Formannskapsmøte 12. desember

Det skal vere møte i formannskapet 12. desember 2017 på møterom Voldsfjorden på Volda rådhus.

Politisk møte - Klikk for stort bilete

Sakliste:

PS 217/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 218/17 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

OS 180/17 Orientering Volda skisenter - søknad om kommunal bankgaranti

PS 219/17 Senterstruktur, sentrumsavgrensing og funksjonsfordeling i Volda - grunnlagsdokument til Arealdelen - Planid 2016005

PS 220/17 Bygningsmiljø og estetisk rettleiar - dokument til høyring

PS 221/17 Busetjing av flyktningar og einslege mindreårige i 2018

PS 222/17 Volda ungdomsskule - Moglegheitsstudie og grunnleggande føringar for renovering/ombygging

PS 223/17 Månadsrapport oktober 2017

PS 224/17 Fastsetting av revidert forskrift om renovasjon og slam for Volda og Ørsta kommunar

PS 225/17 Orienteringssaker

OS 181/17 Barnetrakk med skuleelevar i Volda

OS 182/17 NAV - Pressemelding arbeidsmarknaden november 2017

Sakene kan du lese her:

https://innsyn.ssikt.no/volda/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1392&documentTypeId=MI

Publisert av Bente Engeseth. Sist endra 07.12.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering