Tuberkulosekontroll

Kjem du frå land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til tuberkuloseundersøking som består av tuberkulintest, røntgen av lungene og eventuelt ei blodprøve.

Tuberkulose skyldast bakterien Mycobacterium tuberkulosis som kan blir spreidd  ved dråpesmitte (hosting og nysing). Tuberkulosekontrollen har som fremste formål å hindre smitteoverføring ved å stille ei tidleg diagnose og behandle sjuke så raskt som mogleg. Eit anna formål er å finne personar som er smitta, men som enno ikkje har vorte sjuke (latent tuberkulose) slik at dei får behandling.

Ein får utført tuberkulosetest gratis ved Helsestasjonen i Volda. Ta kontakt for timebestilling.

 

Målgruppe

  • Personar som kjem frå eit land med høg førekomst av tuberkulose og som skal opphalde seg i meir enn 3 månadar i Norge.  Land med høg førekomst av tuberkulose er dei fleste land i verda utanom Vest-  og Sentral Europa, Nord Amerika, Japan, Australia og New Zealand, sjå og lenke under.
  • Personar som i løpet av dei siste 3 åra har oppheldt seg i minst 3 månadar i land med høg førekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller fortsetje i stilling i helse, omsorg, arbeid med barn. Plikta gjeld og personar under opplæring eller hospitering i slike stillingar.
  • Personar der det er mistanke om tuberkulosesmitte eller -sjukdom.