Bilete av volleyball-bane på Årneset i Volda kommune.

Fleire lag og organisasjonar i Volda har har gått saman for å markere "Vår dag", som er ein del av frivilligåret 2022. 

I Volda kommune har vi eit stort mangfald av frivillige organisasjonar som verkeleg står på for å skape aktivitet i kommunen, og med Frivilligåret 2022 ynskjer Volda kommune å setje meir fokus på alle aktivitetane som vi har i kommunen.  

   

Gjennom året skal vi rette fokus mot verdien av alt det frivillige engasjementet som byggjer trivsel i lokalsamfunna våre – vi er inne i Frivilligåret 2022!