Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er eit kommunalt helsetilbod som tilbyr hjelp til å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald og tobakk.

Frisklivsresept

  • Ynskjer du å kome i gang med trening?
  • Ynskjer du å legge om kosthaldet?
  • Ynskjer du å slutte å røyke eller snuse?

Då kan Frisklivssentralen være staden for deg! For å kunne nytte deg av Frisklivssentralen sine tilbod må du ha ein gyldig frisklivsresept (PDF, 256 kB).

Kven passar tilbodet for?            

Du behøver ikkje å vere sjuk eller ha noko diagnose for å nytte tilboda til Frisklivssentralen. Tilbodet er for alle som ynskjer å gjere endringar i levevanar knytt til fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. For å nytte tilboda til Frisklivssentralen må du oppfylle følgjande kriterier:

  • Du må være over 18 år
  • Du må være busett i Volda kommune
  • Du må ha eit eiget ønske om å endre levevanane dine
  • Du må kunne komme deg til/frå Frisklivssentralen og Frisklivssentralen sine tilbod på eigen hand eller organisere transport sjølv
  • Du må kunne snakke og forstå norsk eller engelsk
Frisklivssentralen sine opningstider
Frisklivssentralen sine opningstider
Dag: Frå klokka Til klokka
Måndag 09:00 15:30
Onsdag 12:00 15:30
Fredag 09:00 15:30

Kontakt

Frisklivssentralen
Frisklivssentralen
E-post
Mobil 917 29 469

Frisklivssentralen i Volda har tel. 917 29 469, besøksadresse: Barstadmarka 2, 6100 VOLDA

Frisklivssentralen i Hornindal har tlf. 57 87 98 86, besøksadresse: Grøddesvegen 8, 6763 Hornindal