Publisert 17.01.2018
Volda ungdomsskule Skjermbilde.PNG

To av skulane i Volda kommune har ledig vikariat frå dags dato:

  • Folkestad skule har behov for lærar i inntil 85 % stilling på mellomsteget. Faga er mellom anna matematikk, norsk, kroppsøving, kunst og handverk.

Førebels er behovet avgrensa til påske, men det er mogleg at vikariatet vert forlenga.

Dersom du er interessert, ta kontakt med rektor Tom Erik Bogen ved Folkestad skule, tlf. 70 05 96 20 eller e-post: rektor.folkestad@voldaskulen.no

  • Volda ungdomsskule har behov for fagarbeidar/vernepleiar i omlag 30 % stilling. Behovet er til og med 22.06.18.

Dersom du er interessert, ta kontakt med rektor Inger Anne Kvamme ved Volda Ungdomsskule, tlf. 70 07 42 21 eller e-post: rektor.vus@voldaskulen.no

Ved kontakt via e-post, skriv litt om deg sjølv, bakgrunn, studie m.m.

Publisert 10.01.2018

Tildelingskontoret tildeler tenester ut frå ei heilheitleg tenkning der førebygging og ibuande ressursar hjå brukar blir vektlagd. Vi ynskjer å bidra til at kommunen sine innbyggjarar i størst mogeleg grad blir sjølvhjelpne og kan bu heime så lenge som mogeleg. Ressurskartlegging, brukarmedverknad og kvardagsrehabilitering er fokusområder. Kontoret er sentralt i høve forvaltningsvedtak knytt til tildeling av tenester etter helse- og omsorgstenestelova. 

Engasjementet gjeld frå 1.02.2018 til 31.12.2018

Publisert 21.12.2017

I Volda kommune blir ledig fast 100% stilling som kommuneoverlege frå avtalt tidspunkt våren 2018. Gjennom samarbeidsavtale er stillinga delt 50%:50% mellom Volda og Ørsta kommunar, med Volda kommune som arbeidsgjevar. Frå 2020 blir Volda slått saman med Hornindal kommune. Befolkningstalet blir då ca. 21000 + ca 2000 studentar. Stillinga er spanande, utfordrande og variert.  Arbeidet skal ta i vare samfunnsmedisinske oppgåver ut frå overordna lovverk, kommunal delegasjon og strategiske mål. Du vil få rikelege utviklingsmulegheiter og kan i stor grad forme din eigen arbeidskvardag. Vi søkjer etter deg som er engasjert og målmedviten og har interesse for samfunnsmedisin og folkehelse.

Publisert 19.12.2017

Sektor helse og omsorg treng vikarar til sjukeheimsavdelingar, heimetenestene, tenestene for funksjonshemma, kjøkken og tenesta for rus- og psykisk helse. 

Publisert 15.08.2017
Sløydsal Øyra skule

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar. Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Publisert 14.07.2017

På dei fleste arbeidsstadane i helse - og omsorgssektoren er det behov for EKSTRAHJELPER og VIKARAR/TILKALLINGSVIKARAR samt nye medarbeidarar til helgearbeid. Det kan vere aktuelt med arbeid annakvar, tredjekvar.

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Fann du det du leita etter?
Login for redigering