Vil du bidra til betre integrering?

For at innvandrarar skal verte integrerte i det norske samfunnet, er det ønskeleg at flest mogleg bidreg.

Her er fleire måtar du kan bidra på:

Samtalegruppe: Volda læringssenter, Hamnegata 20, 3. etasje

Tysdagar kl 13:00 – 14:00

Kvar veke har elevane ved norskopplæringa satt av ein time til samtalegruppe, kor frivillige kjem til læringssenteret for å øve norsk med elevane her. Vi delar elevane inn i små grupper, slik at dei moglegheit til å praktisere den norsken dei har lært på skulen. Dette er eit veldig populært tilbod som mange set stor pris på.

 

Det er ope frammøte, man treng ikkje å melde seg på forhand, og man treng ikkje å kome kvar gong.

 

Lån ein Volding

På Volda bibliotek er det «Lån ein Volding» kvar laurdag kl 12:00 – 13:00.

Det er stort behov for frivillige.

  • : Lån ein Volding

 

Leksehjelp

Det er behov for leksehjelp for mange elevar ved Volda læringssenter. Ein kan bruke lokale ved læringssenteret i opningstida, eller ein kan bruke biblioteket i Volda til leksehjelp.

Ta kontakt med Volda læringssenter, så kan vi organisere dette.

 

Flyktningguide

Volda Røde Kors samarbeider med Volda læringssenter og Frivilligsentralen om Flyktningguide, for å opprette kontakt mellom flyktningar og lokalbefolkninga. Gjennom denne kontakta kan flyktningane byggje verdifulle sosiale nettverk.

 

Vil du bruke litt av di tid til å gje menneske ein betre start i eit nytt land?

Facebook: Intro Volda

https://www.youtube.com/watch?v=vzlYSEHs4EU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3u5OktuQnb-5QWVJkKvkHyKlAifxXuGspcoJWTCRa4xnjac1gNxwzxUx8

 

Habil

Er du flink til å køyre bil, og kan hjelpe andre til å bli det? Habil har fleire biler tilgjengeleg for deg, og Røde Kors kan sette deg i kontakt med personar som treng kjøyretrening.

Habil vil hjelpe flest mogleg til førarkort ved å tilby mengdekjøyring med frivillige personar til personar utan sosialt nettverk.

http://habil.rodekors.no/?fbclid=IwAR0UL3vV3qTCsb1rPGZAhL3Mtg3vFkRh1giwv1unkNGtOSxErbC7GRGW6z4

Facebook: Habil Volda

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c33.0.200.200/p200x200/42909291_241717619798470_2967248340502183936_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=d90c202004bcebcacfde4a508f1631eb&oe=5C40F484 - Klikk for stort bilete

 

Kontakt

Fagleiar busetting og kvalifisering

Marianne Solheim

Tlf: 468 33 458

E-post: marianne.solheim@volda.kommune.no

 

Programrådgjevar

Ellen Hesselberg

Tlf: 900 85 498

E-post: ellen.hesselberg@volda.kommune.no

 

Programrådgjevar

Anette Berg

Tlf: 915 59 450

E-post: anette.berg@volda.kommune.no

 

Miljøarbeidar

Abdijabar Abokar

Tlf: 917 90 347

E-post: abdijabar.abokar@volda.kommune.no

Kontakt

Stian Bjerkvik
rektor
E-post
Mobil 977 71 818
Marianne Solheim
fagleiar, busetjing og kvalifisering av flyktningar
E-post
Telefon 468 33 458
Mobil 468 33 458