Søkje om plass i kulturskulen

Slik søkjer du om plass hos kulturskulen.

Alle søknader på kulturskulen sine tilbod skal sendast via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist er sett til 1. mai i forkant av kvart skuleår.

For aktive elevar

Dei som alt har plass i kulturskulen må registrere seg i kulturskulen sitt datasystem (Speedadmin).

Der må søkjarane legge inn informasjon om seg sjølv og føresette. Deretter kan du stadfeste om du vil halde fram i det komande skuleåret eller om du vil avslutte til sommaren.

Ein plass i kulturskulen er bindande og må seiast opp skriftleg. Frist for å seie opp plass for vårsemesteret er 1. desember. For haustsemesteret må oppseiing gjerast i samband med søknadsfrist for nytt skuleår.

Kontakt

Trude Rabben
rektor
E-post