Publisert 11.04.2018

Det er ledig 75 % fast stilling som helsefagarbeidar ved Hasletunet, Volda omsorgssenter. Stillingsprosenten kan mogeleg bli auka.

Hasletunet er ei bugruppe med bebuarar som har behov hjelp/tilrettelegging  i kvardagen.  Stillinga har todelt turnus og arbeid 3 kvar helg.

Publisert 11.04.2018

Det er ledig 75 % fast stilling som helsefagarbeidar på Kleppetunet, Volda omsorgssenter.
Kleppetunet er ei forsterka eining for personar med demens.
Stillinga har todelt turnus og arbeid 3 kvar helg.

Publisert 11.04.2018

Det er ledig 1 års 90 % sjukepleievikariat på Hasletunet, Volda omsorgsenter. Vikariatet kan mogeleg blir forlenga.

Hasletunet er ei bugruppe med bebuarar som har behov hjelp/tilrettelegging  i kvardagen.  Stillinga har todelt turnus og arbeid 3 kvar helg.

Publisert 09.04.2018

Helse- og omsorgssektoren har ledig 75 % helsefagarbeidarstilling med todelt turnus med helg, arbeidsstad for tida er heimetenestene. Stillinga er ledig frå d.d. 

Publisert 09.04.2018

Helse- og omsorgssektoren har ledig 80 % vikariat for helsefagarbeidar. Stillinga har todelt turnus med helg, arbeidsstad for tida er heimetenestene. Stillinga er ledig frå d.d. til 31.08.19.

Publisert 05.04.2018

Ved Volda filmteater er det ledig ei fast 33% stilling som kinosjef for snarleg tiltreding.

Publisert 15.08.2017
Sløydsal Øyra skule

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar. Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Publisert 14.07.2017

På dei fleste arbeidsstadane i helse - og omsorgssektoren er det behov for EKSTRAHJELPER og VIKARAR/TILKALLINGSVIKARAR samt nye medarbeidarar til helgearbeid. Det kan vere aktuelt med arbeid annakvar, tredjekvar.

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Fann du det du leita etter?
Login for redigering