Heimesjukepleie

Denne tenesta er til alle aldersgrupper som treng behandling, pleie- og omsorg i heimen både av fysisk og psykisk art.

Heimesjukepleie er ei av fleire typer heimetenester som kan tildelast etter søknad og ei fagleg vurdering av brukaren sine behov. Heiemesjukepleie kan giast inntil 24 timar/døgn til alle aldersgrupper som treng behandling, pleie- og omsorg i heimen både av fysisk og psykisk art, til dømes stell og pleie, legemiddelhandtering, sårstell, tilsyn og oppfølging m.m.

Ved vurdering av søkjaren skal det leggast vekt på:

  • Om søkjaren ut frå ei sjukepleiefagleg vurdering er heilt eller delvis avhengig av helsehjelp for å ivareta sine grunnleggande behov.
  • Om søkjaren er avhengig av hjelp til legemiddelhandtering, ulike typar prøvetaking, stell av sår m.m.

 

Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Kontakt

Elsebeth Melle
leiar
E-post
Telefon 70 05 40 31
Mobil 958 79 029