Sunnmøre Ungdomssymfoniorkester

Kulturskulane i Volda og Ørsta har heilt sidan kulturskulen vart starta samarbeidd om Ungdoms­symfoniorkesteret. Vi er svært stolte av å ha eit symfoniorkester for ungdom på Sunnmøre.

Dette er eit tilbod til strykarar, blåsarar og perkusjonistar som er elevar i kulturskulane. Medlemane er frå 7. klasse og oppover.

For å sikre god rekruttering og eit stor miljø er også dei andre kommunane på Søre Sunnmøre inviterte til å delta med sine kulturskuleelevar.

I tillegg har orkesteret nokre allierte vaksne  musikarar som fyller ut dei instrumentgruppene der kulturskulane sjølv ikkje har rekruttering.

Orkesteret tel med smått og stort ca. 60 musikarar. For kulturskule­elevane er dette orkesteret ein sjeldan sjanse til å vere med i eit stort orkester og oppleve samspelet og klangen dette gir.

Orkesteret er no organisert som prosjekt. Det blir sett opp 5 - 6 øvingsdatoar i haustsemesteret og i vårsemesteret der ein øver fram mot adventskonsertar før jul, og ein vårkonsert i månadsskiftet april/mai. Øvingane forgår i Amfiet på Øyra skule.

Du kan melde deg inn i orkesteret utan å vere elev i kulturskulen. Ta kontakt med rektor for meir informasjon

Sunnmøre ungdomssymfoniorkesteret er medlem i De Unges Orkesterforbund, UNOF

Dei har også si eiga Facebook-side som du kan følgje.

Kontakt

Trude Rabben
rektor
E-post
Mobil 908 48 661