Betalingssatsar for skule og barnehage

Her er ei oversikt over prisar og gebyr for tilbod innanfor skule og barnehage. Vedtak i kommunestyret 12.12.19 (PDF, 395 kB).

Prisar for barnehageplass 

Prisar for barnehageplass
Stad Barnehageplass Pris Matpengar
Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austefjord 100 % 3 135,- 360,-
Folkestad og Lauvstad 100 % 3 135,- 360,-
Folkestad og Lauvstad 80 % 2 870,- 290,-

Dette gjeld offentlege barnehagar. Private barnehagar kan ha eigne satsar. Her finn du liste over alle barnehagar i Volda kommune.

Syskenrabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 % Syskenrabatt gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld barnehageplass i både kommunal- og privat barnehage.

Prisar i kulturskulen

Prisar i kulturskulen frå 01.08.20
Aktivitet Pris pr. semester
Undervising individuelt og i smågrupper 1943,-
Instrumentleige 280,-
Materiell i kunstskulen 280,-

Det vert gitt 25 % syskenmoderasjon for elev nr 2 og fleire. Det vert gitt 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldet fleire instrument/disiplinar.

Prisar SFO (sentrum, Mork og Dalsfjord skular)

Prisar SFO (sentrum, Mork og Dalsfjord skular)
Dagar Pris Matpengar
1-3 1 819,- 114,-
4 2 373,- 167,-
5 2 927,- 210,-

 

Prisar SFO (Austefjord, Hornindal og Folkestad skular)

Prisar SFO (Austefjord, Hornindal og Folkestad skular
Prisar SFO (Austefjord, Hornindal og Folkestad skular
Dagar: Pris: Matpengar:
4 1 900,- 167,-
5 3 024,- 210,-

For krinsane Austefjord, Hornindal og Folkestad gjeld prisen for 10 månadar. Matpengar kjem i tillegg til den faste betalinga.

Der det er eit særleg behov for utvida opningstid grunna ferjetider, kan slikt tilbod bli gitt. Føresetnaden er brukarbetaling til reell sjølvkost. For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane. Barn nr 2: 30 %. Barn nr 3: 50 % Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.