Skatteoppgjer

Skatteoppgjeret for personlege skattytarar blir sendt ut i puljer mellom 25. juni og 25. oktober.

Dei fleste vil motta skatteoppgjeret i juni, medan resten vil få oppgjeret i puljer som vert kjørt pr. veke i perioden august tom. oktober.

Til gode skatt vil bli betalt ut seinast 3 veker etter dato på skatteoppgjeret.

Restskatten forfell til betaling 3 veker etter at skatteoppgjeret er sendt ut, likevel tidlegast 20. august.
Er restskatten over kr 1.000 forfell den til betaling i to like store terminer med forfall hhv 3 og 8 veker etter dato på skatteoppgjeret. 1. termin forfell likevel tidlegast 20. august.
 

Kontakt Skatteoppkrevjaren dersom:

 • beløp for innbetalt forskottstrekk og forskottsskatt ikkje stemmer med dine oppgåver (ta med kopi av lønnskvitteringer, eller anna dokumentasjon på betalt forskottsskatt/tilleggsforskott)
 • spørsmål om tilbakebetaling av skatt
 • spørsmål om betaling av restskatt

Kontakt Skatteetaten dersom

 • inntekt eller formue ikkje stemmer med dine notat/kopi av skattemeldinga
 • du meinar du har krav på, og ikkje har fått særfrådrag og/eller andre frådrag
 • du har spørsmål om fastsett skatt

 

Skatteoppgjeret for personlege skattytarar (selskap) blir sendt ut i slutten av oktober.

Til gode skatt vil bli betalt ut seinast tre veker etter dato på skatteoppgjeret.

Restskatten forfell til betaling tre veker etter at skatteoppgjeret er sendt ut.

Kontakt Skatteoppkrevjaren dersom:

 • beløp for innbetalt forskottsskatt ikkje stemmer med dine oppgåver
  (ta med kopi av dokumentasjon på betalt forskottsskatt/tilleggsforskott)
 • spørsmål om tilbakebetaling av skatt
 • spørsmål om betaling av restskatt

Kontakt Skatteetaten dersom

 • inntekt eller formue ikkje stemmer med dine notat/kopi av skattemeldinga
 • du meinar du har krav på frådrag du ikkje har fått
 • du har spørsmål om fastsett skatt

Kontakt

Ove Bjerkvik
skatteoppkrevjar
E-post
Telefon 70 05 87 32