Publisert 16.08.2018

Volda kommune søkjer etter ein motivert og kunnskapsrik person til stillinga som lønskonsulent. Stillinga er knytt til løns- og personalstaben og rapporterer til personalsjefen.  

Publisert 15.08.2018

Volda kommune har ledig 100 % stilling som fagarbeidar ved drift og anlegg i Teknisk sektor. Stillinga er del av eit arbeidslag med ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar, parkar, kaier og uteområde.

Søkjar må vere villig til å ta del i beredskap for brøytevakt. Det er difor ynskjeleg at søkjar har permanent bustadadresse ferjefritt og ikkje meir enn 20 minutt frå Volda sentrum.

Publisert 24.07.2018

Helse- og omsorgssektoren har ledig  73 % fast stilling for helsefagarbeider på Klokkarstova. Todelt turnus med arbeid kvar tredje helg. Klokkarstova er kommunen si aktive korttidsavdeling. Stillinga er ledig frå 15.09.18

Publisert 20.07.2018
Butenesta for funksjonshemma har ledig 40% fast stilling som miljøarbeidar frå d.d
Vi ynskjer primært personar med helse og/eller sosialfagleg kompetanse, men andre med erfaring frå fagfeltet har og høve til å søkje. Vi oppmodar særleg kjende vikarar til å søkje.

Turnus med arbeid kvar 2 helg. 

Publisert 19.07.2018

Butenesta for funksjonshemma (Sevrinhaugen 1) har ledig fast 50% stilling som helsefagarbeidar/miljøarbeidar frå d.d.

Kvalifikasjonskrav: Fullført fagarbeidarutdanning innan helse og omsorgsfag.
Turnus med arbeid kvar 3-helg.
Publisert 19.07.2018
Butenesta for funksjonshemma har ledig fast 90% stilling som helsefagarbeidar/miljøarbeidar frå d.d
Kvalifikasjonskrav: Fullført fagarbeidarutdanning innan helse og omsorgsfag.

Turnus med arbeid kvar 3-helg. 

Publisert 19.07.2018

 Butenesta for funksjonshemma har ledig 3 stk faste 20% stillingar knytt opp til helg.

Vi ynskjer primært personar med helse- og/eller sosialfagleg kompetanse, men andre med erfaring får fagfeltet har og høve til å søkje. Vi oppmodar særleg kjende vikarar til å søkje.
Turnus med arbeid kvar 2. helg.
Publisert 19.07.2018

Butenesta for funksjonshemma, har ledig 43 % fast stilling som miljøarbeidar frå d.d.

Vi ynskjer primært personar med helse og/eller sosialfagleg kompetanse, men andre med erfaring frå fagfeltet har og høve til å søkje. Vi oppmodar særleg kjende vikarar til å søkje.
Turnus med arbeid kvar 2 helg.
 
Publisert 19.07.2018

Butenesta for funksjonshemma har ledig vikariat 75% stilling som miljøterapeut frå d.d. t.o.m 20.04.19

Publisert 19.07.2018

 Butenesta for funksjonshemma (Kleppevegen 1) har ledig fast 75% stilling som miljøterapeut frå d.d.

Publisert 19.07.2018

 Butenesta for funksjonshemma har ledig fast 75% stilling som miljøterapeut frå d.d.

Publisert 19.07.2018

Butenesta for funksjonshemma (Bømarka) har ledig 100% vikarstilling som miljøterapeut frå d.d. t.o.m 31.05.19

Publisert 19.07.2018

Har du gode relasjonelle ferdigheter og ynskjer å jobbe innan rus og psykisk helse?

Vi har ledig to helgestillingar på 22%, i dei nybygde omsorgsbustader på Øvre Rotset frå 01.10.2018. Det vil vere turnusarbeid med arbeid kvar 4 helg, langvakter laurdag og søndag på 12.5 timar (ikkje natt).

Publisert 05.07.2018

Er du ein leiar som brenn for samfunnsutvikling? Da kan vi tilby ei spennande stilling i eit utviklande miljø.

Publisert 15.08.2017
Sløydsal Øyra skule

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar. Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Publisert 14.07.2017

På dei fleste arbeidsstadane i helse - og omsorgssektoren er det behov for EKSTRAHJELPER og VIKARAR/TILKALLINGSVIKARAR samt nye medarbeidarar til helgearbeid. Det kan vere aktuelt med arbeid annakvar, tredjekvar.

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Fann du det du leita etter?
Login for redigering