TA TAK - kurs for pårørande

Ta Tak psykisk helse clip.PNG - Klikk for stort bilete TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane

  • Meistring og verdigheit
  • Tvang og rettigheiter
  • Behandling
  • Pårørandeorganisasjonar
  • Søsken og andre barn i familie
  • Familieperspektivet

Innleiarane på kurskveldane er tilsette i 2.-linjetenesta og fagpersonar frå dei ulike kommunane.

Kurset vert halde på Strandhuset (nedanfor Hakallegarden) onsdagar kl. 18.00-20.30 med oppstart 20.09.2017. 

Du er velkomen til å ta kontakt med oss om du ønskjer meir informasjon!

Magni Vildalen tlf. 480 43 273 epost: magni.vildalen@vanylven.kommune.no

Perdis Skarmyr tlf. 905 00 219 perdis.skarmyr@vanylven.kommune.no 

Arrangør: Vanylven kommune i samarbeid med Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Volda og Ørsta kommunar, Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus) Lærings- og mestringssenteret, TSB Ålesund og DPS Volda

Publisert av Anne-Margrethe Mo. Sist endra 24.04.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering