Hjelpemiddel

Tekniske hjelpemiddel er til hjelp for personar som er funksjonshemma, er utsett for skade, opererte eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sjukdom. Har du behov for hjelpemiddel, t.d. tryggleiksalarm, rullator etc, kan du kontakte Volda omsorgssenter. 

Formålet med hjelpemiddel er å gi enkeltmenneske ein lettare kvardag. Hjelpemiddel kan leigast for ei kortare eller lengre periode. NAV bistår i saker av lengre varigheit. 

Inger Anne Brevik - spesialergoterapeut

70054056/99091851
@ Inger Anne Brevik

 

 

Jørn Halse - driftsleiar, teknisk avd., helse og omsorg

70 05 40 60
@ Jørn Halse