Legevakt

Legevaktsentral tlf. 116117

For akutthjelp, når liv og helse står på spel: ring 113

Naudtelefon 116117. Ved behov for øyeblikkeleg legehjelp utanom legesenteret si kontortid skal dette avtalast ved å kontakte Legevaktsentralen tlf. 116117. Legevaktordninga er døgnkontinuerleg.

I perioden kl 22:00-08:00 blir legevaktordninga utført av Søre Sunnmøre Interkommunale Nattlegevaktordning lokalisert ved akuttmottaket Volda Sjukehus. Ring same telefonnummer 116117 for avtale.

For akutthjelp, når liv og helse står på spel: ring 113.

Volda legesenter
Stormyra 6
6100 Volda

Volda sjukehus
Kløvertunvegen 1
6100 Volda