttet om testkriterie.

Sjekk prøvesvaret ved testing av covid-19 på nett

Dersom du har blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet av prøvene her: 
https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar