Grunnskule for vaksne

Har du - eller nokon du kjenner - behov for grunnskuleopplæring for vaksne eller spesialundervisning for vaksne?

Volda læringssenter tilbyr tilpassa grunnskuleopplæring for vaksne.

     

Kven er tilbodet for? 

Etter opplæringslova har du rett til slik opplæring viss du 

  • er over 16 år, 
  • ikkje har rett til vidaregåande opplæring og
  • har behov for grunnskule

 

Kva omfattar opplæringa? 

Retten til opplæring omfattar dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskuleopplæring for vaksne: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

 

Kva kostar det?

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

 

Korleis søker eg om grunnskuleopplæring for vaksne? 

Du søker ved å bruke dette elektroniske søknadsskjemaet

 

Sjå også: spesialundervisning for vaksne 

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning

 

Kontaktinfo

Rektor Stian Bjerkvik: tlf: 97 77 18 18

E-post: rektor.vls@voldaskulen.no

Adresse: Hamnegata 20, 6100 VOLDA

Kontakt

Stian Bjerkvik
rektor
E-post
Mobil 977 71 818