Publisert 22.06.2017

Volda kommune har ledig 100 % stilling som fagarbeidar ved drift og anlegg i teknisk sektor. Stillinga er del av eit arbeidslag med ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vatn- og avløpsanlegg.

Publisert 15.06.2017

Intern utlysing - Ledig vikarstilling som folkehelsekoordinator. 

Inntil 60 % vikarstilling frå 01.09.17 - 31.12.17 med moglegheit for forlenging

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Publisert 15.10.2013

Mange av skulane i Volda har stort behov for tilkallingsvikarar. Noko lengre vikariat kan og bli aktuelle. 
 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering