Matombering

Er du eller nokon du tek deg av ikkje er i stand til å lage middag sjølv? Då kan du søkje om å få levert middag heim.

Kven kan få levert mat?

Tilbodet gjeld eldre og personar med nedsett funksjonsnivå, som av ulike årsaker ikkje klarer å lage middag sjølve. Dersom du klarer å varme deg ferdigmat i mikroovn, er du ikkje i målgruppa for denne ordninga.

Kva kostar det?

 

Korleis søkjer du? 

Klikk her for å komme til søknadsskjema.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.