Omvising på Øvre Rotset

Helse- og omsorgssjef, Svein Berg-Rusten, og leiar for rus- og psykisk helseteneste, Elin Høydal Vatne, inviterte medlemmane i tenesteutvalet for helse og omsorg til å sjå på dei nye bustadane på øvre Rotset. 

Felles- og administrasjonsbygget - Klikk for stort bilete

Torsdag 12. april fekk tenesteutvalet for helse og omsorg omvising i alle rom og høve til å stille spørsmål undervegs.

IMG_3640.JPG - Klikk for stort bilete
Her viser Svein Berg-Rusten fram kjøkkenet i fellesbygget ved omsorgsbustadane på Øvre Rotset.

 

Her ser vi felles- og administrasjonsbygget ved omsorgsbustadane på Øvre Rotset. - Klikk for stort bileteHer ser vi felles- og administrasjonsbygget ved omsorgsbustadane på Øvre Rotset.

 

Det einaste som manglar no er planting av hekkar og busker.

Dette er utsikta frå administrasjonsbygget ved omsorgsbustadane på Øvre Rotset. - Klikk for stort bileteDette er utsikta frå administrasjonsbygget ved omsorgsbustadane på Øvre Rotset.

 

Alle får kvar si bod ved omsorgsboligane på Øvre Rotset. - Klikk for stort bileteAlle får kvar si bod ved omsorgsboligane på Øvre Rotset.

 

Kjøkken i ei bueining. - Klikk for stort bileteKjøkken i ei bueining.

Bad i omsorgsbustad på Øvre Rotset. - Klikk for stort bileteBad i omsorgsbustad på Øvre Rotset.

Dusj på badet i omsorgsbustad Øvre Rotset. - Klikk for stort bileteDusj på badet i omsorgsbustad Øvre Rotset.

 

Soverom i omsorgsbustad på Øvre Rotset. - Klikk for stort bileteSoverom i omsorgsbustad på Øvre Rotset.

Møblar og madrass må bebuarane skaffe sjølv. Alt er bygd av modular som er enkle å bytte ut og tilpasse behovet til dei som får bu der.

Foto: Sunniva Utnes for Volda kommune.

Publisert av Bente Engeseth. Sist endra 13.04.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering