Vatn og avløp - høyring

Høyring 
Forskrift for vann og avløpsgebyr i nye Volda kommune 
Frist for å kome med merknad: 02.08.2019.
Send til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda eller epost til postmottak@volda.kommune.no 
Klikk for stort bilete

Fellesnemnda har vedteke å legge lokal forskrift for vatn og avløpsgebyr ut på høyring.
Hensikta med lokal forskrift er å ha heimel til å krevje inn vatn og avløpsgebyr, samt at forskrifta definera korleis gebyra skal bereknast og fordelast på abonnentane. I samband med ny forskrift vil ein også vedta standard abonnementsvilkår og VA norm. Abonnementsvilkåra regulera forholdet mellom abonnent og leverandør av vatn og avløpstenesta, i dette tilfellet Volda kommune. VA-normen er eit teknisk dokument som set reglar for korleis ein skal bygge vatn og avløpsanlegget i Volda kommune. 

Høyringsfrist er sett til 02.08.2019. 

Les meir: 
-    Administrative bestemmelser 2017  (PDF, 853 kB)

-    Forskrift for vann og avløpsgebyr - nye Volda kommune (PDF, 538 kB)

-    Forskrift for vann og avløpsgebyr i nye Volda kommune – Politisk sak (PDF, 406 kB)

-    Følgebrev gebyrforskrift vatn og avløp - Volda kommune  (PDF, 2 MB)

-    Gebyrregulativ 2020  (PDF, 490 kB)

-    VA-gebyr - nye Volda kommune 2020 (PDF, 793 kB)
 

Kontakt

Lars Fjærvold
E-post
Mobil 908 63 846