Volda - Hornindal. Møte i fellesnemnda 20. april

Sakliste for møte i mellombels fellesnemnd er sendt ut.

Møtet skal haldast på kommunehuset Smia i Hornindal 20. april, kl. 13.00. 

Smia Hornindal rådhus Utklipp frå allkunne - Klikk for stort bilete

Møteprotokoll mellombels fellesnemnd Volda og Hornindal kommunar 09.03.2017

Sakliste 
PS 12/17
 
Godkjenning av innkalling og sakliste
 
 
PS 13/17
 
Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte
 
 
PS 14/17
 
Frikjøp av tillitsvalte
 
 
PS 15/17
 
Budsjett arbeidsgruppa for nytt kommunenamn og heraldikk
 
 
PS 16/17 Orienteringssaker  
     
OS 4/17
 
Breiband/fiber Volda – Grodås
 
 
OS 5/17
 
Status arbeidet i nemnda for kommunenamn og heraldikk
 
 
OS 6/17
 
Informasjon om arbeidet i dei administrative arbeidsgruppene
 
 
OS 7/17
 
Informasjon om møte med Kyrkja og renovasjonsselskapa
 
 
OS 8/17
 
Planlegging av ressursar/kapasitet på kritiske område i prosjektet
 
 
OS 9/17
 
Vidaregåande skuletilbod
 
 
OS 10/17
Gjennomgang av førebuingar i samband med § 25 i inndelingslova
 
Sist endra 19.04.2017 11:36
Fann du det du leita etter?
Login for redigering