Skulekrinsar

Det er fire skulekrinsar i Volda kommune:

  • Lid/Mork
  • Stor-Øyra
  • Folkestad
  • Dalsfjord/Ulvestad

Etter vedtak i kommunestyret vart Austefjord skulekrins ein del av Stor-Øyra skulekrins frå 01.08.2014. Innanfor Stor-Øyra skulekrins, er det fire skular:

  • Øyra skule
  • Bratteberg skule
  • Vikebygda skule
  • Austefjord skule

Sidan det er meir enn ein skule i Stor-Øyra skulekrins, seier opplæringslova at grunnskuleelevar har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei soknar til.

Ein elev kan likevel få tildelt skuleplass ved ein annan skule dersom nærskulen er full.