Publisert 07.06.2018
Ved Volda ungdomsskule er ledig stilling - konsulent 80% stilling
 
Stillinga er under sektor for opplæring og oppvekst som femner om svangerskaps- og barnselomsorg, helsestasjon, barnehage, grunnskule inkl SFO, kulturskule og vaksenopplæring inkl busetting og kvalifisering. Sektoren er leiar av oppvekstsjef.
Publisert 15.08.2017
Sløydsal Øyra skule

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar. Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Publisert 14.07.2017

På dei fleste arbeidsstadane i helse - og omsorgssektoren er det behov for EKSTRAHJELPER og VIKARAR/TILKALLINGSVIKARAR samt nye medarbeidarar til helgearbeid. Det kan vere aktuelt med arbeid annakvar, tredjekvar.

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Fann du det du leita etter?
Login for redigering