Betalingssatsar for skule og barnehage

Her er ei oversikt over prisar og gebyr for tilbod innanfor skule og barnehage. 

Prisar for skulefritidsordning i Volda kommune

Prisar SFO Volda kommune (frå 01.08.2020)
Dagar Pris Matpengar
3 dagar pr veke 1 950,- 126
3 dagar + 2 morgonar pr veke 2 150,- 126
5 dagar pr veke 3 100,- 210,-

 

Prisar for barnehageplass 

Prisar for barnehageplass
Stad Barnehageplass Pris Matpengar
Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austefjord 100 % 3 135,- 360,-
Folkestad og Lauvstad 100 % 3 135,- 360,-
Folkestad og Lauvstad 80 % 2 870,- 290,-

Prisar i kulturskulen

Prisar i kulturskulen frå 01.08.20
Aktivitet Pris pr. semester
Undervising individuelt og i smågrupper 1943,-
Instrumentleige 280,-
Materiell i kunstskulen 280,-

Det vert gitt 25 % syskenmoderasjon for elev nr 2 og fleire. Det vert gitt 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldet fleire instrument/disiplinar.