Betalingssatsar for skule og barnehage

Her er ei oversikt over prisar og gebyr for tilbod innanfor skule og barnehage.

Prisar for barnehageplass

Prisar for barnehageplass
Stad Barnehageplass Pris Matpengar
Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austefjord 100 % 3 040,- 360,-
Folkestad og Lauvstad 100 % 3 040,- 360,-
Folkestad og Lauvstad 80 % 2 830,- 290,-

Dette gjeld offentlege barnehagar. Private barnehagar kan ha eigne satsar. Her finn du liste over alle barnehagar i Volda kommune.

Prisar i kulturskulen

Prisar i kulturskulen frå 01.08.19
Aktivitet Pris pr. semester
Undervising individuelt og i smågrupper 1881,-
Instrumentleige 271,-
Materiell i kunstskulen 271,-

Det vert gitt 25 % søskenmoderasjon for elev nummer 2 og fleire. Det vert gitt 25 % moderasjon for elevar som er påmeldt to eller fleire instrument/disiplinar.

Prisar SFO (sentrum)

Prisar SFO (sentrum)
Dagar Pris Matpengar
1-3 1 819,- 114,-
4 2 373,- 167,-
5 2 927- 210,-

For dei andre krinsane kostar det 2.122,- per mnd for SFO (dette for 10 månadar med 16 timar per veke). Matpengar kjem i tillegg til den faste betalinga.