Kart og oppmåling av eigedom

Når du har fått frådelt eit areal eller vedtak om grensejustering vert arealet oppmålt.

Kva kostar det?

Sjå volda kommune sitt gebyrregulativ § 5. (PDF, 38 kB)

Korleis får du tenesta?

Når søknad om deling eller frådeling er handsama av Volda kommune, vert saka overført til dei som skal utføre oppmåling.

Du vil så bli kontakta for å avtale tidspunkt for oppmåing.

Her kan du lese meir om korleis du søkjer om deling og frådeling av eigedom.

Når kan du vente svar?

Oppmåling vert utført så snart som mogleg etter at klagefristen er over.

Nyttige skjema

Kontakt

Frank Thommessen
ingeniør oppmåling
E-post
Telefon 70 05 87 60
Mobil 977 19 172