Møte i tenesteutval for helse og omsorg

Politisk møte - Klikk for stort bilete Tenesteutvalet for helse og omsorg held møte torsdag 12. oktober.
Møtet tek til kl. 12.00 og er på Volda omsorgssenter, minneromet i 3. etg.

Av saker som skal handsamast er:

Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester.

Næringssituasjon for dei eldre i kommunale bufellesskap og driftsform for sentralkjøkkenet på omsorgssenteret

 Lenke til innkalling og sakliste er her:

Sist endra 10.10.2017 08:34
Fann du det du leita etter?
Login for redigering