Frisklivssentralen

Treningskontakter

 • Vidareutvikling av støttekontaktordninga, der fysisk aktivitet, ernæring og helse står i fokus hos personar som har behov for støtte på fritida.
 • Målgruppa er foreldre, personar som arbeider som støttekontakt i dag, tilsette i helse- og omsorgstenestene, skule/SFO, andre relevante faggrupper og eigentleg alle som har eit ekstra hjarte for andre.

Ønsker du å vite meir om kva det vil seie å vere treningskontakt, ring oss!

DUG-modellen (Dans uten grenser)

 • Ung til ung formidling
 • Sysselsette uorganisert ungdom
 • Lavterskel tilbod, økonomisk og sosialt
 • Skape nye frivillige eldsjeler
 • Skape nye arenaer og plattformer
 • Sette meistringsevne i fokus, og utfordre den individuelle skaparevna Integrering av fremandkulturelle
 • Nye møteplassar
 • Fokusere på ungdom som ein ressurs
 • Vere eit rus- og kriminalførebyggande tiltak.

Her  kan du lese meir om kva DUG-modellen er

 

Kontaktinformasjon:

E-post frisklivssentralen@volda.kommune.no.

Frisklivskoordinator Linda Tomasgard og Cecilie Vangberg på telefon: 90 21 03 68