Vi byggjer ny kommune og treng fleire dyktige medarbeidarar

HornindalogVolda.jpg - Klikk for stort bilete To nye stillingar lysast ut i samband med samanslåinga av Hornindal og Volda kommunar.

Hornindal og Volda skal slå seg saman, og den nye organisasjonen skal vere på plass innan 01.01.2020.
 
Satsingsområda for Nye Volda kommune er sysselsetting, digitalisering og kompetanseutvikling. No skal vi styrke prosjektorganisasjonen med to nye faste stillingar i 100%.
 
Begge stillingane er plasserte ved rådhuset i Volda, men noko reiseverksemd i Hornindal og Volda må påreknast.
 
Konsulent (arkiv)
Vi søkjer etter nokon som har god arkivfagleg forståing, god IKT-kompetanse og interesse for utviklingsarbeid. Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere å bidra til digitalisering av arkivfaglege arbeidsoppgåver, delta i utviklingsarbeid og daglege driftsoppgåver. 30 % av stillinga er sett av til å vere personvernombod.
 
For nærare opplysningar, kontakt sektorsjef for kultur og service i Volda kommune Inger-Johanne Johnsen tlf 959 01 061.
 
Prosessleiar digitalisering
Vi søkjer deg som har digital kompetanse og god forståing av digitalisering som verkty for tenesteutvikling. Du har erfaring frå prosjektarbeid og gjerne som prosjektleiar. Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere å kartlegge og analysere behov, gi strategisk rådgjeving, samt koordinere prosessar knytt til planlegging og gjennomføring av digitalisering.
 
For nærare opplysningar, kontakt rådmann i Hornindal Ann Kristin Langeland tlf 976 87 525.
 
Søknadsfrist begge stillingar: 27. oktober 2017
 
Sist endra 24.10.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering