Legeteneste

Vanleg legeteneste blir i Volda kommune utført ved Volda Legesenter.

Telefontid: måndag, tysdag, torsdag og fredag 8.30 - 15.00, onsdag 9.00 - 15.00. Dette gjeld fastlegeordninga og behovet for øyeblikkeleg legehjelp.

Volda Legesenter sentralbord tlf. 70 05 89 00. 

Legevaktsentral tlf. 116117

For akutthjelp, når liv og helse står på spel: ring 113

Naudtelefon 116117. Ved behov for øyeblikkeleg legehjelp utanom legesenteret si kontortid skal dette avtalast ved å kontakte Legevaktsentralen tlf. 116117. Legevaktordninga er døgnkontinuerleg.

I perioden kl 22:00-08:00 blir legevaktordninga utført av Søre Sunnmøre Interkommunale Nattlegevaktordning lokalisert ved akuttmottaket Volda Sjukehus. Ring same telfonnummer 116117 for avtale.

For akutthjelp, når liv og helse står på spel: ring 113.

Fastlege: Bytte fastlege