Endre eit innvilga løyve

Du må søkje om løyve for å gjere vesentlege endringar på eit løyve du har fått innvilga.

For å be om løyve til å endre eit innvilga byggeløyve, sender du inn søknadsskjema med blankettnummer 5168 og legg ved naudsynt dokumentasjon.

Denne søknaden skal handsamast etter gjeldande lovverk i Plan- og bygningslova.

Du skal så få svar på søknaden så raskt som råd, og innan tre veker.

Kontakt

Jørgen Vestgarden
avdelingsleiar
E-post
Mobil 904 70 915
Ingvild Kalvatn
ingeniør byggesak
E-post
Mobil 909 94 706