Registrering av helsepersonell og frivillige - korona (Volda kommune sin skjemaportal)