Kommunale planar for helse og omsorg

Kommunale planar for helse og omsorg

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Kompetanse- og rekrutteringsplan 2023-25

 

I kommunestyremøte 24. november 2022 blei Kommunedelplan for helse og omsorg og Strategiplan Leve heile livet 2022-2034 vedtatt.

Planane kan du lese her:  

Strategiplan Leve heile livet 2022-2034 

Kommunedelplan helse- og omsorg 2022-2034

 

Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstenester i Volda kommune, KST 26.077.20 (PDF, 2 MB)

 

Vedlegg til kommunedelplan for helse- og omsorg
Tittel Publisert Type
04.02.2021 Kvalitetstandard for helse og omsorgstenester i Volda kommune

Kvalitetsstandard

28.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04.02.2021 Kvalitetstandard for helse og omsorgstenester i Volda kommune.pdf
Kap 2.4 Aldersvenleg samfunn

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap 2.4 Aldersvenleg samfunn.pdf
Kap. 7.1 Heildøgnstenester

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.1 Heildøgnstenester.pdf
Kap. 7.10 Barn og unge

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.10 Barn og unge.pdf
Kap. 7.2 Heimebaserte tenester

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.2 Heimebaserte tenester.pdf
Kap. 7.3 Dagaktivitet

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.3 Dagaktivitet.pdf
Kap. 7.4 Dagbehandling

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.4 Dagbehandling.pdf
Kap. 7.5 Førebyggande arbeid

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.5 Førebyggande arbeid.pdf
Kap. 7.6 Frivillig arbeid

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.6 Frivillig arbeid.pdf
Kap. 7.7 Legetenesta

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.7 Legetenesta.pdf
Kap. 7.8 Bustadar

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.8 Bustadar.pdf
Kap. 7.9 Kompetanse og rekruttering

Vedlegg til helse- og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kap. 7.9 Kompetanse og rekruttering.pdf
Planprogram helse og omsorgsplan

06.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helse og omsorgsplan 2020-2032 - framlegg til planprogram.pdf

 

 

Kontakt

Svein Berg-Rusten
kommunalsjef
E-post
Mobil 91 86 83 29
Ingunn Gjengedal
assisterande kommunalsjef
E-post
Mobil 92 43 62 45
Ragnhild Aarflot Kalland
seksjonsleiar forvaltningskontoret
E-post
Mobil 95 23 03 66