Publisert 15.08.2017
Sløydsal Øyra skule

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar. Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Publisert 10.08.2017

Eigedomsavdelinga har fleire ledige stillingar som reinhaldar i Volda kommune. Volda er kommunesenteret, men her er òg tre lokalsenter: Fyrde, Folkestad og Lauvstad/Dravlaus.

Publisert 10.08.2017

Barnevernssjef interkommunalt barnevern.

Kommunane Hareid, Hornindal, Ulstein, Ørsta og Volda har felles barnevernsteneste, med Volda som vertskommune. Den ordinære barnevernstenesta har om lag 44 tilsette i om lag 33 årsverk. I tillegg er arbeidet med einslege mindreårige flyktningar i Ørsta og Volda lagt til tenesta. 
 
Barnevernssjefen vår skal gå av med pensjon, og vi søkjar deg som har motivasjon og engasjement for ei krevjande og spennande stilling, i eit fagfelt i stadig utvikling. 
 
Barnevernssjefen har fag-, personal- og budsjettansvar for barnevernstenesta og rapporterer direkte til rådmannen i Volda. 
Publisert 01.08.2017

Det er ledig vikariat som sjukepleiar 100 % stilling På Klokkarstova i 3 etg,  frå 01.09.17 til 31.08.18, med todelt turnus og arbeid 3.kvar helg.  Klokkarstova er kommunen si aktive korttidsavdeling og har plassar for rehabilitering , palliasjon og  øyeblikkelig hjelp funksjon både innan somatik og psykiatri. 

Publisert 01.08.2017

Det er ledig fast stilling som sjukepleiar,  70 % på natt fra d.d.  med arbeid 3.kvar helg. 3.etg har 4 bugrupper, der 3 bugrupper har langtidsplassar og 1 bugruppe som er kommunen si aktive korttidsavdeling med øyeblikkelig hjelp funksjon både innan somatik og psykiatri. På natt er ein eit team på 3 tilsette i 3.etg.

Publisert 14.07.2017

På dei fleste arbeidsstadane i helse - og omsorgssektoren er det behov for EKSTRAHJELPER og VIKARAR/TILKALLINGSVIKARAR samt nye medarbeidarar til helgearbeid. Det kan vere aktuelt med arbeid annakvar, tredjekvar.

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Fann du det du leita etter?
Login for redigering