Møte i formannskapet tysdag 21. mars

Vedtatt - Klikk for stort bilete

Formannskapet er kalla inn til møte tysdag 21. mars kl. 12.00, som vert halde på møterom Voldsfjorden i Volda rådhus

Til orientering - det sett  av om lag ein time på kvar av orienteringssakene OS 52/17 og 53/17.

Sakliste
 
Saksnr.
Sak
 
PS 44/17
Godkjenning av innkalling og sakliste
 
 
PS 45/17
Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
 
 
OS 51/17
Hjartåbygda skyttarlag
 
 
OS 52/17
Informasjon om SSIKT
 
 
OS 53/17
E39 Volda-Furene – Voldatunell
 
 
PS 46/17
Spørsmål om løyve til oppstart av privat reguleringsplan for  gnr 30 bnr 157 og 286 m.fl på Rotset. Avslutting av "Planid 2012009 - Reguleringsplan Rotsetfjøra I1 og Sp1-5.
 
 
PS 47/17
Planid 1519-2017001 - Plan for Volda Campus Arena - idrettshall på Joplassen gbr 19/807 - Tilskot til dekning av kostnader knytt til reguleringsarbeidet.
 
 
PS 48/17
Volda Tennislag - Lenging av festeavtale - Gbr 27/44/1
 
 
PS 49/17
Valg av opsjonar for Botnavegen før kontrakt med entreprenør
 
 
PS 50/17
PPT- avtale om regionalt samarbeid
 
 
PS 51/17
Ny bruk av bustadmodular Engesetvegen 28
 
 
PS 52/17
Orienteringssaker
 
 
OS 54/17
Voldahallen - opsjon EPC og vurdering av hallen i høve kabalen med speleflater og ny idrettshall
 
 
OS 55/17
NOTAT - Campusutvikling på høgskulen i Volda - Kommunal medverknad
 
 
OS 56/17
Svar på søknad om økonomisk støtte til Volda og Ørsta ballettskule - varmepumper m.m.
 
 
OS 57/17
Hornindal kommune - Delegeringsfullmakt - Barneverntenesta for Søre Sunnmøre
 
 
OS 58/17
Hornindal kommune - Interkommunalt samarbeid om barnevernteneste
 
 
OS 59/17
Brev fra FAU ved Volda ungdomskule - bekymringsmelding vedk. Volda ungdomsskule
 
 
OS 60/17
Referat frå møte med FAU Volda ungdomsskule
 
 
OS 61/17
Sluttrapport. Samhandling mellom NAV Ørsta-Volda og fire kommunale tenesteaktørar; Psykisk helse og rus, flyktningekontor, tildelingskontor og eigedom
 
 
OS 62/17
Tilsagn om treårig fylkeskommunalt driftstilskot for 2017
 
 
OS 63/17
Fylkesmannen - nye kommunar i Møre og Romsdal - Infoskriv nr. 1/2017/nye kommunar/FMMR
 
 
OS 64/17
Protokoll frå representantskapsmøte nr. 1-2017 i Sunnmøre Regionråd IKS
 
 
OS 65/17
Demokratiprosjektet - referat frå møte i Styringsgruppa 27.02.17
 
 
PS 53/17
Referatsaker
 
 
RS 5/17
Klage frå Ørskog kommune over avgjerd frå politidirektoratet om lokal struktur i Nordre Sunnmøre
Publisert av Anne-Margrethe Mo. Sist endra 16.03.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering