Ferdigattest

Når byggearbeidet ditt er utført, må du søkje om ferdigattest. Byggverk må ikkje bli tatt i bruk før det er gitt førebels bruksløyve eller ferdigattest.

Kva kan du forvente?

Etter at du har levert søknaden din om ferdigattest, vil sakshandsamar sjekke at tiltaket har blitt gjennomført i samsvar med byggeløyvet.

Ferdigattest vert så sendt ut til deg.

Kva kostar det?

Ferdigattest inngår i kostnaden av den summen du betalte når du leverte byggesøknad. Du treng derfor ikkje å betale for ferdigattest.

Korleis søkjer du?

Søknad om ferdigattest sender du inn via elektronisk skjema.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenke