Oppheving av vatningsforbod

Eininga for vatn og avløp er svært nøgde med at abonnentane til Volda vassverk har vore serdeles flinke til å etterkomme forbodet mot vatning. Eininga har ikkje registeret eller målt noko vatning etter at forbodet vart innført, så dette er svært gledeleg og ein ynskjer å rette takk til alle som hadde lyst til å vatne plenane sine men ikkje gjorde det. Dette har gjort arbeidet til einga mykje enklare og meir forutsigbart. Takk.

Vatning - Klikk for stort bilete

Minner om at forbodet mot bålbrenning og liknande framleis gjeld, inntil brannsjefen gir anna informasjon.

Sist endra 14.06.2018 10:24
Fann du det du leita etter?
Login for redigering