Barn og familie

barn - Klikk for stort bilete

På desse sidene finn du informasjon om Volda kommune sine tenester, retta mot born, unge og familiene deira

Volda kommune ønskjer at alle skal ha trygge og gode oppvekstvilkår og oppleve at kommunen er ein god leverandør når ein har behov for kommunale tenester. Dei ulike avdelingane i kommunen vil gi råd, rettleiing og informasjon om kva tilbod som kommunen har.

Sist endra 29.05.2017
Fann du det du leita etter?
Helsestasjon Resepsjon
70 05 88 20
@ Helsestasjon Resepsjon
Bodil Brautaset fagkonsulent barnehage
70 05 88 73
@ Bodil Brautaset
Barnevern Sentralbord
70 05 88 00
@ Barnevern Sentralbord
Artikkel med kontaktperson
Login for redigering