Må eg søke for å bygge?

Enkelte byggesaker treng du ikkje å søke løyve om.

Dette gjeld ofte mindre type arbeid, og desse er fritekne frå søknadsplikta. Du finn døme på kva som ikkje krev søknad her.

Føremålet med søknadsplikta er at kommunen skal kunne vurdere tiltaket i forkant, slik at arbeid ikkje vert starta opp i strid med reglar i gjeldande lovverk.

Om du ønskjer å setje i gang med eit arbeid kan du be om eit møte/førehandskonferanse hos oss, så skal vi gje deg rettleiing.

På kommunekart.no kan du søkje opp din eigedom og få informasjon om kva reguleringsplanen seier om det området du er interessert i å bygge på.

Nyttige lenker

Kontakt

Jørgen Vestgarden
utviklingssjef
E-post
Mobil 904 70 915