Formannskapsmøte 18. september

Politisk møte - Klikk for stort bilete Komande møte i Formannskapet er tirsdag 18. september kl. 12.00 på møterom Voldsfjorden på rådhuset.

Innkalling og sakliste til formannskapet kan du lese her:

 

Saksnr.

Sak

PS 135/18

Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 136/18

Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

OS 126/18

Byggenemnda - Orientering om prosjektet nytt kulturhus

PS 137/18

PS 145/18

Prosjektplan og fullfinansiering av Øvre Rotset Næringsområde, Vestre del, med infrastruktur og Veg.

Felles samferdselsprosjekt Volda Ørsta – Samferdselspakke (vert ettersendt)

PS 138/18

Rapportering på oppfølging av vedtak pr. 30.06.2018

PS 139/18

Stiftelsen Varmtvassbassenget - Omgjering av bankgaranti til tilskot

PS 140/18

Økonomirapport 2. tertial 2018

PS 141/18

Finansrapportering 2018 - 2. tertial

PS 142/18

Nytt Finansreglement Volda kommune

PS 143/18

Orienteringssaker

OS 127/18

Orientering - ny koordinator for ivaretaking av barn og unge sine interesser i plansaker

OS 128/18

Vanylven kommune - Høyringsuttale skulebruksplan 2019-2020

OS 129/18

Protokoll - Søre Sunnmøre IKT ( SSIKT ) - Styremøte nr. 3, 07.09.2018

OS 130/18

Nav Ørsta Volda - Målekort juli -18

OS 131/18

Invitasjon til Bylivkonferanse Ulsteinvik 17 og 18 oktober

PS 144/18

Referatsaker

RS 3/18

Pressemelding - Størst nedgang i arbeidsløysa innan ingeniør og IKT-fag


Sist endra 14.09.2018 10:59
Fann du det du leita etter?
Login for redigering