Kommunestyremøte 27. april er på Mork skule

 Politisk møte - Klikk for stort bilete

Torsdag 27. april kl. 14.00 er komande møte i Volda kommunestyre. Møtet er på Mork skule i gymsalen.

Er du interessert i å lese sakspapira til møtet så finn du sakspapira her

Kommunestyremøte

Torsdag 27. april kl. 14.00

Møtestad gymsalen på Mork skule

Saker

PS 40/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 41/17 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

OS 28/17 Synfaring i område Mork skule og barnehage

PS 42/17 Reguleringsplan turveg Rotevatnet – handsaming etter offentleg ettersyn

PS 43/17 Hjartåbygda skyttarlag – tilskot til bygging av veg og parkeringsplass

PS 44/17 Utfordringar knytt til manglande faste stillingsressursar ved avlastningstilbod og barnebustader

PS 45/17 Vurdering av takst i høve matpengar ved Hamna dagsenter

PS 46/17 Campusutvikling – Ressursar til å bistå kommunen i planlegging av kulturhus og kino

PS 47/17 Breiband/fiber Volda - Grodås

PS 48/17 Finansrapport 2016 (passiva)

PS 49/17 Årsmelding og skatterekneskap for 2016

PS 50/17 Årsmelding for kontrollutvalet for 2016

PS 51/17 Orienteringssaker

Gruppemøte

Måndag  24.04.17
AP          kl. 18.00-20.00 Møterom Dalsfjorden
V            kl. 20.00-22.00 Møterom Dalsfjorden
KRF       kl. 19.30-21.30 Møterom Voldsfjorden
SP          kl. 19.30-21.30 Møterom Austefjorden
MDG      kl. 20.00-22.00 Biblioteket

Tysdag 25.04.17
H            kl. 17.30-19.30 Møterom Austefjorden
FRP       kl. 18.15            Møterom Voldsfjorden

Onsdag 26.04.17
SV         kl. 18.00-20.00 Møterom Voldsfjorden

Sist endra 21.04.2017 12:00
Fann du det du leita etter?
Login for redigering