Frivilligprisen 2017. Send inn forslag på kandidatar. Frist 1. desember

Opning av grindaløda. Foto Berit Koen - Klikk for stort bilete pel

Volda kommune ynskjer forslag på kandidatar til frivilligprisen.

Prisen kan tildelast:

  • ein initiativrik person, lokal forening/gruppe, som har utmerka seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • prisen kan gjevast på grunnlag av ein person/lokal foreining/gruppe sin frivillige innsats over lengre tid, eller i eit tidsavgrensa prosjekt.

Grunngjeve forslag til kandidatar vert å sende til:

Merk forslaget med Frivilligpris   

Frist: 1. desember

Øystein Bakke fekk frivilligprisen i 2015

Petra Humberset fekk frivilligprisen i 2016

Sist endra 22.11.2017 10:39
Fann du det du leita etter?
Login for redigering