Protokollar for behandling

Når kommunen behandlar personopplysningar, skal ein føre protokoll over behandlingsaktivitetar, jf. personvernforordningen art. 30. Du kan lese meir om protokollar på Datatilsynet sine heimesider:  https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/

Dersom du ynskjer innsyn i behandlingsprotokollane til sektorane, ta kontakt på epost: personvern@volda.kommune.no.

Kontakt

Sonja Håvik
førstekonsulent
E-post
Telefon 70 05 88 82
Mobil 928 89 326