Vanngymnastikk for gravide

Jordmor har tilbod om gymnastikk i vatn for gravide. Du får hjelp til å halde deg i form i svangerskapet og du kan førebu deg til fødsel. Dette tilbodet er tilpassa kvinner med bekkenplager.

Kontakt

Turid Sporsheim Urkegjerde
helsesekretær
E-post
Telefon 70 05 88 20