Publisert 22.03.2017

Volda kommune ligg sentralt på Sunnmøre, med flyplass, høgskule og sjukehus i umiddelbar nærleik. Lokalsamfunnet er i utvikling og kommunen har spenstige samarbeidsprosjekt med idretten og Høgskulen om m.a ny idrettshall og medie- og kulturbygg på Campus Volda. Volda og Hornindal kommune skal slå seg saman, og den nye organisasjonen skal vere på plass 1.1.2020. Dette vil krevje dyktige leiarar som er ei drivkraft i omstillingsprosessen, som kan vidareføre beste praksis og sørgje for vidare utvikling.

Publisert 22.03.2017

Frå 01.08.2017 er det ledig 100 % fast stilling som fagarbeidar IKT ved skular i Volda sentrum. Rektor ved Volda ungdomsskule vil vere næraste leiar for fagarbeidaren, men vedkomande vil arbeide i samarbeid med IKT-avdelinga i kommunen og få fagleg oppfølging der i frå. 

 
Publisert 16.03.2017

Sektor for opplæring og oppvekst femner om svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon, barnehage, grunnskule inkl SFO, kulturskule og vaksenopplæring inkl busetting og kvalifisering. Sektoren er leia av oppvekstsjef. 

Publisert 06.02.2017

Interkommunalt barnevern Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta har medansvar for Volda og Ørsta kommune sitt arbeid med busetjing og omsorg for einslege mindreårige flyktningar. Ein driftar i dag tre døgnbemanna bufellesskap, samt ei oppfølgingsteneste som fylgjer opp ungdomar som bur på hybel.

Det er no ønske om å knyte til seg fleire ekstrahjelper til dette arbeidet. 

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Publisert 15.10.2013

Mange av skulane i Volda har stort behov for tilkallingsvikarar. Noko lengre vikariat kan og bli aktuelle. 
 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering