Ung i Volda (Ungdomsklubb)

Ung i Volda er ein kommunal fritidsklubb for ungdom frå åttande klasse og oppover. Ung i Volda held til på Volda Samfunnshus saman med Volda Filmteater.

Sommaren 2021 vedtok Volda kommune å etablere ungdommens hus i Volda samfunnshus. Kommunestyre løyvde midlar til eit forprosjekt og Elfrida Bull Bene Arkitektstudio gjennomførte eit moglegheitsstudie for Volda sitt tradisjonsrike samfunnshus. Bull Bene fokuserte på å få ungdomsklubben, Ung i Volda, inn i samfunnshuset.

Arkitektane samarbeidde med ungdomsrådet i kommunen og hadde ein workshop med tre klasser frå kunst, design og arkitektur-lina ved Volda vidaregåande skule. Moglegheitsstudiet tok utgangspunkt i eit sokalla "nullalternativ" for ny bruk av huset, der ein undersøkte moglegheitene for å nytte bygget utan å måtte rive eller bygge til, men heller flytte om innvendig i samfunnshuset.

Illustrasjonen viser Bull Bene sitt arbeid for modernisering og tilrettelegging for ny bruk, samt potensiale for aktivitetar på utsida av samfunnshuset.  - Klikk for stort bilete Elfrida Bull Bene Arkitektstudio Illustrasjonen viser Bull Bene sitt arbeid for modernisering og tilrettelegging for ny bruk, samt potensiale for aktivitetar på utsida av samfunnshuset. Arbeidet med moderniseringa av bygget vil ha oppstart i 2023.