Kart og oppmåling av eigedom

Når du har fått frådelt eit areal eller vedtak om grensejustering vert arealet oppmålt.

Kva kostar det?

Prisen for tenne tenesta er heimla i Volda kommune sitt gebyrregulativ § 5. (PDF, 529 kB)

Korleis får du tenesta?

Når søknad om deling eller frådeling er handsama av Volda kommune, vert saka overført til dei som skal utføre oppmåling.

Du vil så bli kontakta for å avtale tidspunkt for oppmåing.

Her kan du lese meir om korleis du kan søke om deling og frådeling av eigedom.

Når kan du vente svar?

Oppmåling vert utført så snart som mogleg etter at klagefristen er over.

Nyttig skjema

 
 

Kommunesamanslåing

I samband med kommunesamanslåing, som også inkluderer grensejustering i området Bjørke/Viddal, vart det gjort nokre endringar av gardsnummer.

Her er ei informasjonssak om nye gardsnummer i samband med kommunesamanslåinga.

Kontakt

Frank Thommessen
ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 70 05 87 60
Mobil 977 19 172