Siste nytt om koronavaksinasjon

Viktig informasjon til deg som har fått vaksinetime: 

  • Dersom du har feber må du ringe 70 05 89 65 og gje beskjed om at du ikkje kan møte til oppsett tid.
  • Du må kunne forplikte seg til å ta andre dose når det har gått 3 veker.
  • Må du flytte timen ringer du 70 05 89 65 (kvardagar kl 12-16). 
  • Bekledning – ha på deg klede som gjer det lett å nå overarma der vaksina skal bli sett.
  • Ta med gyldig legitimasjon
  • Du må vente 30 minutt i vaksinasjonslokalet etter at du har fått vaksine
  • Vaksina er heilt gratis for alle

Merk: Vaksinasjonstelefon er for å flytte timar og for praktiske spørsmål. Om du har spørsmål om eigen helse og vaksinering må du ta kontakt med fastlegen din.  Telefonen er open kvardagar kl 12-16.

Status i veke 8

I veke 8 (denne veka) har vi fått 100 doser av AstraZeneca-vaksinen. Folkehelseinstituttet har bestemt at desse dosane skal gå til helsepersonell (PDF, 180 kB). I tillegg skal dei som fekk vaksine i veke 5 (04. februar) få dose nummer 2. Dette er 120 personar. Desse får same type som dei fekk ved dose 1, Pfizer/BioNTech-vaksinen.

Volda kommune har kalla inn helsepersonell etter alder, 64 år og nedover. Dette gir ei fin fordeling, slik at det er tilsette på ulike avdelingar som får vaksine.

AstraZeneca-vaksinen er anbefalt for personar under 65 år, inkludert helsepersonell. Dokumentasjonen for eldre er mangelfull på denne vaksinen. For personar under 65 år med underliggande sjukdomar som gir særskilt høg risiko for alvorleg sjukdom, det vil seie personar i prioriteringsgruppe 4, vert tilrådd ei av dei to godkjente mRNA-vaksinene.

I veke 9 skal vi få tildelt 100 dosar til av AstraZeneza-vaksinen. Desse skal også gå til helsepersonell. I tillegg får vi vaksine til dose 2 til dei som skal ha det.

Status veke 7

I veke 7 vart det vaksinert til saman 90 personar på Hornindal legekontor.  Vi kom i mål med 1. dose til gruppa som er 85 år og eldre. I tillegg starta vi på gruppa 75-84 år, og helsepersonell fekk vaksine. 

Dei fleste som bur på sjukeheim har no fått dose 2. Dei som står igjen er personar som av ulike årsaker ikkje kunne ta vaksina ved første tildelingane. Det same gjeld gruppa 85 år og eldre som bur i omsorgsbustad.

Status veke 6

Vaksinedag på Volda samfunnshus. Det er framleis gruppe 2 (dei som er 85 år og eldre) som vert vaksinert, i tillegg til 20 % kritisk helsepersonell. I tillegg vart det vaksinert nokre få personar som er 84 år. Totalt svart det vaksinert 120 personar i veke 6.

Neste veke skal vi vaksinere gruppa på 85 år og eldre på Hornindal legekontor. I tillegg vert det nokre personar ned til 75 år.

I løpet av neste veke vil vi truleg komme i mål med dose nr 2 til alle som bur på sjukeheim. Om vi kjem i mål med dette vert det endra rutinar for besøk.

Vi har fått spørsmål om kvifor vi ikkje set opp vaksinedagar rundt om i bygdene. Dette har med type vaksine å gjere. Den vaksinen vi har tilgjengeleg er svært sårbar for temperaturendringar så det er vanskeleg å frakte vaksinen  på ein sikker måte. 

Status veke 5

Torsdag 4. februar er det vaksinasjonsdag for personar over 85 år på Volda samfunnshus.

Plan for veke 6: Dersom vi får vaksinedosane vi er førespegla vil halde fram å vaksinere dei som er over 85 år i veke 6 på Volda samfunnshus. 20% av dosane skal gå til helsepseronell.

Plan for veke 7: Der vert truleg vaksinering av personar over 85 år i Hornindal. Dette er avhengig av om kor mange vaksinedosar vi får. I tillegg skal 20% av dosane gå til helsepersonell.

Status veke 4

Denne veka har vi fått vaksinert ferdig alle som bur på sjukeheim og som er eldre enn 85 år og bur i omsorgsbustad. Vi har tildelt vaksinetimar og er klar til å vaksinere dei som er 85 år og eldre som bur heime.

Status veke 3

Resterande beburar som ikkje fekk på sjukeheimen ved Vold omsorgssenter skal få vaksine. Oppstart av vaksinering av bebuarar i omsorgsbustad som er over 85 år.

Status veke 2

Volda kommune mottok 25 vaksinedoser som gjekk til beburar ved sjukeheimen på Hornindal omsorgssenter og 5 doser til kritisk helsepersonell.

Status veke 1

Volda kommune mottok 40 vaksiner som vart gitt til bebuarar ved sjukeheimen på Volda omsorgsssenter.

Status veke 53

Volda kommune meldte frå til Folkehelseinstituttet at vi er klar til å ta imot vaksiner.