Planleggingsdagar

I løpet av barnehageåret 2018/19 har barnehagane stengt fem dagar i samband med planlegging.

Dagane vert gjort kjent i starten av barnehageåret, og vert rekna med i det årlege barnehagetilbodet som kommunen kan tilby.

Dagane skal nyttast til å styrke kvaliteten på tilbodet og å heve kompetansen til personalet.

2018

  • 6. august: i eigen barnehage
  • 19. september: Psykologisk førstehjelp med Solfrid Raknes
  • 10. oktober: Felles planleggingsdag med barnehagenettverket Sjustjerna 

2019 

  • 15. februar: Planleggingsdag med May Britt Drugli (RKBU Midt-Norge)
  • 31. mai: i eigen barnehage