Nedstenging av vatn

Botnavegen.jpg - Klikk for stort bilete

 

I samband med prosjekt for utbetring av Botnavegen, har Volda kommune trong for å stengje vassleidninga i Vikebygdvegen fyrstkomande måndag 12.03.2018 kl. 9-15.  

Vassleidninga langs Vikebygdvegen vert då nedstengd grunna spyling og desinfisering av nylagt vassleidning i Botnavegen. Alle abonnentar i Botnavegen vert utan vatn i dette tidsromet. Når det gjeld Vikebygdvegen, er råka bustader etter all sannsyn avgrensa til mellom (til og med) Vikebygdvegen 140 i vest til (til og med) Vikebygdvegen 202 i aust. Abonnentar innanfor dette strekket vil også vere vasslause medan arbeidet pågår. Stenging og opning av leidning vert ikkje varsla ytterlegare utover dette. Vi vil også ha trong for ei kortare nedstending litt seinare den same veka, grunna tilknyting av den desinfiserte leidninga. Nærare tidspunkt for dette vert å kome attende til, men det vert tidlegast onsdag/seinast fredag.

Om ein er avhengig av vatn medan vatnet er nedstengt, kan ein tappe vatn på kanner kvelden før. Når vassleidninga er opna igjen, kan vatnet i springen vere brunt/misfarga. Lat då kaldevatn renne lengje til det vert klart igjen. Det kan også vere lurt å reinse sila på tappekran. Ikkje lat vaskemaskin gå under nedstenging. Ikkje set på vaskemaskin før misfarga vatn er vekke etter igjenopning.

Sist endra 09.03.2018 08:38
Fann du det du leita etter?
Login for redigering